user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642511715 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Konu: Akrabalara Yardım Etmek

Konu: Akrabalara Yardım Etmek

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki, Hz. Allah, bütün yaratılacak insanların plânını tamamlayınca, akrabalık, lisâni haliyle ayağa kalkarak “Ey Rabbim! Bir kaç kelime söylememe izin verir misiniz? Çünkü bu makam, insanların be­ni aralarından koparıp kenara atmak tehlikesinden sana sığınacağın bir makamdır.” demesine karşılık Hz. Allah, şöyle buyurur: “Evet söylediğin­de haklısın. Ben sana öyle bir söz vereyim ki, seni aralarından koparmayıp, düşünen ve birbirlerine iyilik yapanlara rahmetime ıkavuşturup mükâ­fatlandırır, koparıp atanları ise rahmetimle ilgilerini kesip cezalandırırım.” Bunun üzerine akrabalık: “Evet, Ya Rab ben buna razıyım.” deyince Hz. Allah “öyleyse ben bunu sana verdim” diye buyurur.[642]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Oğlum İbrahim yaşasaydı, ben vergiyi kipti milletinden kaldı­rırdım. (Çünkü oğlum benim en yakın akrabam, annesi ise kipti milletin­dendir. Bunun için vergiyi kaldırarak onlara iyilik yapmam gerekir.)”[643]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Akrabalık münasebetim gözetmekten, daha ziyade sevabı ace­le olarak verilen hiç bir iyilik yoktur. Yine zulümden akrabalık ilgisini ko­parmaktan daha ziyade cezası acele olarak verilen hiç bir ikötülük yoktur. Yalan yere yemin etmek ise, edildiği memleketi kimsesiz kor.”[644]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Akrabalık ilgisini kesmek, ihanet etmek, yalan söylemek gü­nahlarından daha ziyade, dünyada ikap, ahirette azabı gerektiren bir gü­nah yoktur. Şüphesiz, mükâfatın acele olarak verilmesini gerektiren akra­balık münasebetini gözetmekten daha iyi itaat yoktur. Hatta bir evin hal­kı kötü olsalar bile, birbirlerine karşı akrabalık münasebetlerini gözetir­lerse, malları artar ve sayısı çoğalır.”[645]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Akrabalık ilgisini kesen veya yalan söylediği bir mesele hak­kında yemin eden kimse, ölmeden önce cezalandırılacakdır”[646]

Akrabalık münasebetini kesmek, birçok zararlar doğurur. Akra balar arasında düşmanlık ve huzursuzluğun baş göstermesine neden olur Öyle ki, onların cinayet işlemelerine yol açar. Böylelikle, dünyada iken hastalık, rahatsızlık gibi birçok azaplara çarptırılarak cezalandırılırlar.

Yalan yere yemin etmek, muhatabı kandırıp birçok zararlara sokabilir. Netice, aldandığını öğrenen kimsenin düşmanlığını kazanıp tehlikeye girebilir. Bunun içindir ki, sevgili peygamberimiz, bu kimselerin daha dünyada iken cezalandırılacağını buyurmuştur.[647]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Akrabalık ilgisini kesen kimse, cennete girmeyecektir.”[648]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Akrabalarınıza (güler yüzlülükle) selâm vermek bile olsa, iyi­lik yapınız.”[649]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Akrabalık münasebeti, iyi ahlâk, iyi komşuluk (yapanların) evi­ni şenlendirip ömürlerini arttırır.”[650]

Akrabalık münasebetlerini gözetmek, iyi ahlâklı olmak herkesle iyi geçinip komşularıyla komşuluk haklarına riayet etmek, muhakkak ki insanların huzurlu ve rahat bir hayat sürmelerini temin eder.[651]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Akrabalık münasebetlerini gözetmek, kişinin ömrünü uzatır, gizlice verilen sadaka ise Allah'ın gazabını önler.”[652]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Akrabalık münasebetini gözetmek, kişinin malını artırıp, çoğaltır sevgisini kazandırır ve ömrünü uzatır."[653]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Akrabalarınızla akrabalık münasebetlerini gözetip iyilik yapınız.”[654]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Akrabalarınızı iyice öğrenip tanıyınız ki, onlara iyilik yapsa­nız. Çünkü akrabalarınız size ne kadar yakın olurlarsa olsun, onlarla akra­balık münasebetleriniz kesildiğinde, akrabalığın hiç bir faydası olmaz,”

Akrabalarınız sizden ne kadar uzak olursa olsun, akrabalık münase­betleri kurulduğu takdirde, onların sizden uzak olmalarının hiç bir tesiri olmaz.[655]

“Akrabalarını tanıyıp bir araya getirmek ve Allah'ın emrettiği şekilde kendilerine yardım etmek en büyük bir ibadettir. Fakat başkalarına hakaret edip mallarını ellerinden almak, öldürmek, arazisine el koyup bulunduğu yerden sürgün etmek gibi meselelerde akrabalarını çağırıp ken­disine yardım ettirmek veya yardım etmek, küfür kadar ağır ve büyük bir günahdır.”[656]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Allah şöyle buyuruyor: “Benim sıfatlarımdan biri de rah­man (Şefkat ve merhamet sahibi olmak) dır. Şefkat ve merhamete daya­nan akrabalığı, ismin rahman kökünden ayırdım. Öyle ise kim, akrabalık münasebetini gözetirse, bende onu rahmetime kavuşturur, koparıp atanı ise rahmetimden ilgisini kesip atarım. Akrabalığın ne olduğunu bilmeden kökten koparıp atarsa, ben de onu rahmetimden koparıp, atarım.[657]”

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Tevratta şöyle bir cümle yazılıdır”

“Kim, uzun yaşamaktan ve rızkının artmasından hoşlanıyorsa, akraba­sına iyilik yapsın.”[658]

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Mükâfatının acele verilmesini gerektiren iyilik, başkalarına iyilik yapmak ve akrabalık münasebetini kesmemekdir. Cezanın acele ola­rak verilmesini gerektiren kötülük ise, başkalarına zulüm etmek ve akra­balarla olan ilgisini kesmektir.”[659]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar