warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

tembel

Bâb: Hays Yemeği

Bâb: Hays Yemeği

381- Kuteybe bize anlatarak dedi ki: İsmail b. Cafer bize el-Muttalib'in azatlısı Amr b. Ebî Amr'dan, o Enes b. Mâlik'ten (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) Ebû Talha'ya şöyle buyurdu: Hayber seferine çı­kıncaya kadar hizmetimi görebilecek bir gence bakiver.

O'nun bu arzusu üzerine Ebû Talha beni terkisine alarak sefere çık­tı, ergenlik çağının arifesinde bir gençtim. Allah Resulü (sav) mola verdiği zaman hizmetinde bulunuyordum. O'nun sık sık şöyle dua ettiğini duyuyordum:

Eşrefi Saat

Eşrefi Saat

Cum'a günündeki şerefli saati hüsn-i suretle beklemelidir Meşhur haberde:

“Cum'a gününde makbul bir saat vardır. Duasını bu saate denk getiren Müslümana Allah dilediğini verir.” buyurmuştur. Diğer bir rivayette:

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar