warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

inanç

31. Kışının İyi Müslüman Olması

31. Kışının İyi Müslüman Olması

41- Ebu Saîd el-Hudrî Allah Resûlü'nün şöyle buyurduğunu söylemiştir:

"Kişi Müslüman olur da Müslümanlığını iyi yaparsa Allah onun ön­ceki bütün günahlarım bağışlar. Bundan sonra (yaptıklarının) karşılığı söz konusudur: Bir iyiliğe on katından yediyüz katma kadar sevap var­dır. Kötülüğe ise kendi misli kadar günah vardır, ancak Allah diterse bundan da vazgeçer (bağışlar)".

Açıklama

Kişi Müslüman olur da...": Bu hükümde erkekler ve kadınlar ortaktır,

Hadisten Çıkan Sonuçlar

Hadisten Çıkan Sonuçlar

Bu hadisten zikrettiklerimiz dışında başka sonuçlar da çıkmaktadır. Bunlar­dan bazıları şunlardır:

Kişinin manevî doyuma ulaşmak amacıyla bir şeyin niteliğini sorması, ke­sin inancı zedelemez.

Peygamberlere vahiy vb. durumlar hakkında soru sormak caizdir.

Sorulan sorunun farklı kısımları varsa cevap veren kişi cevabın başında, ayrıntıları saymayı gerektiren bir ifade kullanır.

En doğrusunu Allah bilir.

Zikrîn Çeşitleri

Zikrîn Çeşitleri

Ulema-i İslam, zikrin çeşitlerini beyan etmişler, zikir:

a. Lisanla,

b. Kalble,

c. Bedenle olmak üzere üç türlü yapılır demişler­dir. Şimdi bunları kısaca izah edelim.

Lisanla zikir: Allahû Tealaya hamd-ü sena etmek, onu esma-i hüsnasıyla yad etmek, teşbih ve tehlü etmek, şükretmek, istiğfar etmek, kur'an okumak ve dua. etmek­le olur.

Kalble zikiri Allahü zülcelali gönülden anmaktır. Bu da üç kısma ayrılır:

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar