user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1643169781 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Hadis ve Sünnetleri Red Edenlere Cevaben

Son günlerde,bazı gruplar bilindiği üzere hadisleri tamamen red etme,çok azını alma ve dahası sünnetleride inkar etmektedirler.Ve birde kendilerine HANİF ismini takıyorlar.Sadece kuranı alıyorlar.Bu fırka,mutezile fırkasına benzemektedir.Nitekim şimdi aşağıda yazacağım yazılara okuyup idrak edelim inşallah.

Omer b Hattab'dan rivayet edilir; "Bir takim insanlar gelecek, Kur'an'dan supheleri konusunda sizinle mucadele edecekler, onlari Sunnet'leri bilenlere alip goturun. Cunku onlar ALLAH'in Kitab'ini en iyi bilenlerdir."

Cemaleddin Kasimi, Tefsir Ilminin Temel Meseleleri, 168

Imam Malik (ra) soyle demistir:

"Sunnet Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, geriye kalanlar bogulur."

>Ibni Teymiyye, Kulliyat cilt 4 sayfa 62, SUYUTİ MİFTAHUL CENNE 53.sy,mecmuatul feteva4/57

Hasan el Basri r.a. ; “ALLAH’a yemin olsun sünnetleriniz haddi aşanla, haktan uzak kalan arasında kalmıştır. O sünnetlere uymada sabrediniz. Zira sünnet ehli eskiden insanların en azı idiler, gelecekte de insanların en azı olacaklardır. Sünnet ehli; ne haddi aşanlarla azgınlıklarına gider, ne de bidatçilerle bidatlerine… Bilakis onlar; Rablerine kavuşuncaya kadar sünnete uymada sabreden kimselerdir. O halde inşALLAH siz de böyle olunuz.”

Darimi 222

Ebû Bekr es-Sıddîk -RadıyALLAHu Anh- diyor ki:

“Sünnet ALLAH’ın sapasağlam ipidir. Onu terkeden bir kimse kendisiyle ALLAH arasındaki ipi koparmış olur.”

İbn Batta, eş-Şerhu ve’l-İbâne, s. 120

peki ALLAHIN kuranı dururken

peki ALLAHIN kuranı dururken neden o alim zatlar hadis yazmışlar

Kuran

“Bu [Kur'ân], uydurulan bir hadis (söz) değildir. Ancak kendinden evvelkilerin tasdiki, inananlar için her şeyin detaylandırılması, bir yol gösterme ve rahmettir.”(YUSUF 111)

Karşılarında okunup duran bir kitabı, sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır. (Ankebut 51)

“Biz Kitapta hiçbir şeyi tefrit yapmadık [noksan, yetersiz bırakmadık]. Sonra onlar Rabblerine toplanacaklardır.” (ENAM 38)

“Ve O, size Kitab’ı [Kur'ân'ı] ayrıntılı / hakk, bâtıl ayrılmış olarak indirdiği hâlde, Allah’tan başka bir hakem mi arayayım?” (ENAM 114)

Hayır, zulmetmekte olanlar, hiç bir bilgiye dayanmaksızın kendi istek ve tutkularına uymuşlardır. Allah’ın saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiç bir yardımcıları yoktur. Öyleyse sen, yüzünü Hanif olarak dine, Allah’ın fıtratına çevir ki O, insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Ama insanların çoğu bilmezler. O’na yönelmiş kişiler olarak O’ndan sakının! Namazı kılın ve sakın şirke sapanlardan olmayın. Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler/fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür. (RÛM 29-32)

Âyetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, bize kavuşmayı ummayanlar, “Ya bundan başka bir Kur’an getir veya onu değiştir” dediler. De ki: “Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım.” (Yûnus 15)

Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar, ancak zanna tâbî olurlar. Ve onlar, ancak yalan uydururlar. (Enam 116)

Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez.”(NECM28)

Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab’ı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için, “Bu, Allah’ın katındandır” derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline! Vay kazandıklarından dolayı onların haline! (Bakara 79)

Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? Gerçeği görebilen bir toplum için, Allah’tan daha güzel hüküm veren kim vardır?(MAİDE 50)

Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde, sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur’an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. (Hâlbuki) Allah onları bağışlamıştır. Allah, çok bağışlayandır, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Sizden önce bir topluluk o tip soruları sordu da, o sorularından dolayı inkarcı oldular. (Maide 101-102)

“ İşte bunlar, Bizim sana hakk ile okumakta olduğumuz Allah’ın Âyetleridir. Sana onları hakkıyla okuyoruz. Artık onlar, Allah’tan ve O’nun Âyetlerinden sonra, hangi hadise(söze) inanacaklar? “ (CASİYE 6)

***Ben hadisleri tamamen red etmiyorum. Ancak tamamen red edenlerin dinden çıkacağına da inanmıyorum. Peygamberimiz bizim için örnek bir insandır. Ancak dinin ortağı değildir. Dinde hüküm koyucu değildir. Kuran'dan çıkarılabilecek hükümler dışında yeni haramlar içeren tüm hadislerin uydurma olduğunu inanıyorum. Kuran'a aykırı bir hadisi veya Kuran'a ilave yapan bir hadisi Hz.Peygamber söylemez. Mesele recm, mürted katli, kertenkele öldürmek, içki içeni dünyada cezalandırmak vs. gibi Kuran'a ilave hükümler içeren hadisler İslam dışıdır bana göre. Çünkü hüküm Allah'a aittir.

En doğrusunu Allah bilir..

hadıs

Peygamberımız hıc bır zaman kendı heva ve nefsıne uyarak konusmaz.. O ne soylemıs ıse ve ne konusmus ıse hepsı Allah'ın dılemesı ıle olmustur.. Zaten o gunun ınsanlarının sordugu guncel sorulara ya ayetler ındırılerek cevap verılmıs ya da Allah tarafından peygamberımızın kalbıne o bılgı ındırılerek o ınsanlara cevaplar verılmıstır.. Peygamberımız de pekala hukum koyabılır cunku onun koydugu hukumler kendısının kalbıne Allah tarafından bıldırılıyordu ve sonuc olarak yıne Allah hukum koymus oluyor...

recmin peygamberimiz

recmin peygamberimiz zamanında yapıldığında alimler bile müttefikken sen niye kabül etmiyorsun.çünkü kafandaki şablona uymuyor.

Sorun ne biliyormusun ,

Sorun ne biliyormusun , arkadas kurani kendi heva larimizla yorumlayip, bizzat kurandan uzaklastiran ve enonemlisi muslumanlarin (alimleri, degisik erbab...)14 asirlik ittifaki bozmasi ve bununda kafirlere, islamin tarihte oldugu gibi aktor olmasini istemeyenlerin ekmegine yag surmesini gormemeleridir

reddiye -cvp

Merhabalar ,
Kuran-ı Kerimde . Atiullahe ve Atiurrasul.yani mealen Allaha ve Rasule itaat yazılmışken. Bu kadar ilmi ilmihali Rasulullahtan almışken nasıl oluyorda hadisler yoktur . İslamın kaynağı Ehli sünnet ve cemaat itikatı için Kuran-Sünnet-İcma -Kıyastır. Madem sadece Kuran var deyip Sünneti , icmayı ve kıyası terk ediyorsunuz size soruyorum. Namazın nasıl kılınacağını Kuranın hangi ayetinden öğrendiniz !!!! Kuranda namaz kılın denmiştir ama nasıl olduğu belirtilmemiş ve Rasulün sünnetinde tatbik edilmiştir. ve keza böyle bir çok örnek.Lütfen kardeşim bilinçlenelim.Kuran diyipte Kuranın bize ne anlatmak istediğini unutmayalım. Allaha kul , Rasululüne hayırlı bir ümmet olalım. Hayırlı günler...

hadisler

peki o zaman peygamberimizin recm ettiği hadis kitaplarında yazıyor o zaman bu durum rahmet peygamberi olma ile bağdaşıyor mu

CVP:hadisler

recme takılıncaya kadar bedir uhud harpleri oldu... eğer sizin açınızdan sorulacak olursa rahmet peygamberi savaşır mı dememiz lazım değil mi?

asıl savaş kendi nefsimizle olan. recm evli iki kadın ve erkeğin yaşadığı cinsel ilişkinin cezasıdır. eğer bir hata varsa faturası kesilmesi gerekir. kurallar belli. bunu peygamberle bağdaştıramazsın. bile bile yapıyorlar sonucta..!

bile bile gidip adam öldürüyorsun sonra sen rahmet peygamberisin affet diyorsun olur mu hiç?

recm

peki sizin çocuğunuz zina yapsa onun recm edilmesine razı olurmusunuz

CVP:recm

recmin gerçekleşmesi için toplumun islama uygun yönetiliyor olması lazım. heryer de bangır bangır zinaya davet yapılırken, ve bu zina reklamlarını bizzat devlet kanunlarla koruyorken recm den bahsedilir mi?

islamda bazı hükümler sadece islam devleti ise uygulanır.. ki zaten orada o hükmü uygulamayı gerektirecek hatalar da yapılmaz

Uydurma HAdisler

Selam,

Sünnet ALLAH’ın sapasağlam ipidir. Onu terkeden bir kimse kendisiyle ALLAH arasındaki ipi koparmış olur.” bu söz koca bir yalandan ibarettir. Allah'ın ipi Kuran,dır.

Maalesef sizler hadisleri başka hadislerle tastik ediyorsunuz.İslamın kaynağı sadece ve sadece Kurandır. Bunu ben değil yüce Allah söylüyor. Allah, 'biz bu kitapta hiç bir şeyi eksik bırakmadık ve haramları tek tek yazdık' dediği halde, sizler uydurma hadislerle helal haram yaratmaya çalışıyorunuz. En büyük yalanlardan biri de Recm yalanıdır. Allah, zina edenler tövbe eder hallerini düzeltirlerse onları serbest bırakın derken, sizler uydurma hadislerle recm,i savunuyor ve Allahın ayetini inkar ederek, görmemezlikten gelerek büyük günaha giriyorsunuz.

kardeşim kuranı inkar eden

kardeşim kuranı inkar eden yok. sadece savunulan recm olayı olmuştur.en sağlam kaynaklarda yazılıdır.daha ne inkar etmeli anlamıyorum ki

nahl 44 e beyan tefsir

nahl 44 e beyan tefsir degildir diyen bay indir vb... PEYGAMBERSİZ DİN icad etmek isteyenler haşa Allah cc ile Rasulu sav arasını ayırmaya çalışıyorlar.. BEYAN etmek tefsir ve açıklama değil sadece tebliğ diyorlar... o zaman siz niye tefsir ediyorsunuz ya.. Kabe nin damına mı indi bu Kuran haşa.. tefsir işi size mi kaldı.. mukabele okuyanlar gibi siz de sadece okuyun o zaman... Yok, onlardan her biri diler ki kendisine neşredilmiş sahifeler verilmiş olsun. (MÜDDESSİR 52)

Onlar ki; yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı bulacakları; okuma, yazma bilmeyen ve nebi olan Rasule tabi olurlar. O, kendilerine ma’rufu emreder, münkerden nehyeder. Temiz şeyleri helal kılar, murdar şeyleri de haram eder. Onların ağır yüklerini ve üzerlerindeki bağları, zincirleri indirir. İşte ona iman edenler, onu ta’zim edenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlar, işte onlar; felaha erenlerin kendileridir. araf 157 haşa şirk mi var..

facebook.com/KitapveHikmet hadis inkarcısı peygambersiz din icad eden zındıklara reddiye dir...

CVP:Uydurma HAdisler

Uydurmasyonu şu an siz yapmaktasınız. Madem ayetler tam diyorsunuz. Başka söze ne hacet diyorsunuz. Neden konuşuyorsunuz? Sadece ayet yazın. herşey tam olsun. Ama siz ayetteki bir kelimeyi anlatmak için yüz tane kelime yazmışsınız. Nasıl anladınızsa öyle empoze etmeye çalışmışsınız..

Hiçbirşey eksik değilse sizin kelimeleriniz neyi tamamlıyor? Siz yazınca hiç sorun yok.. kendi aklınızı kullanmış oluyorsunuz. Peygamber o ayetle alakalı birşeyler söyleyince mi uydurma oluyor?

Kaldiki peygamberin hadisleri de, kuranın ayetleri de bize aynı kaynaktan aktarıldı. Sahabe olmasa ne kurandan ne de hadislerden haberiniz olurdu.. Eğer hadisler uydurma ise aynı kaynakla bize aktarılan kuran da uydurmadır.. Bu mümkün olmadığına göre geriye kalan tek uydurma sizsiniz!!

anlayana..

siz hadisleri savunuyorsunuz

siz hadisleri savunuyorsunuz ama peygamberimiz vefat ederken hz. ömer e benim söylediğim hiçbir şeyi yazıya geçirmeyin dediğini biliyor musunuz?

CVP:siz hadisleri savunuyorsunuz

yok öyle birşey.. sünnetsizlerin kendileri haklı çıkarmak için uydurma çalışmasıdır..

peki ya senin savunduğun

peki ya senin savunduğun görüşler uydurmaysa

SİZLERİN ANLAMADIĞI ŞEY

SİZLERİN ANLAMADIĞI ŞEY ŞU:
ELBETTEKİ PEYGAMBERİN SÖZLERİ VARDIR.
BURADAKİ SORUN O SÖZLERİN GERÇEKTEN SÖYLENDİĞİ Mİ VEYA İSTENDİĞİ GİBİ ANLAŞILMASI MI OLDUĞUDUR.
YANİ GÜZEL BİR SÖZ SÖYLENMİŞTİR. AMA DAHA SONRA GELEN BAZI ŞEREFSİZLER,SÖYLENEN O GÜZEL SÖZLERİ KENDİ ÇIKARLARI İÇİN (AYNI İNCİLDE YAPILDIĞI GİBİ) KENDİ ÇIKARLARI İÇİN DEĞİŞTİRMİŞLERDİR. BİZLER BUNA KARŞIYIZ. KALDIKİ PEYGAMBER EFENDİMİZ DEMİŞKİ" SAKIN MEZARIMIN ETRAFINA BİRŞEYLER KOYMAYIN ,TAŞ FALAN DİZMEYİN BUNLAR GELİR TAŞLARA TAPARLAR" BUNU SÖYLEYEN BİR PEYGAMBERİN GÜZELİM SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRPDE KENDİLERİNE YONTANLARI ALLAH KAHRETSİN.

CVP:SİZLERİN ANLAMADIĞI ŞEY

buradaki bazı şerefsizler halkası içine sizin gibi düşünenler dahil oluyor olmalı..

Hadis kitaplarımız %100 doğrudur. herhangi bir uydurmasyon tahrif vs söz konusu değildir.

FAKAT, hadis kitaplarını tercüme hataları, bugünkü insanların anlayabileceği dilin dışında farklı aktarılması sonucu yanlış anlaşılan ya da ilmi yetersizliğimizden farklı anladıklarımız olabilir..

buradaki asıl şerefsizlik bizlerin hadisleri bile anlamaktan aciz bırakılmasıdır..

hadis kitapları yüzde yüz

hadis kitapları yüzde yüz doğru diyorsunuz o zaman peygamberimizin recm olayına ne diyorsunuz.dikkat ederseniz hiçbir ilahiyat profosörü,diyanet,dini müesseseler bu konuda seslerini çıkaramamaktadırlar.

CVP:hadis kitapları yüzde yüz

evet recm vardır. doğrudur. ciddi bir caydırıcı faktördür. hükmü olmayınca toplumda KABAK gibi açıldı.. şimdi facebook vs kimkime dumduma.. belki senin karın da şu an başka birileri ile buluşma planları yapıyordur!!! var mı onu caydıracak bir KANUNİ CEZA!!!

sen ciddi bir caydırıcılığı olan recm eleştirmeleri yapacağına artık eli kadınların ya da erkeklerin istediği biri ile yatıp kalkmasının önünde hiiiç bir engel kalmadı.. gelişen tekonoloji fırsata döndü.. taşı yanlış yere atıyorsun

anlayabilirsen tabi..

teknoloji olmayan yerde yatıp

teknoloji olmayan yerde yatıp kalkma olmuyor mu

peki hadis kitaplarındaki

peki hadis kitaplarındaki recm hadisine inanıyormusunuz

CVP:peki hadis kitaplarındaki

inanmamaktan başka önümüzde bir seçenek var mı?

bugünkü çarpık aile ilişkilerine bak, sen de inanacaksındır

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar