warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

zengin

(77) Yetim İçin Şefkatli Baba Gibi Ol

(77) Yetim İçin Şefkatli Baba Gibi Ol

138— (37-s) Abdurrahman İbni Ebzâ'dan işitildiğine göre, Davud 'm şöyle dediğini anlatmıştır:

«— Yetim, için, şefkatli baba gibi ol; ve bil ki, ektiğin gibi, öylece biçersin. Zenginlikten sonra fakirlik ne çirkin! Bundan daha fenası veya daha çirkini de hidâyetten sonra sapıklıktır.

«Sadakaların Taksimi Babı»

«Sadakaların Taksimi Babı»

662/518- Ebu Saîd-i Hudrî radıyaJlahü anh'den rivayet olunmuş­tur. Demiştir kh Resûlüllah Sallallahü aleyhi ve sellem :

— Beş nev'i zenginden başka hiç bir zengine sadaka helâl değildir: Zekât tahsildarına, yahut sadakayı malı ile satın alana, veya borçluya, yahut Allah yolunda gaza edene, yahut da sadaka bir fakire verilip de fakirin o sa­dakadan kendisine hediye ettiği zengine; buyurdular.»[609]

Konu: Sadaka (Yardım)

Konu: Sadaka (Yardım)

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Biliniz ki, içinizde, vârisinin malı kendisine kendi malından daha kıymetli olmayan bir kimse yoktur. Harcadığı senin malındır, geri bıraktığın ise vârisin malıdır.”[1268]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Amellerin en faziletlisi, bir müslüman kardeşinin gönlüne sevin sokmaklığın veya onun bir borcunu ödemekliğin veya ona ekmek yedirmeliğindir.”[1269]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

Konu: Dilenciliğin Kötü Olması

Konu: Dilenciliğin Kötü Olması

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Fakir, elini açarak halk arasında dolaşıp dilencilik yapan de­ğildir. (Çünkü dilencilik sayesinde kısa bir zamanda zengin olabilir.) ger­çek fakir, malı olmayan, milletin de farkına varmadığından sadaka ile yar­dım etmediği ve evinden çıkıp da halk arasında dolaşıp dilencilik yapma­yan kimselerdir ancak.”[401]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dilencilik ancak üç sebebden biri için caizdir:

Konu: Kıyamet Günü Zararlı Çıkacak Zenginler

Konu: Kıyamet Günü Zararlı Çıkacak Zenginler

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki, dünya malından (sadece ona önem verip) çok ka­zananların kıyamet günü nasibleri çok az olacakdır. Ancak Hz. Allah'ın kendisine verdiği hayırlı bir mal bunun dışındadır ki, onlar da bu malın içinden vacip gibi olan kısmını çıkarıp sağ sol ve arkasında bulunan fakir­lere dağıtırlar.”[252]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

ZEKÂT VERMENİN CAİZ OLUP OLMADIĞI KİMSELER

ZEKÂT VERMENİN CAİZ OLUP OLMADIĞI KİMSELER

Soru: Zekât kimlere verilmez?

Cevap: Bir kimse zekâtını, fakir bulunan karısına, babasına, de­desine, anasına, ninesine, oğullarına, kızlarına ve torunlarına veremez. Çünkü vermiş olduğu zekâtm faydası, kısmen kendisine dokunmuş olu­yor. Halbuki hiçbir şekilde bundan faydalanmaması gerekir.

Soru: Bir kadın, kocasına zekât verebilir mi?

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar