user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1643173619 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

(78) Çocuğuna Katlanarak Sabredip Evlenmiyen Kadının Fazileti

(78) Çocuğuna Katlanarak Sabredip Evlenmiyen Kadının Fazileti

141— Avf ibni Malik, (Radiyallahu anh) Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Selem/den rivayet ettiğine göre, (Hazreti Peygamber şöyle) buyurdu:

«Ben ve (meşakkatten ve darlıktan) yanakları moraran kadın. -Ko­casından dul kalıp, çocuğuna sabreden (evlenmiyen) kadın - Cennette şu iki (parmak) gibiyiz, birbirimize yakınız.»[281]

Bu hadîs-İ şerifte, kocasının ölümü ile veya kocasından boşanmak su­retiyle dul katan bir kadının, nefsanî arzularını bir tarafa atarak yetim ka­lan çocuklarını sahipsiz bırakmaksızın onları büyütmesi ve yetiştirmesi so­nunda kazanacağı yüksek mertebe beyân buyurulmaktadır.

Dul kalan bir çocuklu kadının, hele şeref ve cemâli de varsc karşıla­şacağı zorluklar ve çekeceği meşakkat altında yüzünün rengi değişeceği muhakkak olduğundan, Peygamber Efendimiz meşakkatlerden kinaye ola­rak halini yüz morartısı ile ifade eimişlerdir. Fakat amellerin en hayırlısı, en şiddetli olanları olduğu itibaria böyle bir zahmete katlanan annenin mükâfatı da .Cennette Hazreti Peygambere yakınlık olur.

Avf ibni Malik kimdir? :

Hayber savaşı yılında Müslüman oldu. Mekke'irivayet etmiştir. Kendisinden de Ebu Müslim El-Havlanî, Ebu Idrîs El-Havfânî, Cübeyr ibni Nefîr, A b -durrahman ibni Aid, Küseyr ibni Mürre, Ebu'l-Melîh ibni üsame gibi zevat rivayet etmişlerdir.

Ebu Ubeyd, «Kitabu'l-Ercval» adlı eserinde şu hâdiseyi anlat­maktadır :

«Hazreti Ömer, Şam'a girdiği zaman, bir Yahudi yaralanmış ve berelenmiş olduğu hatde karşısına çıktı ve ;

«— Müslümanlardan birr, beni gördüğün şekilde dövdü.» dedi.

Hazreti Ömer buna çok fazla kizdı ve S ü h e y b 'e şu emri verdi;

«— Git, bu adamı döveni bul ve bana getir»

S ü h e y b gitti, gördü ki, Yahudîyi döven Avf ibni Malik... Süheyb, İbni Malik'e şöyle dedi :

«—Müminlerin Emîri Hazreîi Omsr sana çok fazla kızmıştır, Muaz ibni Cebel'e git de hâdiseyi ona anlat, sana yardımcı olsun. Sana peşin bir iş yapmasından korkuyorum.»

Nihayet namaz kılmakta olan Hazreti ö m e r 'e gittiler. Hz, Ömer namazı bitirince, S ü h e y b 'e sordu :

«— Adamı getirdin mi?»

Süheyb :

«— Evetl» dedi.

Muaz ayağa kalktı ve şöyle dedi :

«— Bu işi yapan Avf ibni Malik'dir. Kendisinden dinle fakat aleyhine acele edip hüküm verme.»

Hazreti Ömer ona sordu :

«— Bu Yahudîğe ettiğin ne?»

Avf ibni Malik anlattı :

«—Bu adamı gördüm ki, bir eşeğe binmiş olan Müslüman birkadmı, yere düşsün diye, sopa îte düriükleyip kovalıyor. Kadın hayvandan yere düşmeyince, onu iterek yere düşürdü ve kadıncağızın üzerine abandı.»

Bunun üzerine Hazreti Ömer:

«— Bana kadim getir, söylediklerini tasdik edecek mi bakacın.» dedi.

Avf ibni Malik o kadına gitti. Kadının babası ve kocası de­diler ki :

«— Biz rüsvay oluruz, bu hanımı nasıl götürürsün.»

Kadın İse :

«— Vallahi ben gider anlatırım.» dedi.

Sonunda kadının babası ile kocası birlikte Hazreti O m e r 'e gittiler ve aynen vak'ayı anlattılar. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Yahudi'nin idam edilmesini emretti ve idam edildi. Rîvâyef edildiğine göre İslâm'da iik idam edilen Yahudi bu kimse olmuştur.

Avf ibni Malık hicrî 73. yılda vefat etti. Alla!; Ondan razı olsun.[282]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar