Yemeğin Adabı (Kuralları)

Yemeğin Adabı (Kuralları)

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şeytan, sizden birinizin her bir işi esnasında yanına gelir; hatta yemeği esnasında da yanına gelir. Birinizin elinden lokma düşünce ona bulaşan tozu kaldırarak lokmayı yesin ve onu şeytana bırakmasın. Yemeği bitirdiği zaman da parmaklarını yalasın. Çünkü bereketin, yemeğinin hangi kısmında olduğunu bilemez.”[1105]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her derdin esası oburluktur.”[1106]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cafer'in ailesi için yemek yapınız! Çünkü başlarına, kendilerini meşgul edecek bir durum geldi.”[1107]

Cafer, Rasûl-i Ekrem Efendimizin amcazadesi ve Hz. Ali'nin karde­şidir. Cenâb-ı Peygamber bu sözü, onun vefatında söylemişlerdir. Bir ailede cenaze olduğu zaman yakınlarının onlara yemek hazırlayıp getirmeleri çok yerinde bir hareket olur. Çünkü kendileri, ölüleriyle meşgul bulunurlar.[1108]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yemeğinizi dindar kişilere yediriniz ve iyiliklerinizi mü'minlere yapınız!.”[1109]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her günde bir yemekten fazlası israftır.”[1110]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bereket, yemeğin ortasına iner; siz yemeğin kenarlarından yiyiniz, ortasından yemeyiniz.”[1111]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yarayı dağlamayı ve sıcak yemeği sevmezdi ve şöyle buyurur­du: Soğuk yiyiniz, soğuk yemek bereketlidir. Dikkat ediniz, sıcak yemekte bereket yoktur!.”[1112]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yiyecek ve içeceği üflemezdi ve kab ağzında iken nefes al­mazdı.”[1113]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hurmayı yer ve çekirdeği tabağa atardı.”[1114]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Biriniz yemek yediği zaman, “Allahım! “Bu yemeği 'bizim için faydalı kıl ve onun yerine bize daha iyisini ver!” desin. Süt içtiği zaman da “Allahım! Bu sütü bizim için faydalı kıl ve bize ondan daha ver!” diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceğin yerini sütten başka hiç bir şey tut­maz.”[1115]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Herhangi biriniz yemek yediği zaman parmaklarını yalasın; çün­kü yemeğinin hangi bölümünde bereketin olduğunu bilemez.”[1116]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sizden biriniz yemek yediği zaman sağ eliyle yesin, sağ eliyle içsin, sağiyle alsın ve sağıyle versin. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliy­le içer, soluyle alır ve soluyle verir.”[1117]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sizden biriniz yemek yerken elinden lokması düşerse lokmadan şüphelendiği tarafı attıktan sonra yesin ve onu şeytana bırakmasın.”[1118]

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yemeğe oturacağınız zaman ayakkabılarınızı çıkarınız; çünkü bu, ayaklarınız için daha rahatlıktır.”[1119]

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Herhangi biriniz bir yemeğe çağrıldığı zaman gitsin. Eğer oruçsuz ise yesin ve şayet oruçlu, ise bereket duasında bulunsun bereketli ol­sun, desin.”[1120]

16- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Oruçlu olduğu zaman içecekle başlar (orucunu içecekle açar) idi. İçeceği bir nefeste içmez, iki defada veya üç defada içerdi.”[1121]

17- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yiyeceğe, içeceğe ve hurmaya üflemeyi menetti.”[1122]

18- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bu kabakla yemeğimizi çoğaltırız.”[1123]

Bu hadisin söyleniş sebebini, hadisin râvisi olan Câbir, babası Ta­rık'tan şöyle anlatmaktadır:

“Peygamber (s.a.v.) in evine girdi. Yanında bir kabak vardı. Bu nedir? Diye sordum. Rasûl-i Ekrem:

“Bu kabaktır, onunla yemeklerimizi çoğaltırız,” buyurdu.[1124]

19- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Tek parmakla yiyiş şeytanın yiyişi, iki parmakla yiyiş zorbaların yiyişi ve üç parmakla yiyiş peygamberlerin yiyişidir.”[1125]

20- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Koundan yedi şeyi (parçayı) sevmezdi: Öt kesesi, mesane, di­şilik uzvu, erkeklik uzvu, yumurtalar, gudde ve kan. Koyunun en çok sev­diği tarafı göğüs etiydi.”[1126]

21- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Böbrekleri, sidikle olan münasebeti yüzünden sevmezdi.”[1127]

Bilindiği üzer eböbrekler, karın boşluğunda omurganın yanıbaşin-da yer alan sağlı sollu iki organdan ibarettir. Bu organların görevi, sidiği ayırmak ve kanı temizlemektir.[1128]

22- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kendisine yemek verildiği zaman “'Bismillah” der ve yemeği bi­tirdiği zaman şöyle dua ederdi: Allahım! Sen yedirdin, Sen içirdin, ihtiyaç­ları Sen giderirsin, biriktirileni sen verdin, doğru yolu sen gösterdin ve seç­kin kişilerden sen kıldın. Allah’ım! Verdiklerine karşılık sana hamd olsun.”[1129]

23- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın ismi anılmadan (besmele çekilmeden) yiyilen her ye­mek ancak bir derttir ve o yemekte bereket yoktur. Bunun keffâreti ise, şa­yet sofra hâlâ kurulu bulunuyorsa besmele çekerek elini tekrar uzatmaklığın ve eğer kaldmlmışsa (yine) besmele çekerek parmaklarını yalamaklığındır.”[1130]

24- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sofrası kaldırıldığı zaman şöyle dua ederdi: Sayısız, güzel ve mübarek (devamlı artan) şekilde Allah'a hamd olsun. Kimseye ihtiyacı ol­mayan, nimetine nankörlük edilmeyen, bırakılmayan ve kendinden asla ge­çilmeyen Rabbimiz olarak ihtiyaçlarımıza yeten ve bizi barındıran Allah'a hamd olsun.”[1131]

İmanlı kişi, Cenâb-ı Allah'ın kendisine ihsan buyurduğu güzel nimetler için şükür vazifesini yerine getirir. Bu yüzden kıyamette herhangi bir güçlükle karşılaşmayacaktır. Ancak kâfir, dünyada sahip olduğu nimetlerin hesabını kıyamette acı bir şekilde verecektir. Buradaki kâfir kelimesinden, lügat manâsının kasdedilmiş olması da muhtemeldir. Bu durumda güzel gü­zel nimetleri yiyip ve tüketip de bu nimetlerin şükrünü eda etmeyenler, küfran-i nimette bulunanlar kıyamet gününde bunun hesabını vereceklerdir. Bu takdirde kâfir kelimesinin manâsı, nimeti örten, nankörlük eden kişi de­mektir.[1132]

25- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dünyada payına düşen (yiyip tükettiği veya giyip eskittiği) şey için mü'min kişinin ıbaşına kakılmaz, ancak kâfirin başına kakılır.”[1133]

26- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İçerken üç kere nefes alır ve şöyle buyururdu: Bu (suyun üç ne­feste içilmesi) daha rahat, daha sağlıklı ve daha kandırıcıdır.”[1134]

27- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yemeğini bitirdiği zaman şöyle dua ederdi: Bizi yediren, bizi içiren ve bizi müslüman kılan Allah'a hamd olsun.”[1135]

28- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kavunu hurma ile beraber yerdi.”[1136]

29- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Üç parmağı ile yer ve dördüncüsünden yararlanırdı.”

30- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Üç parmağıyle yer ve elini silmeden evvel parmaklarını yalardı.”[1137]

31- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hasta ziyaretlerini gün aşırı veya dört günde bir yapınız.”[1138]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar