(160) Bir Topluluğu Ziyaret Edip De Onlar Yanında Yemek Yiyen Kimse

(160) Bir Topluluğu Ziyaret Edip De Onlar Yanında Yemek Yiyen Kimse

347— Enes ibni Malik'den rivayet edildiğine göre:

«— Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi veSeîlem), Ensar'dan bir ev halkını ziyaret etti de onlar yanında yemek yedi. (Evden) çıkacağı, zaman, evin bir tarafında namaz kılmak için bir yer (hazırlanmasını) emretti. Pey­gamber için bir yaygı üzerine su serpildikten (ve temizlendikten) sonra, üzerinde namaz kıld: ve onlara dua etti.»[683]

Bu hadîs-i şeriften şu hükümler çıkar:

a) Ziyaretine gidilen bir arkadaşın evinde yemek yenebilir. Bu, Pey­gamber Efendimizin bir sünnetidir.

b) Yemek yenilen evde, vakit harici olduğu zaman teberrüken namaz kılmak ve namaz sonunda hane sahiblerine dua etmek yine sünnettir.[684]

348— Anlatıldığına göte Abdülkerim Ebu Ümeyye, üzerinde sof bir elbise olduğu halde Ebu'UÂliye'nin yanına geldi. Ebul-Âliye (ona hitaben):

«— Gerçekten bu, Allah'dan korkanların elbisesidir. Müslümanlar birbirlerini ziyaret edecek olurlarsa, güzel giyinsinler, dedi.»[685]

Müslümanlar birbirlerini ziyaret edecekleri zaman, kıhk-kıyafetlerini düzeltmeleri ve güzel bir şekle bürünmelerİ gerektiğine bu haber işaret et­mektedir. Hem ziyaretle, hem de güzel ve temiz elbise giyme'de İlgiü olan bu haber, bîr de bundan sonra gelen hadîs-İ şerif ve babına ait olduğu mevzua biraz uzak görülüyorlarsa da, yine ziyaretle ilgilidirler.[686]

348— (M.) Hazreti Esma'nm azadlısı Abdullah şöyle anlattı:

— Esma Hazretleri, bana kaim yünden örülü bir cübbe çıkardı, üze­rinde ipekten oluklanmış bir bez vardı. Elbisenin (ön ve arka) yırtmaç­ları, bu ipekle dikilip çevrelenmişti. Esma şöyle dedi:

«— Bu, Resûlüllah (Salkılîahü Aleyhi ve Sellem) 'in cübbesidir; bunu (gelen misafir ve) elçiler için ve cuma gününde giyerlerdi.»[687]

İpekli elbise giymek ve süs olarak altın takınmak erkekler için haranı olduğuna dair hadîs-i şerif vardır. Burada ise, elbisenin tümü ipekten ma­mul olmayıp, yalnız yaka ve yırtmaç kısımlarının dibaç denilen bir nevi ipekle çevrelİ bulunduğu cihetle bir alâmet yerinde bulunduğundan bu şe­kilde elbise giymenin haram olmadığı anlaşılmış oluyor.

Bundan önce geçen 26 ve 71 sayılı hadîs-i şeriflerde Peygamber Efen­dimizin giyilmesini yasakladıkları elbise ise, büsbütün İbrişim!! ve nakışlı olan ve İpekten mamul bulunan elbise idi. Anlaşılıyor ki, elbisenin cüz'i bir kısmında ipekli yama bulunması, yasak kısmına girmemektedir. Böyle bir elbiseyi, cuma günlerinde ve elçilerin ziyaretleri zamanında Peygamber Efendimizin giymiş bulunduklarını, Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu anh) hazretlerinin kerîmesi ve Hazretİ Âişe validemizin kız kardeşi Esma (iZacüyallahü anha) haber vermektedir.

O halde müslümanlar, cuma ve bayram günlerinde, özel ziyaretçile­rini kabulleri sırasında, en temiz ve en güzel elbiselerini giymeleri sünnete uygun bir hareket olur.[688]

349— Abdullah ibni Ömer'in şöyle dediği işitilmiştir :

— (Babam) Ömer, (istebrak adında) bir ipek elbise buldu. Onu Pey-gamber(Sallallahü Aleyhi ve Seilem)'e getirip şöyle dedi:

— Bunu satın al ve cuma zamanında yahud sana ziyaretçiler gel­diğinde bunu giy. Aleyhisselâm buyurdu ki:

«— Bunu, ancak âhirette nasibi olmayan giyer.»

Sonra Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Seilem) 'e elbiseler getirildi. (Hazreti Peygamber bunlardan) bir elbise Ömer'e, bir elbise Üsame'ye, bir elbise de Ali'ye gönderdi. Ömer şöyle dedi:

— Ey Allah'ın Resulü! Bu elbiseyi bana gönderdin, halbuki bunun hakkında gerekli sözü söylediğini işitmiştim, (bunu yasaklamıştın). Bu­nun üzerine Peygamber (Saltallahü Aleyhi ve Seîlem) şöyle buyurdu:

«— Onu satarsın, yahut (giymeyip) ihtiyacında kullanırsın.»[689]

Gerekli açıklama için 26 ve 71 sayılı hadîs-i şeriflere bakılsın.[690]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar