warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

akika

«Emaneten Verilen Şeyler Babı»

«Emaneten Verilen Şeyler Babı»

( Ariyet ; teâvür'den alınma bir İsimdir. Teâvür: elden ele dolaş­mak ve nevbetl eşmektir. Emaneten verilen şeyler dahî elden ele dolaş­tığından onlara bu isim verilmiştir.

Şer'an ârîyet: Bir malın yalnız menfaatini bağışlamaktır. Malı ema­neten veren sahibine muîr; alana: müsteir alınan mala da muâr yâhûd müsîeâr denilir.[246]

911/749- «Semuratü'bnü Cündiib radii/aîîahü anh'tien rivayet edil­miştir. Demiştir kî: Resûlüllah satlallahü aleyhi ve scllem:

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar