• warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642636779 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

zaruret

Bâb: Boşamada İşaret Ve Bazı Hususlar

Bâb: Boşamada İşaret Ve Bazı Hususlar

364- Müsedded bize anlatarak dedi ki: Bişr b. el-Mufaddal bize Seleme b. Alkame'den, o Muhammed b. Sîrîn'den, o Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:

Ebu'l-Kâsım (sav) buyurdu ki: Cuma günü içinde öyle bir saat var­dır ki ona rastlayan ve namazda olan hiçbi rmüslüman kul yoktur ki Allah'tan bir şey istemiş olsun da kendisine vermesin. Sonra eliyle işaret etti; parmak ucunu ortanca parmağıyla serçe parmağının ayasına koy­du. Bunu, istenen şeyi kabulün basitliğine yorduk.

10. Yalan Yere Söz Vermek

10. Yalan Yere Söz Vermek

Resûlüllah (Sallallahü aleyhi ve sellem) buyurur:

“Üç şey yardır ki, bunlardan biri kimde bulunursa, namaz kılsa da, oruç tutsa da münafık­tır. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, kendisine veri­len emanete hıyanet eyler” Yine buyurdu:

“Söz vermek borç gibidir. Kaçmamak lazımdır.”

Son yorumlar