warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

şehvet

(50) Çocukları Öpmek

(50) Çocukları Öpmek

90— Âişe (Radiyallahü anha) 'dan rivayet edildiğine, göre şöyle de­miştir :

«— Bir A'rabî, Peygamber (SalkülahüAleyhiveSellem)'e gelip dedi ki:

«— Çocuklarınızı öper misiniz? Biz onları öpmeyiz.» Peygamber (Salîallahü Aleyhi ve StUent) şöyle buyurdu:

— Allah senin kalbinden merhameti çıkarınca ben sana ne yapabi­lirim?»[180]

c- Ric'î Talâk:

c- Ric'î Talâk:

Yeni bir nikâh akdi yapılmadan erkeğin eşiyle normal aile hayatına dönmesine imkan veren boşama şekline ric'î talâk, cayüabilir boşama denir. Ric'î talâkın üç şartı vardır. Bunlar;

1- Boşadığı karısıyla daha önceden fiilen evlenmiş, kan-koca hayatı ya­şamış olmak;

2-Hanefîlere göre açık boşama sözleriyle boşamış olmak ve şiddet, aşı­rılık ifade eden bir kelime söylememiş olmak;

3- Üçüncü boşama hakkını kullanmamış olmaktır.

Konu: İnsanların En Kötüsü

Konu: İnsanların En Kötüsü

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İnsanların en kötüsü, Allah'ı vasıta kıldığı halde istediği şeyi alamayan dilencilerdir.”[275]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kıyamet günü derece bakımından insanların en kötüsü dilinden ve belâsından korkulan kimselerdir.”[276]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kişinin en kötü tarafları (kendisinden istenilen bir malı verirken) üzdüren cimrilik ve kalbini titreten korkaklıktır.”[277]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

2- Şehveti Teskin Etmek:

2- Şehveti Teskin Etmek:

İkinci fayda, şehveti kırarak şeytandan korunmak, gözünü ve kendini nâmahremden muhafazadır,

Resûl-i Ekrem'in:

“Evlenen dininin yarısını muhafaza altına almıştır. Diğer yarısında Allah'tan korksun.”

“Evlenin! Evlenmeyenler oruç tutsun. Çünkü oruçta şehveti kı­ran bir hassa vardır.” hadîsleri, buna işarettir.

Orucun Hikmetleri

Orucun Hikmetleri

Oruç, İslâmlık binasının üzerinde yükseldiği beş ana temelden biri ve önem sırasına göre, namazdan sonra ikincisidir. Ana gayesi, mü'mini hayvanı içgüdülerin ve âdi şehvet duygularının pençesinden kurtarıp, melekliğe doğru yükselişin hür ve engin semasında kanat çırpmayı müm­kün kılacak bir ruh olgunluğuna ve ermişlik sırrına kavuşturmaktır.

Büyük Allah âşığı Mevlânâ'nın:

KONU: İLK YARATILIŞ

KONU: İLK YARATILIŞ

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yüce Allah, Adem Peygamberi “Cabiye” toprağını cennet suyuyla yoğurup, bu iki maddede yaratmıştır.”[4]

2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

Dinin Gaye Ve Hedefi

Dinin Gaye Ve Hedefi

Hak dinin bir terbiye kanunu olduğunu söylemiştik. Bu itibarla yü­ce Hak dinin hedef ve gayesi, kişioğlunu önce dünyada sonra da ahi­rette selâmet ve saadete ulaştırmaktır.

İslam Dini

İslam Dini

İslamiyet, Hz. Allah'ın Cebrail vasıtasıyla sevgili peygamberimi­ze (s.a.s.) gönderdiği, insanların dünya ve ahirette rahat ve mesud olmalarını sağlayan ilahi usul ve kaidelerdir.Bütün üstünlükler ve faziletler İslamiyetin içindedir. Eski şeriatların görünür görünmez bütün iyiliklerini İslam kendinde toplamıştır. Yanılmayan, şaşırmayan akılların kabul edeceği esaslardan ve ahlaktan ibarettir.

Dünyevî Kemâlât

Dünyevî Kemâlât

Birincisi: İlimdir. Kibir, sür'atli olarak ulemâ arasında yayılır.

Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İlmîn âfeti, sallana sallana kibretmektir.”[41]

Son yorumlar