user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642356514 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Konu: İnsan Öldürmek

Konu: İnsan Öldürmek

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yarım bir kelimeyle olsa dahi bir müminin öldürülmesinde yardımcı olan bir kimse, iki gözü arasına “Bu Şahıs Allah'ın Rahme­tinden Umutsuzdur Artık” cümlesi yazılı olduğu halde Allah'ın gazabıyla karşı karşıya gelecektir.”[487]

Bir kimsenin yıllardır malını ortaya koyarak büyük bir uğraşı so­nunda yaptırdığı evini yıkmak veya yıktırmaya kimsenin hekkı olmadığı gibi, Allah'ın kudret ve kuvvetiyle yarattığı imanlı bir kimseyi öldürme­ye de hiç bir kimsenin hakkı yoktur. Hadisin ifade ettiği gibi, insan öldür­mek büyük bir günah olduğu gibi, öldürene silâh, mal veya yarım bir ke­limeyle dahi olsa yardımda bulunan bir kimse, katil eli birlikte, iki göz­leri arasına yazılan -hadisde geçti- bir cümle ile birlikte kıyamet günü Allah'ın huzuruna gelecek ve Allah'ın gazabıyla karşı karşıya olacaklar­dır. Onlar için rahmet ümidi yoktur artık.[488]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dünyanın yerinden oynaması - Allah'ın nezdinde müslüman bir kimsenin öldürülmesinden daha hafifdir.”[489]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Eğer sema ehli ile yer ehli birleşip bir mümininr öldürülmesin­de ortaklık yapsalardı, Hz. Allah hepsini yüzüstü olarak olarak cehenneme atardı.”[490]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Çocuğunu diri olarak toprağa gömüp öldüren bir kimse, cehen­neme atılarak cezalandırılacaktır.”[491]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Başkasıyla aranda olan düşmanlık nedeniyle) döğüştüğün şah­sın seni öldürmesine karşılık, sen gücün yetiyorsa, öldürmeye değil, öl­dürülmeyi tercih et. Ve yine sen namaz kılanlardan birini öldürmeye te­şebbüs etme.”[492]

Başkasıya aranda bulunan bir düşmanlıktan ötürü, senin hayatı­na gasp eden kimseye, gücün yetiyorsa öldürmeyi değil, öldürülmeyi ter­cih et. Çünkü onu öldürürsen zalim, öldürülürsen mazlum olursun. Hz. Al­lah zalimlerin değil, mazlumun yanında olur. Ve O, adaleti gereğin ve maz­lumun mutlaka intikamını alır.[493]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Devletle vergi vererek anlaşan ve hiç bir ihanette bulunma­mış ehli kitaplardan birisini öldüren bir kimse, kırk senelik bir mesafeden bile gelen cennet kokusundan mahrum kalacaktır.”[494]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir mümini öldürdükten sonra zevk duyan bir kimsenin Hz. Allah, tövbesini ve işlediği iyiliklerini kabul etmez.”[495]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim, güvenlik verdiği ehli kitapdan olan bir kimseyi (güven­lik anlaşmasını bozup hileyle) öldürürse, maktul ıkâfir 'bile olsa, katilinden beriyim.”[496]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Rabbim olan Hz. Allah, bizimle anlaşmış olan ehli kitaplardan birisine zulüm etmemi yasaklamıştır.”[497]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar