warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

yalan

(110) Kime İyilik Edilirse O, Ona Mukabele Etsin

(110) Kime İyilik Edilirse O, Ona Mukabele Etsin

215— Cabir İbni Abdullah El-Ensarî'den (Radiyallahu anh) rivayet edildiğine göre, şöyle dedi:

— Peygamber (Sallaliahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu:

(7) Ana-Babaya İsyan Etmek

(7) Ana-Babaya İsyan Etmek

15— Ebû Bekre, Hazreti Peygamber (Salİallafıü Aleyhi ve Seîlemi'in şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

«— Size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi?» (Bu sözü üç defa tekrarladılar).

Ashab, «— Evet ya Resûlallah,» dediler. Buyurdular ki:

«— Allah'a ortak koşmak ve ana-babaya isyan etmek.»

Sonra Hazreti Peygamber yaslanmışken oturdular.

«— Dikkat edin! Yalan söylemek de...»

Bâb: Müslüman, Din Kardeşinin İstediği Kızı İstemez

Bâb: Müslüman, Din Kardeşinin İstediği Kızı İstemez

347- Yahya b. Bükeyr bize anlatarak dedi ki: el-Leys bize Cafer b. Rebîa'dan, o el-A'rac'dan, o Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:

Zandan uzak durun. Çünkü zan, sözlerin en yalanıdır. Casusluk et­meyin, başkalarını araştırmayın, birbirinize buğzetmeyin. Kardeş olun. Kişi, evieninceye veya (dünürlüğü) bırakıncaya kadar din kardeşinin dünürlüğü üzerine dünürlük göndermesin. [15]

Şerh

Bâb: Zifafa Girilmiş Kadının Mehri

Bâb: Zifafa Girilmiş Kadının Mehri

376- Amr b. Zürâre bize anlatarak dedi ki: İsmail b. Eyyûb bize Saîd b. Cübeyr'den şunu nakletti:

Bâb: Hâkimin Liânda Bulunanlara Hitabı

Bâb: Hâkimin Liânda Bulunanlara Hitabı

367- Ali b. Abdullah bize anlatarak dedi ki: Süfyân bize Amr'dan, o Saîd b. Cübeyr'den şunu nakletti:

Abdullah b. Ömer'e liânda bulunan çiftle ilgili hadisi sordum. Şöyle de­di:

«Güzel Ahlâka Teşvik Babı»

«Güzel Ahlâka Teşvik Babı»

1547/1312- «İbnî Mes'ud radıyaîlahü anh'dan rivayet olunmuştur. Demişi İr ki: Resûlüllah saîlalîahü aleyhi ve seîlem:

— Sıdka sarılın; çünkü sıdk hayıra götürür. Hayır da cennete götürür. Kişi doğru hareket ede ede ve doğ­ruluğu araya araya nihayet Allah indinde doğrucu ya­zılır. Yatandan sakının zîrâ yatan, başdan çıkarmaya gö­türür. Şüphesiz ki, baştan çıkmak da cehenneme götü­rür. Kişi yalan söyleye ve yalanı araya araya nihayet indinllah byalancı yazılır; buyurdular.»[732]

38. Hz. Peygamber Hakkında Yalan Söyleyen Kişinin Günahı

38. Hz. Peygamber Hakkında Yalan Söyleyen Kişinin Günahı

106- Rib'î İbn Hiraş, Hz. Ali'nin şöyle söylediğini rivayet etmiştir: Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

"Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Kim benim ağzımdan yalan uydurursa cehenneme girsin".

Açıklama

BİAD

11.

18- Ebû İdris Âizullah b. Abdullah'dan rivayet edildiğine göre, Bedir sava­şına katılan ve Akabe bey'atı sırasında seçilen temsilcilerden biri olan Ubâde b. Sâmit şöyle demiştir:

Allah Resulü etrafında sahabeden bir grup varken şöyle buyurdu:

YALAN

YALANIN VE YALANCININ ZEMMİ

5165 - Safvân İbnu Süleym radıyallahu anh anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü! dedik, mü'min korkak olur mu?"

"Evet!" buyurdular. "Pekiyi cimri olur mu?" dedik, yine:

"Evet!" buyurdular. Biz yine:

"Pekiyi yalancı olur mu?" diye sorduk. Bu sefer: "Hayır!" buyurdular."

Muvatta, Kelâm 19, (2, 990).

Konu: Doğru Ve Yalan Söz Söylemek

Konu: Doğru Ve Yalan Söz Söylemek

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Doğru söz söylemekten ayrılmayınız. Çünkü doğru konuşmak, kişiyi iyiliğe, iyilik ise sahibini cennete götürür. Yalandan kaçınınız. Çün­kü yalan konuşmak kişiyi günahlara kaydırır. Bu ise, sahibini cehenneme götürür. Allah'dan ancak faydalı bilgi ve can sağlığı isteyiniz. Birbirinizi kıskanmayın, öfkelenmeyin, iyilikleri koparıp atmayın, sırt çevirmeyin ve emrettiği şekilde Allah'a kul, müslümanlarla ise kardeş olunuz.”[287]

Orucun Hikmetleri

Orucun Hikmetleri

Oruç, İslâmlık binasının üzerinde yükseldiği beş ana temelden biri ve önem sırasına göre, namazdan sonra ikincisidir. Ana gayesi, mü'mini hayvanı içgüdülerin ve âdi şehvet duygularının pençesinden kurtarıp, melekliğe doğru yükselişin hür ve engin semasında kanat çırpmayı müm­kün kılacak bir ruh olgunluğuna ve ermişlik sırrına kavuşturmaktır.

Büyük Allah âşığı Mevlânâ'nın:

11. Yalan Konuşmak Ve Yalan Yere Yemin Etmek

11. Yalan Konuşmak Ve Yalan Yere Yemin Etmek

Bunlar büyük günahlardandır. Resûlüllah (Sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu:

“Yalan, nifak kapılarından bir kapıdır” Yine buyurdu:

“Kul, Allahü Teala'nın indinde yalancı yazılana kadar, bir bir yalan söy­ler.” Yine buyurdu:

“Yalan rızkı azaltır.” Yine buyurdu:

“Tüccarlar tacirdirler” Yani tüccarlar, kötü iş işlerler.

“Alış-veriş helal olunca, ni­çin böyledir” diye, sordular.

2. Batıl Ve Günah Konuşmak

2. Batıl Ve Günah Konuşmak

Batıl konuşmak, bid'atler hakkında konuşmaktır. Günah söylemek ise, kendi fısk ve fesadını anlatmak ve başkalarına da anlattırmaktır. Şarabı ve fışkı anlatan hikayeler söylemektir. Yahut bir toplantıda münakaşa edip, birbirine galiz sözler söyleyenlerin, birbirlerini incitenlerin halleri­ni, sözlerini anlatmaktır. Yahut insanları güldürmek için kadın hikaye­leri anlatmaktır. Bunların hepsi günahtır. Birinci afet gibi değildir. Çün­kü dereceyi düşürür. Resûlüllah (Sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

Son yorumlar