(75) Ana-Babası Arasında Yetim Kalanı Geçindirenin Fazileti

(75) Ana-Babası Arasında Yetim Kalanı Geçindirenin Fazileti

133— Ümmü Saîd'in (Radiyallahü anh) babası Mürretü'l-Fihrî'nîn Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)*den rivayetine göre, Hazreti Pey­gamber şöyle buyurdu:

«— Ben ve yetimin bakıcısı, Cennette (yakınlık bakımından) şu İki parmak gibiyiz.» Yahud «Şunun şuna olan nispeti gibiyiz.»

Ravîlerden S ü f y a n , Peygamber'in gösterdiği iki parmağın işa­ret parçağı ile orta parmak olduklarında şüphe etmiştir.[266]

İster babanın vefatı ile anne elinde, İster annenin vefatı ife baba elinde kalan yetim olsun ve ister başkasrmn yetimi olsun, bunlara kefalette bulu­nan, ihtiyaçlarını karşılayıp haklarını koruyanın derecesi çok büyüktür, öy­le kî, Cennette Peygamberle bir arada bulunmak şerefine kavuşmaktır. Bu âa en büyük saadettir. Peygamber hak île batılı ayırt edemeyen, ahlâk ve faziletten mahrum bulunan bîr kavmi karanlıklardan aydınlığa çıkardı, on­lara ilim ve irfan verdi. İşte yetime kefil olan da, anlamaz ve bilmez du­rumda olan çocuğa dinini öğretir, dünya vazifelerim gösterirse,.Peygamber yolunda bulunmuş olur ve ona yakınlık derecesini kazanır. Bundan daha büyOk mertebe olamaz. Bo hadîs-i şerifin ruhunu anlayıp ona uymak, mü­minlere Allah'ın lütfü olsun.

M ö r.r e t ü ' \ - F i h rî. kimdir? :

Babasının adı A m r olan M ü r r e (R.Â.) Ashab-ı kiramdandır. ve Mekke'nin fethi gününde İslâm'ı kabul etmiştir. Kızı 0 m m 8 S a î d , kendisinden yalnız yetim hakkındaki bu hadîs-i şerîfi rivayet etmiştir. Hak­kında geniş bilgi verilmemektedir. Medine ehlinden sayılır. Allah ondan razı olsun.[267]

134— (35-s) Hasan'dan rivayet edildiğine göre : «— Bir yetim, îbni Ömer'in yemeğinde hazır bulunurdu. Bir gün İbni Ömer bir yemek isteyip getirtti de yetimini aradı; fakat onu bulamadı. Nihayet tbni Ömer, yemeğini bitirdikten sonra, yetim geldi. îbni Ömer, onun için bir yemek, getirilmesini istedi, fakat evlerinde yemek yoktu. Bunun üzerine îbni Ömer, kavrulmuş un ve bal getirdi de (yetime şöyle) dedi:

«— Bunu al! Vallahi sen aldanmadın. (Benim yediğimden daha iyi­sine sahip oldun).»

Hasan şöyle demiştir :

«— Vallahi, îbni Ömer de aldanmadı,» (çünkü büyük bir sevaba nail oldu).[268]

135— Sehl îbni Sa'd'dan işitildiğine göre, Peygamber (Salîaîlahü Aleyhi ve Seüemym şöyle dediğini rivayet etmiştir: *— Ben ve yetimin bakıcısı, şöyleyiz.»

Peygamber, işaret ve orta parmaklarını göstererek (bunu) bu­yurdu.[269]

Bu hadîs-İ şerîf Mürretü'l-Fihrî tarîki ile, 133. sayıda ri­vayet edifmİştir.

Sehl i b n i S a ' d .kimdir? :

Hazreç kabilesinden olan S e h I 'in asıl adı Hazan 'd:r. Sonra Peyğatober (Saüalîahü Aleyhi ve SeUem) ona Sehl adını vermiştir. En-sar'dancftr. Peygamber (SeUkdîahH Aleyhi veSeHem)"\r) irfİhallerİnde on be* yaşlarında bulunuyordu. Kendisinden, ashab-ı kiram ve tabiin birçok hadîs-İ şerîf rivayet etmişlerdir. Hazreti Osman (R.A.)'a yardtm töhmeti ile Haccac İbni Yûsuf tarafından kendisine eziyet edilmiştir. Hic­retin 88. yılında 96 yaşında olduğu halde Medine'de vefat etmiştir. Medine'­de vefat eden sahabenin sonuncusudur, Allah ondan razı olsun.[270]

136— (36-s) Ebû Bekir îbni Hafs'dan (Radtyalkıhu anh) rivayet edil­diğine göre:

«— Abdullah (Îbni Ömer), sofrasında bir yetim bulunmaksızın ye­mek yemezdi. Muhakkak sofrasında bir yetim bulunurdu.»[271]

Buharı 'nin tahriç ettiği bu esere, başka kaynaklarda tesadüf edi­lememiştir.[272]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar