• warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1635254899 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

kumar

KIRKALTINCI HADİS HER SARHOŞLUK VEREN HARAMDIR

KIRKALTINCI HADİS

HER SARHOŞLUK VEREN HARAMDIR

Ebu Bürde’den Oda Abbasından, O da Ebu Musal Eşrai’den rivayet etti: Peygamber (s.a.v.) onu Yemen’e gönderdi, orada yapılan içeceklerden ona sordu, o nedir? buyurdu. Dedi ki: Bit ve Mizr’dir. Ebu Bürde’ye; bit nedir? denildi, bal şerbetidir dedi. Mizr: Arpa suyudur dedi, bunun üzerine; “her sarhoşluk veren haramdır” buyurdu. Bunu Buhari tahric etti.1

Bunu Müslim’de tahric etti, lafız: “Rasulullah (s.a.v.) beni ve Muaz’ı Yemen’e gönderdi, dedi ki:

DOKUZUNCU HADİS DİNDE YASAKLAR VE EMİRLER

DOKUZUNCU HADİS

DİNDE YASAKLAR VE EMİRLER

-Ebu Abdurrahman Ebu Huyreyre (r.a)’den şöyle dediği rivayet edildi: Peygamber (s.a.v)’i işittim buyuruyorki: Sizi neyden neyhettiysem ondan sakının, bize emrettiğim şeyi gücünüz yettiğince yapın, sizden öncekileri ancak çok sormaları ve peygamberlerine ihtilaf etmeleri helak etti” Buharî ve Müslîm rivayet etti.

MAİDE SURESİ

MAİDE SURESİ

582 - Târık İbnu Şihab anlatıyor: "Yahudiler, Hz. Ömer (radıyallahu anh)'e şöyle dediler: "Siz bir âyet okuyorsunuz ki o, şâyet bize inseydi o günü bayram ittihaz eder (her yıl kutlardık)."

Hz. Ömer (radıyallahu anh) diyor ki: Ben onun indiği anı ve yeri, indiği sırada Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın bulunduğu noktayı biliyorum: Arafe günü inmişti. O zaman ben de Arafat'ta idim ve bir cuma günüydü. Kasteddikleri ayet de: "Size bugün dininizi tamamladık" (Maide 3) ayeti idi."

KONU: DİLİN AFETLERİ

KONU: DİLİN AFETLERİ

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İnsan oğlu sabah kalktığında vücudun bütün uzuvları (el, ayak, göz, kulak gibi) dile şöyle der­ler: Başımıza gelecek bütün felaketler senin yüzünden olacaktır. Öy­leyse Allah'tan kork ve bizi felakete sürükleme. Çünkü: Sen doğru ha­reket edersen biz de selamete çıkarız; eğri yollara saparsan biz de saparız.”[105]

İKİ YARIŞÇI

5163 - İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm iki yarışçının yemeğini nehyetti: Müsabaka ve kumar."

Ebu Davud, Et'ime 7, (3754).

Son yorumlar