warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

İbn Reşîd

4) İbn Reşîd ( 657 - 721 h.)

4) İbn Reşîd ( 657 - 721 h.)

İmam, muhaddis, Muhibbüddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b. Mu­hammed b. İdris b. Reşîd el-Fehdî el-Büstî. Lisânüddin b. el-Hatîb Târih-i Gır­nata isimli eserinde şöyle demiştir: "İbn Reşîd Arapça, lügat ve aruz konusunda uzman bir bilgindi. Adalet, saygınlık, ezber ve edebiyat konusunda zamanında tekti. Tefsir ve kıraat ilimlerini bilirdi. İbn Rebi'den ders okumuş olup telif eser­leri vardır. Bunlardan biri de Tercümanü't-terâcim alâ ebuâbi'I-Buhârîdir."

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar