user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1635283491 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Tıp, İlâç Ve Hastalıkların Sevabı

Tıp, İlâç Ve Hastalıkların Sevabı

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sıtma cehennemin hararetindendir, onu su ile söndürünüz.” Ahmet ve Buharî bu hadisi İbn-i Abbâs'tan rivayet etmişlerdir.[1316]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sıtma, cehennemden bir körüktür. Mü'min sıtmaya yakalanırsa bu sıtma onun cehennem ateşinden payı olur (artık cehennem ateşi ona değmez).”[1317]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sıtma, cehennem körüklerinden bir körüktür, onu soğuk su ile kendinizden uzaklaştırınız.”[1318]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sıtma, ağacın yapraklarını dökmesi gibi hataları döker.”[1319]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyi tedavi vasıtanız hacamat ve topalaktır.” Hadisin tamamı şöyledir: “Boğak (anjin) hastalığından parmak bastırmak usulüyle çocukla­rınızı incitmeyiniz.”[1320]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Böğür sancısı, böbrek damarındandır; kımıldadığı zaman sahibi­ni incitir. Onu kaynamış su ile tedavi ediniz.”[1321]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kabak, beyni geliştirir ve zekâyı artırır.”[1322]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dünya ve âhirette katıkların efendisi ettir. Dünya ve âhırette içeceklerin efendisi sudur. Dünya ve âhırette güzel kokuların efendisi de kınaçiçeğidir.”[1323]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Çörekotu sâm'dan başka her derde devadır; sâm da ölümdür.”[1324]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sürmeden şaşmayınız; kirpikleri besler, çapağı giderir ve gözü keskinleştirir.”[1325]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ense üstündeki yumruda hacamattan şaşmayınız. Çünkü bu ha­camat yetmiş iki derde ve beş hastalığa devadır: Akıl hastalığına, cüzama, alaca hastalığına ve diş ağrılarına.”[1326]

Hadisin râvisî, beş hastalıktan birini düşürmüştür.[1327]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kuru üzümden şaşmayınız. Çünkü o, safrayı açar, balgama gide­rir, sinirleri kuvvetlendirir, zafiyeti önler, deriyi güzelleştirir, gönlü ferah­latır ve tasayı giderir.”[1328]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her derdin başı oburluktur.”[1329]

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Çörek otunda, ölümden başka her derda şifa vardır.”[1330]

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sineğin iki kanadından birinde hastalık ve diğerinde şifa var­dır. Kabın içine düştüğü zaman onu dilbe çöktürünüz. Bu durumda onun ta­şıdığı şifa getirdiği hastalığı önler.”[1331]

16- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sabahın erken saatinde aç karnına yiyilen El-Âliye hurmasında her büyüye veya her zehire karşı şifa vardır.”[1332]

17- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Zeytinyağını yiyiniz ve sürününüz. Çün'kü o, mübarek bir ağa­cın ürünüdür.”[1333]

18- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Zeytinyağını yiyiniz ve sürünüz. Çünkü zeytin yağında yetmiş derde karşı şifa vardır ve bunlardan biri de cüzam (miskin hastalığı) dır.”

19- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz; ancak israf etmeksi­zin ve çalım satmaksızın.”[1334]

20- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kem'e (ak mantar), kudret helvasındandır ve kudret helvası da cennettendir ve bu mantarın suyu göze şifadır.”[1335]

21- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Başından ve omuzları arasından hacamat olur ve şöyle buyurur­du: Her kim bu hacamat kanlarını akıtırsa başka tedavi görmese de olur.”[1336]

22- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Faydalı sevimsizden şaşmayınız: Sütlü bulamaç. Benliğime ha­kim olan Zat'a yemin ederim ki, bu aş, tıpkı kirin su ile yıkanması gibi her­hangi birinizin karnını yıkar.”[1337]

23- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sena (müshil otu) ve senût (kimyon) dan şaşmayınız! sâm'dan başka her derde karşı şifa vardır ve sâm, ölümdür.”[1338]

24- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Misvak kullanınız ve misvak ne güzel şeydir! Dişin pasını gide­rir, balgamı söker, gözü keskinleştirir, diş etlerini kuvvetlendirir, ağız ko­kusunu önler, mideyi onarır, cennetin derecelerini artırır, meleklerin övgü­sünü kazanır, Rabb'in rızasını elde eder ve Şeytan'ı kızdırır.”[1339]

25- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şu dilcik iltihabı yüzünden ne diye çocuklarınızın boğazına par­mak sokuyorsunuz? Şu öd ağacından şaşmayınız. Çünkü bundan, yedi has­talığa karşı yedi şifa elde edilir. Zatülcenp bunlardan biridir. Anjin (boğak) hastalığına karşı bundan buruna çekilir ve zatülcenp hastalığına karşı ondan ağızdan verilir.”[1340]

26- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Herhangi biriniz, neden bir (din) kardeşini (göz değdirerek) öldürüyor? İçinizden biri, kardeşinden hoşuna giden bir şey gördüğü zaman ona, mübarek olsun duasında bulunsun.”[1341]

27- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İlâçlarınızın herhangi birinde fayda varsa mutlaka hacamat şi­şesinde, bal şerbetinde ve hastalığa uygun düşen dağlamada vardır; ancak ben dağlanmayı sevmem.”[1342]

28- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Soğan, pırasa ve sarmısak yemeyi menetti.”[1343]

29- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kişinin ayakta içmesini menetti.”[1344]

30- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Güneş ile gölge arasında oturmayı menetti ve şöyle buyurdu: Bu, Şeytan'ın oturuşudur!.”[1345]

31- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hastalarınızı yemeye ve içmeye zorlamayınız! Allah, onları ye­dirir ve içirir.”[1346]

32- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İçinde hurma bulunmayan evin halkı aç sayılır.”[1347]

33- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sütlü bulamaç, hastanın içine rahatlık verir ve tasanın bir kısmını kaldırır.”[1348]

34- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Üç şey vardır ki bunlarda, ölümdün başkasına karşı şifa vardır: Sena (müshil otu) ve kimyon...”[1349]

Üçüncüsü, hadisin râvisi tarafından düşürülmüştür.[1350]

35- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ayın onyedisine rastlayan Salı gününde hacamat, bir senelik derde devadır.”[1351]

36- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ailesi sıtmaya yakalandığı zaman kaynatılmış arpa suyu getiril­mesini emreder, bu hazırlanır ve sonra onlara bu arpa suyunu içmelerini emrederek şöyle buyururdu: O, üzüntülü kişinin gönlünü ferahlatır ve hasta kişinin içini temizler. Tıpkı siz kadınlardan birinizin su ile yüzünden kiri te­mizlemesi gibi.”[1352]

37- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İki en acı bitki olan Sarısabır ve hardal'da ne var?”[1353]

38- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her gün, yedi olgun hurma ile sabahlayan kişiye, o gün zarfın­da ne zehir, ne de büyü tesir eder.”[1354]

39- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her ayın üç sabahında bal yalayan kişiye büyük bir belâ (has­talık) isabet etmez.”[1355]

40- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sirke, ne iyi katıktır!”[1356]

Bu hadisin sebebi şöyle anlatılmaktadır. Rasûl-i Ekrem Efendimiz, ailesinden katık istemişlerdi. Kendilerine, “yanımızda sirkeden başka bir şey yok!” denildi. Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sirkenin getirilmesini emir buyurdular, ondan yemeye başladılar ve bu esnada bu hadisi buyurdular.[1357]

41- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Boğak yüzünden parmak bastırmakla çocuklarınızı incitmeyiniz ve topalaktan şaşmayınız.”[1358]

42- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İki şifa (kaynağın) dan şaşmayınız: Bal ve Kur'an.”[1359]

43- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kabaktan şaşmayınız. Çünkü o, zekâyı artırır ve beyni geliştirir.”[1360]

44- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Merzengûş (mercanköşk) den şaşmayınız ve onu koklayınız; çünkü nezle için iyidir.”[1361]

45- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Deve ve inek sütlerinden şaşmayınız! Bu hayvanlar bütün bitkilerden yerler ve onların sütü her derde karşı devadır.”[1362]

46- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İnek sütlerinden şaşmayınız, bunlar devadır ve inek yağlarından da şaşmayınız, bunlar da şifadır. Ancak inek etlerinden sakınınız; çünkü bunlar derttir.”[1363]

47- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Zeytinyağından şaşmayınız. Onu yiyiniz ve sürününüz; çünkü o, basur'a karşı faydalıdır.”[1364]

48- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sırt etinden şaşmayınız; çünkü o, etin en iyi tarafıdır.”[1365]

49- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yaş keme'n-in (mantarın) suyundan şaşmayınız. Çünkü kem’e kudret helvasmdandır ve onun suyu göze şifadır.”[1366]

50- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hurma, Kudüs'teki taş ve ağaç cennettendir.”[1367]

51- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hurma cennettendir ve onda zehire karşı şifa vardır. Siyah Arağ koçu da siyatiğe karşı şifadır. Eti yiyilir ve çorbası içilir.”[1368]

52- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Afyon içersem, nazarlık takarsam, kendi nazmım olarak şiir söylersem artık yaptıklarıma aldırmam (diğer yaptıklarımın hepsi bunların yanında hiç kalır).”[1369]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar