• warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1594344501 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

miğfer

Bâb: Miğfer Kullanmak

Bâb: Miğfer Kullanmak

405- Ebu'l-Velîd bize anlatarak dedi ki: Mâlik bize ez-Zührî'den, o Enes b. Mâlik1 ten (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) Fetih Yılında Mekke'ye başında miğfer ile girdi.[7]

Şerh

Allah Resulü (sav) savaş hâllerinde zırh ve miğfer kullanmıştır. Bu ha­dis-i şerif daha Önce geçmiş ve şerhedilmişti.(Bkz. 203 no.lu hadis-i şerif) Efendimiz Mekke'nin fethi sırasında kafasına miğfer geçirmiştir.

Bâb: Peygamber Efendimiz (Sav) Sancağı Nereye Diktirdi?

Bâb: Peygamber Efendimiz (Sav) Sancağı Nereye Diktirdi?

315- Yahya b. Kaza'a bize anlatarak dedi ki: Mâlik bize İbni Şihâb'dan, o Enes b. Mâlik'ten (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) Fetih Günü Mekke'ye başında miğferle girdi. Miğferini çıkartiğı sırada bir adam gelerek "İbni Hatal Kabe'nin örtü­lerine sarılmış durumda" dedi. "Onu öldürün" buyurdu.

Mâlik dedi ki: Kanaatimize göre Allah Resulü (sav) o gün ihramlı de­ğildi. Allah en iyi bilendir.[15]

Şerh

Bâb: Harem Ve Mekke'ye İhramsiz Girmek

Bâb: Harem Ve Mekke'ye İhramsiz Girmek

203- Abdullah b. Yusuf bize anlatarak dedi ki: Mâlik bize İbni Şihâb'dan, o Enes b. Mâlik'ten (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) Fetih Yıh (şehre) başında miğferle girdi. Onu çı­kardığı sırada bir adam gelerek şöyle dedi: İbni Hatal Kabe'nin örtüle­rine sarılmış durumda. Buyurdu ki: "Öldürün onu.[24]

Şerh

Fetih Yılı (şehre) başında miğferle girdi" ifadesinde Mekke'ye ve Kabe'ye ihramsız girildiğine dair bir bilgi yeralmaktadır.

Hüküm

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar