warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

günahkar

61) Komşu Aç Îken Doymamalıdır

61) Komşu Aç Îken Doymamalıdır

112— İbni Abbas'dan (Radiyaîtahu anhj işitildiğine göre, tbni Zübeyre haber vererek şöyle demiştir:

Peygamber (Salîal'.ahü Aleyhi ve Se'.lemVm şöyle dediğini duydum:

— Komşusu aç olup da karnını doyuran kimse, mümin değildir.»[223]

b- Bid'î Talâk:

b- Bid'î Talâk:

Kadını hayız günlerinde veya temizlik halinde cinsi temastan sonra ya­hut temizlik halinde birden fazla boşamak sünnete aykırı olduğundan bid'î talâk (talâk-ı bid') adını alır. Bu çeşit boşama dinen haram kılındığı için, bu yola başvuran koca günahkar olur; buna rağmen boşama geçerli olur ve hu­kukî sonuçlarını doğurup

Hanefî, Şafiî, Maliki ve Hanbelî mezheplerine göre bid'î talâkla boşama muteberdir. Ancak, bu yola başvuran kimse İslâm'ın koyduğu kurallara uy­madığı için günah işlemiş sayılır.

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar