user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1632667754 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Bâb: Hâkimin Liânda Bulunanlara Hitabı

Bâb: Hâkimin Liânda Bulunanlara Hitabı

367- Ali b. Abdullah bize anlatarak dedi ki: Süfyân bize Amr'dan, o Saîd b. Cübeyr'den şunu nakletti:

Abdullah b. Ömer'e liânda bulunan çiftle ilgili hadisi sordum. Şöyle de­di:

Allah Resulü (sav) birbirlerine lanet okuyan eşlere "Hesabınız Al­lah'a kalmıştır. İkinizden biri yalan söylüyor. Senin artık bu hanımla ilgili yapacak şeyin yoktur" buyurdu. Adam "Ya verdiğim mehir?" dedi. Allah Resulü (sav) şöyle buyurdu: Mehir isteme hakkın da kalmadı. Eğer ha­nımın hakkında doğru söylüyorsan, onun kadınlığını helal görmene karşılık olmuştur. Eğer yalan söylüyorsan mehir bedeli sana en uzak şeydir.[8]

Şerh

Bu hadis-i şerifin şerhi ve liânla ilgili hükümler için 329 no.lu hadise bakınız.

Bâb: Liânda Bulunanları Ayırmak

368- İbrahim b. el-Münzir bize anlatarak dedi ki: Enes b. İyâz bize Ubeydullah'tan, o Nâfi'den, o İbni Ömer'den (ra) şöyle dediğini nakletti: Allah Resulü (sav) karısına iftira eden adamla kadını ayırdı ve her ikisine de yemin ettirdi." [9]

Şerh

Hadis-i şerifin şerhi ve liân hakkında bilgi için 329 no.lu hadise bakınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar