13. Kadınların Tuvalet İhtiyaçlarını Görmek İçin Çıkmaları

13. Kadınların Tuvalet İhtiyaçlarını Görmek İçin Çıkmaları

146- Hz. Aişe'den rivayet edilmiştir:

Hz. Peygamber'in hanımları geceleyin tuvalet İhtiyaçlarını görmek üzere menâsı' denilen yere (ki burası geniş bir arazi idi) çıkardı. Ömer, Hz. Peygamber'e "Hanımlannı ört" diyordu. Resûlulîah ise bunu yapmıyordu. Nihayet bir gece Hz. Peygamber'in hanımla­rından Şevde binti Zem'a yatsı namazı vaktinde çıktı. Şevde uzun bir kadındı. Hz. Ömer örtü konusunda âyetin gelmesini şiddetle arzuladığı için ona "Ey Şevde biz seni tanıdık" dedi. Bunun üzerine Allah hicab (örtü) âyetini indirdi.[14]

Açıklama

Menâsı', el-Baki' yakınlarında bir yerdir.

Hz. Ömer'in "Hanımlarını ört" sözü, evlerinden çıkmalarına engel ol, anla­mına gelir. Çünkü, daha sonra geleceği üzere Hz. Ömer, hicap ayetinin indiril­mesinden sonra Sevde'ye bu konuda bazı şeyler söylemiştir.

Ahzab suresinin tefsirinde geleceği üzere Hz. Ömer hicap ile ilgili âyetin in­dirilmesini, kendisinin vahiy inmeden önce vahye uygun görüş belirttiği konu­lardan sayardı.[15]

Buna göre Hz. Peygamber'in eşlerinin, tuvalet yapmak için çıktıkları zaman örtünmeleri konusunda farklı durumlar söz konusudur:

1. İlk başta karanlıkta çıkıyorlardı. Nitekim Hz. Âİşe bu hadiste "geceleyin çıkardı" diyerek Hz. Peygamber'in eşlerinin gündüz değil geceleyin çıktıklarını belirtmiştir.

2. Sonra örtünme (hicap) âyeti indirildi, onlar da gerekli elbiseler ile örtün­düler. Ancak onların şahıslan bazen ayırt edilebiliyordu.

3. Sonra evlerde tuvalet yapıldı. Bu sayede dışarı çıkmaktan kurtuldular. Bu konu ileride Hz. Aişe'ye iftira atılması olayı ile ilgili olarak gelecektir. O ha­diste Hz. Aişe "Bu olay evlerde tuvaletlerin yapılmasından önce idi" demiştir.

147- Hz. Aişe Hz. Peygamber'den şunu riva­yet etmiştir: "ihtiyaçlarınız için çıkmanıza izin verildi".

Hişâm "yani tuvalet ihtiyacı için" demiştir.

Açıklama

İbn Battal şöyle demiştir: Bu hadisten çıkan fıkhî hükümler şunlardır:

Kadınların kendi yararlarına olan ve ihtiyaç duydukları tasarrufları yap­maları caizdir.

Alt derecede olan biri doğru gördüğü bir şey konusunda, zorluk çıkarma maksadı taşımaksızın, üst derecedekîne görüşünü bildirebilir.

Bu hadisten Hz. Ömer'in üstünlüğü de anlaşılmaktadır.

Hayır maksadıyla ağır söz söylemek caizdir.

Kişinin, dinen annesi konumunda olan kişiye vaaz vermesi caizdir, çünkü Şevde müminlerin annesidir.

Hz. Peygamber, dinî konularda vahyi beklerdi. Çünkü ortada açık bir ihti­yaç bulunmasına rağmen o vahiy gelinceye kadar hanımlarına örtünmelerini emretme mistir. Yine onun kadınlara (ihtiyaç İçin dışarı) çıkma konusunda izin vermesi de böyledir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar