user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642353399 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Bâb: Peygamber Efendimizin (Sav) Hanımlarının Evleri Hakkında

Bâb: Peygamber Efendimizin (Sav) Hanımlarının Evleri Hakkında

284- Abdullah b. Yusuf bize anlatarak dedi ki: Mâlik bize Abdullah b. Ebî Bekr'den, o Amre bn. Abdirrahman'dan, o Allah Resûlü'nün (sav) ha­nımı Aişe'den (r.anhâ) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) onun odasındayken Hafsa'nm (r.anhâ) odasına girmek için izin isteyen bir adamın sesini işitti. (Âişe (r.anhâ) der ki:) "Ey Allah Resulü! Bir adam odanıza girmek için izin istiyor."

Allah Resulü (sav) şöyle buyurdu: Onu tanıyorum, Hafsa'nm (r.anhâ) süt amcası olan filan kişidir. Doğumun mahrem kıldığını, em­zirme de mahrem kılar.[1]

Şerh

Bu hadis, daha önce 259 no.lu hadis-i şerif olarak şerhedilmiştir

Hadis-i şerifin bu bapta zikredilme sebebi, Müminlerin anneleri olarak bildiğimiz pak zevcelerinin, yaşadıkları hanelerin intita şartıyla mâliki ol­dukları, dolayısıyla şahsî mülkleri olmadığıdır. Nitekim vefat etmelerinden sonra bu haneler Müslümanların yaran düşünülerek Mescid-i Nebevfye katılmıştır. Eğer mülkleri olsaydı, vefatlarıyla birlikte vârislerine intikal et­meleri gerekirdi.

Onların Allah ve Resûlü'nün (sav) payına düşen beşte birden aldıkları nafakalarda da aynı hüküm işlemiş ve bu da vârislerine intikal etmeyerek Beytü'1-mâl yani devlet hazinesine katılmıştır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar