Bâb: Savaş Esirini Öldürmek

281- İsmail bize anlatarak dedi ki: Mâlik bize İbni Şihâb'dan, o Enes b. Mâlik'ten (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) Fetih Yılı (Mekke'ye) başında miğferle girmişti. Onu çıkardığı sırada bir adam gelip "İbni Hatal Kabe Örtülerine sarıl­mış" dedi. "Öldürün onu" buyurdu.[15]

Şerh

Onu öldürün, buyurdu" ifadesinde Allah Resûlü'nün (sav) savaş hâlinden çıkmasına rağmen, İbni Hatal'ın öldürülmesini emrettiği ha­ber verilmektedir.

Bu olay şöyle cereyan etmiştir: Mekke fethi günü Müslüman hizmetçisi­ni öldüren müşrik Abdüluzza b. Hatal ölüm cezasından kurtulmak için Ka­be'nin örtüsüne sığınmıştı. Allah Resulü (sav) Mekkelilere hitaben: "Kim Kabe'nin örtüsüne sığınırsa emniyettedir" diyerek genel bir güvence vermiş, ancak bir iki kişi bundan istisna edilmişti. Bunlardan biri de Abdüluzza b. Hatal idi. O bir Müslümanı katletmişti. Bu yüzden güvence dışında tutul­muştu. Allah Resulü (sav) onu öldürmesi için Ebû Berze'ye (ra) işaret etti. O da gidip bu Müslüman katilinin işini bitirdi.

Hüküm

İslam hukukuna göre savaş esirleri konusunda şu seçeneklerden birinebaşvurulur:

1- Öldürme: Savaş esirlerini öldürmenin caiz olduğu konusunda İslâm hukukçuları görüş birliği içindedir. Çünkü Allah Resûlü'nün (sav) bazı savaş esirlerinin öldürülmesini emrettiği tevatür yoluyla sabittir. Mekke'nin fethi günü Hilal b. Hatel, Abdullah b, -Ebi's-Serh ve Mukays b. Hubâbe hakkında böyle bir emir vermiştir.

2- Köle edinme: Savaş esirlerinin köle edinilmesi veya Müslümanlara zımmî olarak bırakılması mümkündür. Ebû Hanife ve İmam Mâlik'in görüşü budur.

3- Fidye ile salıverme: Esirleri, bir bedel karşılığında serbest bırakmak demektir. Bu bedel; mal, nakit para, savaş malzemesi veya başka menfaatler olabilir. Nitekim Bedir esirleri fidye karşılığı serbest bırakılırken, bazıları para temin edemeyince, Allah Resulü (sav) on Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmelerini emretmiş ve onları bunun karşılığında salıvermiştir

Hanefîlere göre esirlerin mal karşılığı salıverilmesi prensibi neshedilmiştir. Çünkü bu, düşmanın gücünün artmasına yol açar. Şafiî, Mâliki ve Hanbeli mezheblerine göre, fidye ile salıverme caizdir. Bedir esirleri hakkındaki uygulama bunun delilidir. Hanefi'lerden İmam Mu-hammed de, Müslümanların mal ve paraya ihtiyaçları bulunması durumunda fidye karşılığı salıvermeyi kabul eder.

4- İmam Ebû Yûsuf ve Muhammed'in de aralarında bulunduğu İslam hukukçularının büyük çoğunluğu esir değiş tokuşunu caiz görür. İmam Azam'ın bu konuda lehte ve aleyhte görüşü olduğu nakledilmiştir.

5- Bedelsiz salıverme: Esirlerin hiçbir şey alınmaksızın salınması Ebû Hanife. Mâlik ve Ahmed b. Hanbel'e göre caiz değildir. Çünkü bu, düşmanın gücünün artmasına sebep olur.

Ders

Eski çağlarda savaş esirleri işkencelerle öldürülür; bazı milletlerde de çok ağır işlerde kullanılır, bütün insanî haklarını kaybederlerdi. İslâmiyet esirlik kurumunu böyle bir hâlde buldu. Esirlere işkenceyi yasaklayarak şef­kat ve merhametle davranılmasını emretti. Onlardan köle ve câriye edinilen­lerin her firsatta azat edilmelerini büyük bir sevap vesilesi saydı. Bazı Hane­fî hukukçularına göre savaş esirlerinin köle olarak kullanılması hükmü neshedilmiştir.

kuran ayetleri nerede.? her

kuran ayetleri nerede.? her sey alimlerle gore yorumlaniyor. ama kuranin esirlerin oldurulmesini yasaklayan ayetler hicbir yerde yok

CVP:kuran ayetleri nerede.? her

Son devrin hastalıklarından birisi de şu, kuranda nerde yazıyor.. orda yok vs.. Bunların hepsi birer kaynaktır. Kuran'ı kerim ana kaynağımız. Hadisler ise ayrı bize kadar aktarılmış ayrı bir kaynaktır. Bu bizim inancımız. Biz böyle inanıyor iman ediyor ve kabul ediyoruz. Ve bunun adına da Ehli Sünnet vel cemaat deniyor.

Bu bir sistem. inkar etmekte, kuranda nerde demekte, alimlere göre yorumluyorsunuz demekte ap ayrı bir sistemdir. sen de o sistemin bir parçasısın. Ezik olmanın, azınlık olmanın verdiği bir sonuçtur. kendi fikirlerini empoze etmek için böyle yapmanız da normal ve doğadır. tıpkı gezi parkı eylemcileri gibi...

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar