warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

lian

44. Camide Davaya Bakmak Ve Karı-Kocanın Lian Yapması

44. Camide Davaya Bakmak Ve Karı-Kocanın Lian Yapması

423- Sehl İbn Sa'd'dan şöyle nakledilmiştir: "Biri Hz. Peygamber'e Ey Allah'ın elçisi! Adam, karısının yanında başka bir erkeği görürse, onu öldürebilir mi?' diye sordu. Sonra benim yanımda camide iken karı koca birbiriyle Han yaptı.[12]

Bâb: Liânda Bulunanları Ayırmak

Bâb: Liânda Bulunanları Ayırmak

369- Müsedded bize anlatarak dedi ki: Yahya bize Ubeydullah'tan, o Nâfi'den, o İbni Ömer'den (ra) şöyle dediğini nakletti:

Allah Resulü (sav) Ensardan bir erkekle kadına liân yemini ettirdi ve onları ayırdı.[10]

Şerh

Hadis-i şeririn şerhi ve hükümleri için 329 no.lu hadise bakınız.

Bâb: Liândan Sonra Çocuğun Velayetinin Kime Verileceği

370- Yahya b. Bükeyr bize anlatarak dedi ki: Mâük bizeNâfi'den, o Ab­dullah b. Ömer'den (ra) şöyle dediğini nakletti:

Bâb: Liân Mehri

Bâb: Liân Mehri

366- Amr b. Zürâre bize anlatarak dedi ki: İsmail b. Eyyûb bize Saîd b. Cübeyr'den şunu nakletti:

Abdullah b. Ömer'e (ra) hanımına iftira eden adamın hükmün sor­duğumda bana şöyle dedi: Allah Resulü (sav) Aclân oğullarından ikisini ayırarak şöyle buyurmuştu: İkinizden birinin yalancı olduğunu Allah biliyor, tevbe edeniniz var mı? Her ikisi de imtina ettiler. Allah Resulü (sav) tekrar "İkinizden birinin yalancı olduğunu Allah biliyor, tevbe edeniniz var mı?" diye sordu. Yine imtina ettiler. Allah Resulü (sav)

Bâb: Liânda Bulunan Kadının Mirası

Bâb: Liânda Bulunan Kadının Mirası

457- Yahya b. Kaza'a bize anlatarak dedi ki: Mâlik bize Nâfi'den, o İbni Ömer'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) zamanında bir adam hanımıyla lanetleşerek on­dan olan çocuğunun nesebini reddetti. Allah Resulü (sav) onları ayırdı ve çocuğun velayetini kadına bıraktı. [3]

Şerh

Allah Resulü (sav) nesebi reddedilen çocuğun velayetini anneye vermiş­tir. Bu hadis-i şerifin şerhi daha önce yapılmış ve Hân ile ilgili hükümler orada açıklanmıştir.Bkz. 329 no.lu hadis-i şerif.

«(İlâ, Zihâr Ve Keffaret Babı)»

«(İlâ, Zihâr Ve Keffaret Babı)»

Nikâhlı bir kadın kocasına dört yoldan biri ile haram olur: Bunlar Talâk, İlâ, Zihar ve Lîân'dır.

Talâkı yukarıda gördük, şimdi sıra İlâ'ya geldi : Çünkü talâka en yakın olan odur. Şöyle ki: Talâk- yeri gelince mubah olur. ilâ da bir ci­hetle yemin olduğundan moşru'dur. Diğer cihetten bunda zulüm mâ­nâsı vardır*; zîrâ kadının cima' hakkım men'eder. Halbuki Zihâr'la liân'da meşru' bir cihet yoktur. İşte bir cihetle mubah olduğu için İlâ, Zi-hârla Hân'a nisbetle talâka daha yakındır.

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar