Ahirette İman

Ahirette İman

İçinde yaşadığımız dünya fânidir. Çünkü Yüce Allah bu âlemi, için­deki türlü çeşitli varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır. Ve buna gö­re dünya bir gün sona erecek, yok olup gidecektir. Buna kıyamet diyo­ruz. İşte kıyametten sonra yeni bir sonsuz hayat başlayacaktır. Buna ahi-ret denir. Her müslümanın buna inanması şarttır.

Soru: Ahîret neye denir?

Cevap: Yukarıda da açıkladığımız gibi içinde yaşadığımız bu dün­ya günün birinde mutlaka yok olacak ve ondan sonra ebedî bir hayat baş­layacaktır. Dünyadan sonra başlayacak bu ebedî hayata Ahiret denir.

Soru: Ahîretîn varlığı ne ile sabittir?

Cevap: Ahiret aleminin varlığı kitap (Kur'an), sünnet ve icma ile sabittir.

Soru: Ahiretin varlığını bütün gerçek dinler ha­ber vermiş midir?

Cevap: Evet. Yüce Allah Peygamberleri vasıtasıyla bize bildirmiş olduğu bütün hak dinlerde ahiretin varlığından bahsedilmiştir.

Soru:Yok olan bir şey-tekrar var olabilir mi?

Cevap: Sonsuz gücün sahibi olan Yüce Allah her şeye kadirdir. Bu gördüğümüz alemi ve içindeki insanı hiç yoktan var etme gücüne sa­hip olduğuna göre yok ettiği şeyleri de tekrar var etmek O'nun için pek güç bir şey olmasa gerek.

Soru: Kıyamet nedir?

Cevap: Kelime manası ile iki ayak üzerine- dikilmek ve öylece kal­mak, aynı zamanda bir yöne doğru kopup hareket etmek manalarına da gelir. Dinimizdeki mânâsı ise dünyanın içindeki canlı - cansız bütün varlıklarıyla birlikte havaya savrularak altüst olması ve bir düzlük haline gelmesidir.

Soru: Kıyamet ne zaman kopacaktır?

Cevap: Dinimize göre kıyamet durup dururken kendiliğinden kc pacak değiidir. Bunu haber veren bir takım alametler mevcuttur.

Soru: Kıyametin alametleri nelerdir?

Cevap:

a) İlmin- yok olup cehaletin çoğalması,

b) Zinanın fazlalaşması,

c) Kadın sayısının erkeklere nazaran bire seksen oranın da artması,

d) İçki içmenin salgınlaşıp alışkanlık haline gelmesi,

e) Maddi refah ve zenginlik seviyesinin alabildiğine yüselmesi,

f) Yeryüzünün koyu bir sisle kaplanması,

g) Deccal'ın ortaya çıkması,

h) Debbetül arzın görülmesi,

ı) Güneşin battığı yerden doğması,

i) Biri doğuda, biri batıda, diğeri de Arap yarımadasında olmak üzere üç ay tutulması hadisesinin görülmesi.

Soru: Deccal kimdir?

Cevap: Hadislere göre, Deccal, sol gözü kör, saçları gür, kıyamet alâmeti olan, fessadlığı ile dünyayı ateşe bağlayacak bir insandır.

Soru: Deccal nerelere giremeyecektir?

Cevap: Deccal dünyanın her tarafını dolaşacak fakat Mekke i Medine'ye giremeyecektir. Mekke-Medine'nin her sokak başında melekler nöbet tutacaklardır. Deccal, Medine yakınlarındaki Sehba denilen yere gelince Medine şehri, üst üste üç kere sarsılacaktır; buranın münafık ve kafirleri, şehri terk ederek Deccal’in ordusuna katılacaklardır.

Soru: Deccal ne kadar yaşamaktadır?

Cevap: Peygamberimiz diyor ki: Ümmetim arasında Deccal çıkacak ve kırk gün, ya da kırk hafta veyahut kırk yıl yaşayacaktır.

Soru: Hz. İsa ne zaman inecektir?

Cevap: Deccal’in ortaya çıkışından kırk gün, ya da kırk hafta veya kırk yıl sonra Hz. İsa yere inecektir.

Soru: Hz. Îsa’nın vazifesi nedir?

Cevap: Hz. İsa'nın vazifesi Deccali öldürmektir ve O'nu öldürdükten sonra yeryüzünde büyük bir adalet ve refah, kurulacaktır. İsa, Hz. Muhammed'in şeriatıyla amel edecek ve bütün, dünyayı müslüman yapacaktır.

Soru: Dabbetül ard nedir?

Cevap: Dabbetül ard, bir hayvandır. Kıyamet kopacağı zaman çı­karak kimin müslüman kimin kâfir olduğunu yüzlerine haykıracaktır.

Soru: Ye'cüc ve Me'cüc kimlerdir?

Cevap: Bunlar iki millettir ki yeryüzüne dağılacaklar ve bütün yeryüzünü fesada vereceklerdir. Bunların koministler olduğu kanaati mevcuttur.

Soru: Amel defteri nedir?

Cevap: Kişinin dünyada iken iyi veya kötü olarak yapmış olduğu her şeyin yazılı bulunduğu defterdir. Bu defter, ayrı ayrı her insan için, ikişer yazıcı melek tarafından tutulur.

Soru: Tartı (Mizan) nedir?

Cevap: Yüce Allah mahşer günü, her kişinin sevap ve günahları­nı adalet tartışma vuracaktır. Bu tartı sonunda, kişinin günahları mı, yoksa sevapları mı daha çok, iyice anlaşılacaktır.

Soru: Sırat Köprüsü nasıldır?

Cevap: Cehennemin üzerinde kurulmuş bir köprüdür. Bu köprü­den, her kişi, ameline göre geçecek veya geçemeyecektir Allah, katında iyi amellere sahip olan kişiler bu köprüyü şimşek hızıyla geçerler. Allah'ın geniş rahmetinden faydalanamıyan bazı müslüman ve kâfirde köprüyü geçemiyerek cehenneme düşeceklerdir.

Soru: Cennet nedir?

Cevap: Cennet, bir mükâfat alemidir. Halen mevcuttur ve sekiz tabakaya ayrılmıştır. Gerçek, yerini ancak Yüce Allah bilir.

Soru: Cennet'e kimler girebilecektir?

Cevap: Cennet'e Allaha ve Peygamberlerine inanan, onların de­diklerine uyan Allah'ın halis kulları girecektir.

Soru: Cehennem nedir?

Cevap: Bir ceza âlemidir. Halen mevcuttur ve yedi aşağı tabakaya ayrılmıştır. Nerede olduğunu ancak Yüce Allah bilir. Bütün kâfirler ve bazı günahkâr mü'minler için yaratılmış olan Cehennem, ebedî azap yeri­dir.

Burada kâfirler küfrünün, müminler de günahlarının cezasını çeke­ceklerdir. Kâfirler Onun o korkunç ateş alevleri arasında ebedî olarak ya­nacaklar, günahkâr müminler ise cezalarını çektikten sonra çıkacak ve Cennet'e gireceklerdir.

Soru: Cehenneme kimler girecektir?

Cevap: Cehenneme kâfirler ebedî olarak, Allah'a ve Peygamber­lerine inanıp da, onların da emirlerini tam olarak dinlemeyenler ise ceza­larının gerektirdiği kadar kalacaklardır.

Soru: Kevser nedir?

Cevap: Kevseri; Ulu Allah'ın mahşer günü, Hz. Muhammed'e (s.a.s.) bahşedeceği büyük bir havuzdur. Bu havuzun suyu gayet tatlı ve durudur. Mahşerin boğucu ve yakıcı havasından bunalan müminler bu havuzun tatlı ve soğuk suyundan içerek serinleyeceklerdir. Bu suyu içen bir daha susamayacaktır.

Soru: Şefaat nedir?

Cevap: Peygamberimiz (s.a.s) ve Ulu Allah katında üstün de­receye ulaşmış kişiler kıyamet günü mahşerde günahkâr müminlerin af­fedilmesi ile imanını kurtarmışların derecelerinin yükseltilmesi konusun­da Yüce Allah'a dua ve ricada bulunacaklardır. Ulu Allah da bu duaları kabul edecektir. İşte buna şefaat denir.

Soru: Ahiret hayatı ebedi midir?

Cevap: Yüce Allah kâinatı yarattı ve insanoğluna en şerefli köşe­yi ayırdı. İnsanoğluna akıl ve fikir verdi. Kendisini birçok nimetlere gark etti. Bu verdiklerine karşılık olarak da ona bir takım vazifeler yükle­di.

İnsanoğlunun dünyada yaptıkları karşılıksız mı kalacaktır? Elbette ki hayır; Mazlumun zalimden, zayıfın kuvvetliden hakkını alacağı, mümi­nin mükâfatını kâfirin de cezasını çekeceği yani her şeyin hesabının görü­leceği Âhiret hayatı vardır ve bu hayat sonsuzdur.[103

merhaba yazdığınız

merhaba yazdığınız konuları okudum ... bende inanılmaz araştırmalar yapıyorum kutsal kitabımız hakında ama görüyorumki sizler kelimeleri yanlış anlayıp yanlış yorumluyorsunuz kıyamet kıyametmekten gelen bi kelime olup anlamıda ayağa kalkmak uyanmak anlamında olması sizi hiç düşündürmüyormu çok merak ediyorum .... çok üzülüyorum kutsal kitabımızın güzelleriyle insanları bu denli korkutmak niye oysaki o kadar güzel şeyler yazıyorki kıyamet alametlerinde bile insana özgü güzel manalar var ... anlamak lazım kelimeleri doğru algılayıp doğru anlayıp doğru yorumlamak siz kutsal kitabımızı tercüman eden insanlara çok büyük görev düşüyor lütfen biraz daha anlamaya calışalım ve kelime anlamlarını doğru yorumluyalım ......

CVP:merhaba yazdığınız

Maşaallah siz işi çözmüşsünüz. bugüne kadar kimse çözememiş. PEygamber de çözememiş hatta üstüne üstük tonlarca kıyamet alemeletlerini anlatmış. Kıyametin nasıl kopacağını söylemiş.. sen arapça konuşan peygamberin sözünü ayetleri türkçe gramerinle bir çırpıda çözüvermişsin.. bravo

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar