• warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1590932268 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

ümit

Konu: Dünyanın Bayındırlığı Ümitledir

Konu: Dünyanın Bayındırlığı Ümitledir

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ümit, ümmetim için Allah'dan bir rahmettir. Ümit olmasaydı hiç bir ağaç diken kişi ağaç dikmezdi.”[1139]

Allah'a hamd olsun! (Elhamdülillah) Allah seni esirgesin! (Yerhamukellah.)[1140]

(Allah'dan) Ümid Etmek

(Allah'dan) Ümid Etmek

Hz. Allah buyuruyor ki:

“Hakikat şudur ki, kafirler güruhundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez.”

Cenâb-ı Hak buyuruyor ki:

“O günde ki nice yüzler bembeyaz olacak; nice yüzler de kapkara kesilecek.”

Mevlâ-i Zül-Cemâl buyuruyor ki: .

“Şübhe yok ki, Rabbin cezayı çabuk verendir. Muhakkak ki, çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir de.”

Cenâb-ı Hak buyuruyor ki:

“İyiler, hiç şübhesiz Naiym (cennetin) de, kötüler ise muhakki ateşdedirler.”

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar