user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1638700841 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

31. Abdest Ve Gusülde Sağdan Başlamak

31. Abdest Ve Gusülde Sağdan Başlamak

167- Ümmü Atıyye şöyle demiştir:

Hz. Peygamber (vefat eden) kızının yıkanması sırasında kadınlara şöyle buyurdu:

"Sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın.[28]

168- Âİşe anh şöyle demiştir:

Hz. Peygamber ayakkabı giymede, saçını-sakahnı tara­mada, abdest almada, (hasılı) bütün İşlerde sağdan başlamayı severdi.[29]

Açıklama

Hz. Peygamber'in sağ taraftan başlamayı sevmesinin se­bebi şu olabilir: Ashab-i yemin (amel defterini sağ taraftan alacak olanlar) cen­netlik olduğu için, o da bununla tefeül ediyordu.

Hadislerden Çıkan Bazı Sonuçlar

Tarama, yıkama ve tıraş olmada başın sağ yarısından başlamak müstehap-tır. "Tıraş olma vücuttan bir şeyi giderme olduğu İçin bunda soldan başlanır" denilemez. Aksine bu da ibadet ve süslenmedir. Başı tıraş ederken sağ yarısın­dan başlama konusu yakında gelecektir.

Ayakkabı giyerken sağdan, çıkarırken soldan başlanır. Abdestte önce el ve ayak yıkanırken önce sağdan başlanır. Gusül yaparken de vücudun sağ yansından başlanır.

Bu hadis imamın sağında namaza durmaya, caminin sağ tarafında namaz kılmaya, yeme ve içmede sağdan başlamanın müstehap olduğuna delil getiril­miştir. Buharı hadisi, bu konularla ilgili bölümlerin tümünde nakletmiştir.

Nevevî şöyle der: Şereflendirme ve süslenme anlamı taşıyan durumların tü­münde sağdan başlama, dinde yerleşik bir kuraldır. Şereflendirme ve süslenme anlamının zıddını barındıran durumlarda ise soldan başlama müstehaptır. Alim­ler abdestte sağ organları Önce yıkamanın sünnet olduğu konusunda icma et­mişlerdir. Buna aykırı olarak abdest alan kişi fazileti kaçırmış olmakla birlikte abdesti tamdır.

Büyük ilim adamı Üstad Muvaffak (İbn Kudâme) el-Muğnîde "Bunun farz olmadığı konusunda bir görüş ayrılığı bilmiyoruz" demiştir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar