user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1638700685 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Konu: Ana Babaya İtaat Etmek

Konu: Ana Babaya İtaat Etmek

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ana-babaya yapılması gereken itaatlerden birisi de, kişinin babasının ölümünden sonra dostlarını ziyaret edip iyilik yapmasıdır.”[617]

“Rabbın hüküm verdi ki: On'dan başkasına sakın tapmayın; ana-babanıza karşı iyi davranın. Eğer ana-babadan biri, ya da ikisi yanında ihtiyarlarsa sakın onlara “of!.. Bıktım usandım” deme; -onlara sözün tatlısını, ve gönül alıcısını söyle. Onlara acıyarak alçsak gönüllülük kanadını (yerlere kadar) indir ve “Yarab, önler beni çocukken nasıl büyüttüler ise sen de kendileni öylece esirge” Rabbımız, içinizden geçenleri en iyi bilendir. Eğer siz iyi olur­sanız şüphesiz ki, Allah kendine yönelenleri (ve bol bol tövbe edenleri) affedicidir.” [618]

Bundan da anlaşılacağı üzere, dinimiz anne ve babaya büyük bir de­ğer vermiş ve çocuklardan onlara karşı saygı göstermelerini istemiştir. Sevgili peygamber efendimiz bunun için yukarıdaki hadisde buyurmuş ol­dukları gibi çocukların, babalan öldükten sonra, onların dostlarını ziyaret edip iyilik yapmalarını ve böylece onlara karşı olan hak ve vazifelerini bi­raz da olsa yerine getirmelerini istemiştir.[619]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İyilik yaparak anne ve babasını memnun eden kimse, Allah'ı memnun etmiş olur. Anne ve babasını daraltan kimse, Allah'ı darıltmış olur.”[620]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Anne ve baba hakkında Allah'ın emirlerine itaat edip onları memnun etmeye çalışan kimse için cennette iki kapı, birini memnun eden kimse için ise bir kapı açılır.”[621]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Anne ve babanıza itaat ediniz ki, çocuklarınızda size itaat et­sin. Başka kadınlara karşı namuslu olunuz ki, karınız da size karşı namus­lu olsun.”[622]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ana babaya itaat etmek, cihada katılmak kadar sevaptır.”[623]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cennet annelerin ayakları altındadır.”[624]

Sevgili peygamberimiz (s.a.s) “Cennet, anaların ayakları altın­dadır” demektedir. Dinimiz, yavrusunu dokuz ay karnında taşıyan, onu ölü­me yakın dehşette doğum sancıları ile dünyaya getiren ve kendi kendini idare edebileceği yaşa kadar benzersiz bir şefkat ve sabırla aç, uykusuz kalarak yavrusunu büyüten anneye böylesine saygıdeğer bir rütbe tanımış­tır.

Fakat bu yüksek rütbe anneye ağır mesuliyetler de yüklemektedir. Çocuğunun sağlığına, açlığına, tokluğuna önem verip üzerine titrediği gibi sarsılmaz bir din ve ahlâk terbiyesi içinde yetişmesi için ide elinden ge­leni yapması lâzımdır.[625]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Öylesine iki günah vardır ki, (bu kapıyı çalanların) cezaları da­ha dünyada iken acele, olarak verilir.

a) (Din, can ve mal konusunda) başkalarına zulüm etmek,

b) Müslüman anne babaya karşı gelmek.”[626]

Aziz okuyucu! Bu hadislerden anladığımıza göre, her çocuk an­ne ve babasının emirlerine itaat etmek zorundadır. Fakat yolunu sapıtmış, Allah'ın emirlerini hiçe sayarak dine aykırı olan şeyleri örneğin; (hırsız­lık yapmasını, içki alıp getirmesini) çocuğuna emir eden anne ve babaya, çocuğun itaat etmemesi gerekir. Çocuğun itaat etmesi, Allah'ın emirleri­ne karşı gelmesi demektir ki, bu da büyük bir günahdır.[627]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Allah bütün günahlardan dilediği günahların cezasını kıya­met gününe erteler. Ancak anne ve babaya yapılan hakaretin cezası bu­nun dışındadır. Çünkü Hz. Allah bunun cezasını dünyada iken verir.”[628]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sevgili peygamberimiz, amcası Hz. Abbas için, bir çocuğun babasına yaptığı iyilikleri lâyık görüp ona saygı gösterip hısımlarına iyi­lik yapardı. (Çünkü bir yerde amcalar babanın yerini tutar.)”[629]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Çocuğun babasına yaptığı iyilikler, onu cennet kapılarının or­tasına kadar götürüp cennete girmesine vesile olur.”[630]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Çocuğun babasının iyilikleri altından kalkması, çocuğun köle olarak bulduğu babasını satın aldıktan sonra, azat etmesiyle mümkün olur ancak.”[631]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın rızası babanın rızasını gazabındadır.”[632]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın rızası anne babanın rızasına, Allah'ın gazabıda anne ve babanın gazabına bağlıdır.”[633]

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen ve ramazan ayına yetişip ondan faydalandığı halde günahları af olunmayan kimse sü­rüm sürüm sürünsün.”

Sürünsün yine sürünsün, sürüm sürüm sürünsün...

“kim sürünsün Ya resûlallah!” diye sordular. Peygamber (s.a.s) buna:

“ana babasından biri veya her ikisi yanında ihtiyarlayıp da cennete girmeyi hak edecek kadar onlara iyilik yapmayan sürünsün” diyerek cevap verdiler.[634]

Sevgili peygamberimiz “Allah'ın rızası anne ve babanın rızasında, Allah'ın gazabı da anne ve babanın gazabındadır” diyerek anne ve baba rızasını kazanmanın ne kadar önemli olduğunu bildirmiştir.

Uyanık ve şuurlu bir Müslüman Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsa -ki, hepimiz bunun peşindeyiz- önce anne ve babasına karşı olan vazifelerinde bir eksiklik yapmaması gerekir. Her türlü hareket, söz ve davranışlarda onlara karşı kalbinde beslediği derin saygı ve sevgiyi göstermelidir. Onları incitecek, kalblerini kıracak ve gücendirecek hiç bir davranışta bulunmamalıdır.[635]

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sürünsün sürüm sürüm sürünsün.

(Kim sürünsün ya Resûlallah! Diye sordular.) Peygamberimiz, ana babasından biri veya her ikisi ya­nında olduğu halde cennete girmeyi hak decek kadar onlara iyilik yapmayan kimse sürünsün diye cevab verdiler.”[636]

16- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Allah'ın Kur'an-ı Kerimde iyi kimselere “Ebbar” demesinin sebebi, onların Allah'ın emirlerine itaat etmelerinin yanında anne babalarına da itaat etmelerindendir.”

Ey imanlı kişi! Nasıl anne ve babanın senin üzerinde bir takım hakları varsa, çocuklarının da senin üzerinde bir takım halkları vardır.[637]

17- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sen, malınla birlikte babanın mülküsün.”[638]

Hadisin sebebi: Adamın biri peygamberimizin yanına gelerek şöyle sordu.

“Ya resûlullah! Benim fakir bir babam var. Malımdan faydalanmak istiyor. Ne dersiniz?” Sevgili peygamberimiz bunun üzerine yukarıda geçen hadisi buyurmuşlardır.

Hadisin özü: Baba çocuğunun dünyaya gelmesine, çocuk da genellik le malın kazanılmasına neden olmakta- Buna göre baba, çocuğun malından muhtaç olduğu kadar alabilir. Ancak alacağı malın, çocuğunun ihtiyacından fazla olması şarttır.[639]

18- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz Hz. Allah iyi muamele etmeniz konusunda anneleriniz için üç kere, babalarınız için de iki kere tavsiye etmiştir.”

Muhakkak ki Hz. Allah, derece bacımından size en- yakın olarak ak­rabalarınıza daha sonra da diğer yakınlarınıza iyi muamele etmenizi tav­siye etmiştir.”[640]

19- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphe yok ki, Hz. Allah kadınlarla iyi geçinmenizi tavsiye et­mekte. Çünkü bunların bazıları anneniz, bazıları kızınız, bazıları ise teyze­niz olmaktadır. (Hanımlarınızla da iyi geçinmeniz gerekir. Çünkü) ehli ki­taptan olan yahudi ve hırlstiyanların bazıları fakir kadınlarla evli oldukla­rı halde iyi geçinip aralarında herhangi bir boşanma hadisesine sebebiyet vermektedirler.[641]”

an babaya itaat

iyi

an ne

an ne

çok işime yaradı

çok işime yaradı

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar