warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

cehalet

21. İlmin Kaldırılması Ve Cehaletin Yaygınlaşması

21. İlmin Kaldırılması Ve Cehaletin Yaygınlaşması

Rebîa şöyle demiştir: "İlimden bir şey bilen kişinin nefsini unutması ona ya­kışmaz."

80- Enes, Hz. Peygamberin şöyle dediğini rivayet etmiştir:

"ilmin kaldırılması, cehaletin yerleşmesi, içkinin içilmesi ve zina­nın yaygınlaşması kıyamet alâmetlerindendir.[73]

Açıklama

KIRK BİRİNCİ HADİS İNSANIN HEVASI VE İMAN

KIRK BİRİNCİ HADİS

İNSANIN HEVASI VE İMAN

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As (r.a.)’den şöyle dediği rivayet edildi: Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki:“Hevası benim getirdiğim şeye tabi olmadıkça sizden biriniz (kamil) iman etmiş olamaz.”fieyh rahimehullah dedi ki:Hadis hasen, sahihtir, bunu Huccet kitabında sahih bir isnatla rivayet ettik.

ONBİRİNCİ HADİS: ŞÜPHELİ OLANLARI TERK ETMEK

ONBİRİNCİ HADİS

ŞÜPHELİ OLANLARI TERK ETMEK

Muhammed bin Ali bin Ebu Talib (ra), rasullullah (sav)’in torunudan ve reyhanesinden rivayet edildi dedi ki: Rasululah (sav)’den ezberledim: Sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene yapış Bunu Nesai ve Tirmizi rivayet etti ve Hasen,sahihtir dedi.

Bu hadisi İmam Ahmed Tirmizi, Nesai, İbni Hibban sahihinde ve Hakim Büreyde bin ebi Meryem’den, Oda ebil Havra’dan Oda ali (ra)’ın oğlu Hasan’dan rivayet etti ve Tirmizi doğruladı.

Cuma Namazı

Cuma Namazı

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Cuma namazı, diğer bir cuma gününe kadar, büyük günahların dışında küçük günahların kefaretidir.”[687]

2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Ezan sesini işiten her mü'mine, cuma namazının kılınması farz olmuştur.”[688]

3- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

Son yorumlar