24. El Ve Baş İşaretiyle Fetvaya Cevap Vermek

24. El Ve Baş İşaretiyle Fetvaya Cevap Vermek

84- İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber'e hac sırasında "Şeytan taşlamadan önce kurban kestim (benim için bir so­rumluluk olur mu?)" diye soruldu, Hz. Peygamber eli ile sa­kıncası yok anlamında işaret etti. Adam "Kurban kesmeden önce tıraş oldum"

dedi, Hz. Peygamber saunam eli ile şaiimiahu aleyhi v« seâuıii sakıncası yok anlamında işaret etti.[77]

Açıklama

El ile işaret etmek bu konuda zikredilen hadislerden ilk olarak anlaşılmakta­dır. Bu ikisi merfu hadistir. Baş İle işaret etmek ise yalnızca Esma hadisinden anlaşılmaktadır. Bu, Hz. Aişe'nİn hadisidir, dolayısıyla da mevkuftur. Ancak merfu hükmündedir. Çünkü Hz. Aişe Hz. Peygamber'in arkasında namaz kılı­yordu. Hz. Peygamber namazda iken arkasındakileri gördüğüne göre, Hz. Aişe'nin başı İle İşaretini de onaylamış olmaktadır.

85- Salim şöyle demiştir: Ebû Hureyre Hz. Peygamber'in şöyle dediğini söylemiştir: "ilim kabzeditecek, cehalet ve fitneler yayılacak, herec çoğalacak".

Hz. Peygamber'e Herec nedir ey Allah'ın Resulü?" diye sordular.

Hz. Peygamber saituahu aiey-î ve seiiem eli ile ölümü kasdeder gibi işarette bulu­narak "İşte budur" dedi.[78]

Açıklama

İlmin kabzedilmesi âlimlerin ölümü ile olur.

Cehaletin yaygınlaşması da ilmin kabzedilmesinin zorunlu sonucudur.

Herec, Habeş dilinde ölüm demektir.

86- Esma şöyle demiştir:

(Güneş tutulduğu bir sırada) namaz kılarken Aişe'nin yanma gittim. "İnsan­lara ne oluyor (neden korkuyorlar?)" diye sordum. Başıyla gökyüzünü gösterdi. Bir de baktım ki insanlar namaza durmuşlar. Âişe "Sübhanallah" dedi. Ben "Bu bir âyet (işaret) midir?"diye sordum, başıyla "evet" diye işaret etti. Bunun üzerine ben de namaza durdum. Üzerime baygınlık çökünce (yanımdaki kırbadan) ba­şıma su dökmeye başladım.

Namazdan sonra Hz. Peygamber Allah'a hamd-ü sena edip şöyle buyurdu:

"Daha önce bana gösterilmemiş her şey, hatta cennet ve cehen­nem bile bana burada gösterildi. Bana 'kabirlerinizde Mesih Deccal'in fitnesine benzer (veya yakın[79]) bir şekilde imtihan edileceksiniz' dîye vahyedildi. Kabre giren kişiye sorulacak:

- Bu adam (Hz. Muhammed) hakkında ne biliyorsun?

Mümin (veya kesin inançlı bir)[80] kişi: "O, Muhammed'dir, Allah'ın resulü­dür. Bizlere apaçık deliller ve hidayeti getirdi. Biz de onun davetine icabet ettik ue ona tabi olduk. O Muhammeddir (üç kere)1' diyecek. O kişiye: "Rahat bir şekilde uyu. Senin ona kesin olarak inandığını anladık11 denilecek.

Münafık (veya kalbinde şüphe bulunan)[81] kişi ise: "Bilmiyorum. İnsanların bir şeyler söylediğini duydum, ben de aynısını söyledim" diyecek. [82]

Açıklama

"Bir de baktım ki insanlar namaza durmuşlar": Hz. Esma, Hz. Aişe'nin oda­sında idi, bu odadan mescid tarafına baktığında insanların güneş tutulması se­bebiyle namaza durduklarını gördü.

"Sübhanallah dedi": Yani Hz. Âİşe sübhanallah diyerek başıyla işarette bu­lundu.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar