user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1643168000 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Hadis ve sünnet dışlanırsa ne olur?

Son yıllarda bir kısım çevre tarafından gündeme taşınan ve dini anlamak için Kur’an-ı kerimin yeterli olduğunu ileri sürenlere cevap hadis uzmanlarından geldi; “Peygamberimize  Kur’an-ı anlatma ve gündelik hayata tatbik etme göreve bizzat Allah tarafından verilmiştir.” Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Küçük “Hadisler dışlanarak İslam’ı yaşamak mümkün değildir” dedi. Prof. Dr. Suat Yıldırım ise, “zengin hadis kültürümüzle iftihar etme yerine onu değersizleştirme yoluna gidenler kendilerini değersiz kılmışlardır.” diye konuştu.

Yeni Ümit Dergisi tarafından düzenlenen ‘sünnetin Tesbiti ve dindeki yeri’ paneline katılan Türkiye’nin en tanınmış hadis uzmanları, hadislerin dinin yaşanmasındaki önemine ışık tuttu.

Sempozyumun oturum başkanlığını yapan tefsirci Prof. Dr. Suat Yıldırım, kur’an-ı kerimi açıklama görevinin peygamberimize bizzat Allah teala tarafından verildiğine dikkat çekti. “İslamın ikici asrında ‘kuran bize yeter’ diyenler çıktı ancak 19. asıra kadar unutulmuştu. Ancak sömürgecilik hareketleri ile İslam ülkelerini istila eden gayri Müslimlerin bu iddiaları tekrar gündeme taşıdığının altını çizdi. Yıldırım, “Acı olan müsteşriklerin ortaya attığı bu şüphelerin son dönemlerde bazı Müslümanların dile getirmesidir.  Oysa Müslümanlar 30-40  farklı yolla hadislerin rivayeti ve sıhhatini kontrol eden bir sistem geliştirmiş ve şüpheye mehal bırakacak bir nokta bırakmamıştır.” dedi. Yıldırım,  “Bu zengin kültür mirasıyla iftihar etmemiz gerekirken bir takım insanlar çıkıp aklını kaybetmiş mirasyediler gibi bunu değersizleştirme yoluna gitmişlerdir ancak bunun yerine kendilerini değersiz kılmışlardır.” diye konuştu.
 Marmara Üniversitesi ilahiyat fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Küçük, Peygamberimizin ve sünnetin dindeki yerinin neresi olduğunun en güzel cevabının kur’anda verildiğini ifade etti. “Bütün mezhep ve fıkıh imamları peygamberimizin sünnetini kur’an-ı kerimden sonra en büyük kaynak olarak ele almıştır.” diyen Küçük, “Peygamberimize bir konuyu helal- haram kılma yetkisinin Peygamberimize bizzat Allah tarafından verilmiştir. Eşek etinin haram olması, iki farklı dinden olanların bir birine mirasçı olamayacağı, sarhoşluk veren içkilerin çoğu gibi azının da haram olduğu gibi bir çok hüküm sünnetle belirlenmiştir.” açıklamasını yaptı. Prof. Dr. Küçük, sünnet dışlanarak bir dinin yaşanmasının mümkün olmadığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Abdullah Aydınlı ise hadislerin derlenmesi ve nakledilmesinde büyük titizlik gösterildiğini vurgu yaptı. “Her şeyden önce sünnetin sağlıklı bir şekilde naklinde bilgiyi kaynağından almaktır. Sahabe bir hadisi işitenin bizzat kendisinden almak için aylarca yolculuk etmiştir. Eba Eyyüp el Ensari bildiği bir hadisi tahkik etmek için Medine’den kalkıp Mısır’a kadar gitmekten çekinmemiştir.” dedi.

Türkiye’de en çok tanınan Kütüb-ü Sitte hadis kitabının yazarı olan Prof. Dr. İbrahim Canan’da hadise sahip çıkmanın dine sahip çıkma olarak algılandığını belirtti. “Doğru bilgi kuran ve hadistir.” diyen Canan, “Hadis ilminde zayıf hadis olarak tanımlanan hadisler yalan hadis değildir. Sadece rivayet yollarında belirlenen kıstasların bir veya bir kaçının eksik olmasıdır. Zayıf hadislerin uydurma hadis olarak değerlendirilmesi ve halın bunlardan soğutulması son derece yanlış bir tutumdur.” şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Güler ise tefsir edilmeden bazı ayetler nasıl anlaşılmıyorsa, yine bazı hadislerin de şerh edilmeden anlaşılmasının zor olacağını dile getirdi.

Yeni Ümit Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ergun Çapan da düzenledikleri sempozyum ile hadislerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak istediklerini, hadislerin iyi anlaşılması ile de dinimizin ve peygamberimizin daha iyi anlaşılacağını belirtti.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar