• warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1591208544 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

sevgi

(60) Komşuya Kapıyı Kapayan Kimse

(60) Komşuya Kapıyı Kapayan Kimse

111— İbni Ömer 'den (Radtyalîahu anh) :

«— Gerçekten üzerimize bir zaman —yahut bir vakit— geldi ki, hiç kimseye altını ve gümüşü, rnüslüman kardeşinden daha sevgili olmadı. Şimdiki halde ise, altın ve gümüş her birimize müslüman kardeşinden daha sevgilidir. Peygamber (Saltaltahü Aleyhi ve Se/tem/in şöyle dediğini işittim:

«— Kıyamet günü komşusunu yakalayan nice komşu vardır ki, şöyle der: Ya Rab! Bu, yüzüme kapısını kapatarak, iyiliğini esirgemiştir.»[221]

(22) Sevgi, Veraset Yolu İlk Kazanılır

(22) Sevgi, Veraset Yolu İlk Kazanılır

43— Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'in ashabından bir adamın şöyle dediği rivayet edilmiştir:

(Sevgiye dair soruna karşılık şu hadîs-i şerîf) sana kifayet eder : Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

«— Sevgi veraset yolu ile kazanılır.»[86]

B e y ha k î ve .H â k i m 'in tahriçlerİne göre, Hazreti E b u Be­kir'in oğlu Abdurrahman, ashabdan birine sormuş:

«Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in (Sevgi = Muhabbet) için na­sıl buyurduğunu işittin?»

Dünyanın İş Hayatımıza Tesirleri

Dünyanın İş Hayatımıza Tesirleri

Dünya insanoğlunun gönlünü de çalmaya uğraşır. Çoğu gönüllerin ça­lındığı da ayrı bir gerçektir. Daima dünyalık işlerinin nasıl bir yol alacağı­nı düşünen kimsenin kafası dünyayı düşünür, kalbi dünya için çarpar, duygu ve düşünceleri o yönde gelişir. Böylece de insan ibadetini sekteye vu­rur, âhiretini yıkar. Peygamberimiz (s.a.s) diyor iki:

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar