warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

bağış

(85) Hizmetçiden Kusur Bağışlamak

(85) Hizmetçiden Kusur Bağışlamak

163— Ebû Ümame'den rivayet edildiğine göre, şöyle dedi:

Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), yanında iki köle olduğu hal­de teveccüh ettiler (çıka geldiler). Bunlardan bir tanesini, Allah'ın rah­metleri üzerine olsun, Hazreti Ali'ye bağışladılar ve şöyle buyurdular:

«Bunu dövme; çünkü ben, namaz kılan kimseyi düğmekten alıkondunı. Ben, bizimle karşılaşalı beri, bunu namaz kılar gördüm.»

Bir köleyi de Ebû Zerr'e verdiler ve şöyle buyurdular:

«Buna ihsana dair tavsiyemi kabul et.»

Bâb: Duadan Sonra 'Âmin' Demek

Bâb: Duadan Sonra 'Âmin' Demek

444-Ali b. Abdullah bize anlatarak dedi ki: Süfyân bize ez-Zührî'den, Saîd b. el-Müseyyeb'den, Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resul (sav) buyurdu ki: Okuyan "âmin" dediğinde siz de "âmin" deyin. Bilinmelidir ki kimin "âmin" sözü meleklerin "âmin" demesine rastlarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.[8]

Şerh

Dualardan sonra "âmin" demeyle ilgili bu hadis-i şerif daha önce geçmiş ve şerhedilmişti. Bil|i için bkz. 88 no.lu hadis.

Konu: Umrâ Ve Rukbâ

Konu: Umrâ Ve Rukbâ

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Umrâ, ehli için caiz ve rukbâ, ehli için caizdir.”[1232]

Umrâ: Bir kimseye, ömrü boyunca, bir şeyin yararını mülk olarak vermektir. Hayatı boyunca bu şeyden yararlanır ve Ölümünden sonra o şey sahibine veya onun vârislerine döner.

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar