warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

yecüc mecüc

Konu: Kıyametin Alametleri

Konu: Kıyametin Alametleri

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hiç bir peygamberin söz konusu etmediği deccalden bahseden ve onu size tanıtacak bir hadisden bahsedeyim mi? “Deccal bir gözü kör olarak ve cennet misali bir bolluk, cehennem misali bir yetkiyle gelecek­tir. Onu gören milletin zannettikleri gibi o rezaletlerle dolu cennet ve ce­hennemin ta kendisidir.”

Nuh peygamberin, milletine akıbeti acı Allah'ın azabından haber ver­diği gibi, şüphesiz ben de deccalin tehlikeli ve dinsiz bir mahlûk olduğu­nu sizlere haber veriyorum.[969]

Son yorumlar