user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1635276693 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Konu: Dilenciliğin Kötü Olması

Konu: Dilenciliğin Kötü Olması

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Fakir, elini açarak halk arasında dolaşıp dilencilik yapan de­ğildir. (Çünkü dilencilik sayesinde kısa bir zamanda zengin olabilir.) ger­çek fakir, malı olmayan, milletin de farkına varmadığından sadaka ile yar­dım etmediği ve evinden çıkıp da halk arasında dolaşıp dilencilik yapma­yan kimselerdir ancak.”[401]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dilencilik ancak üç sebebden biri için caizdir:

a) Ağır kan bedelini ödemek için,

b) Ağır bir borç için,

c) Şiddetli fakirlik için,”[402]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Davut peygamber diyor ki:

“Elini dirseklerine kadar ağzına soktuğun büyük bir yılanın seni ısırması, senin için, sonradan görmüş zengin bir kimseden bir şey dilemenden çok daha hayırlıdır.”[403]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kişinin, ipini alıp da dağa çıkarak bir yük odunu sırtına yük­lemesi sonra da şehre inip onu sattıktan sonra kazandığı paranın bir kıs­mını yemesi, bir kısmını da (sadaka olarak vermesi, hiç şüphesiz başkala­rından dilenmesinden çok daha hayırlıdır.”[404]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Çalışmaktan aciz olan fakir bir kimse atın sırtında bile gelse dilenmekte hakkı vardır. (Çünkü altındaki at, onun zengin olması demek değildir.)”[405]

Geçen hadislerde dilenciliğin çok kötü olduğunu belirtmiştik. Çünkü dilenciliği kendisine meslek edinen bir kimse, memleketin yararı­na değil, ancak zararı nadir. Üstelik çalışacak güçte olduğu halde oturup çalışan kimselerin sırtından geçinirler. Bunun için sevgili peygamberimiz, (s.a.s) dilenciliğin haram olduğu kesinlikle bildirmiştir. “Dilencilerin di­lenmekte hakkı vardır.” hadisi şerifinde ismi geçen dilenci, yoksul, çalışmaktan aciz, bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi olan kimseler için söy­lenmiştir.[406]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhtaç olmadığı halde, sırf servetini çoğaltmak için, dilenci­lik yapan bir kimse, dilediği şey ister az, ister çok olsun, sanki cehennem ateşini dilemiş olur.”[407]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın vasıta edilerek kendisinden istenilen bir şeyi veren kimse için 70 sevap yazılır.”[408]

Allah'ı vasıta ederek dilenmek haramdır. Çünkü bu şekilde di­lenen bir kimsenin dilediğini vermemek, Allah'ı hiçe saymaktır ki, bu da büyük bir günahdır. Fakat bir dilencinin dilediği şeyi veren kimse için, verdiği şey ister az, ister çok olsun, hem dileneni memnun ettiği hem de Allah'a olan sevgisini, saygısını gösterdiğinden tam yetmiş sevap yazılır.[409]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Atın üzerinde iken) elinden düşen kamçıyı almak için bile ol­sa başkasından bir şey isteme. Senin attan inip kamçıyı alman daha iyi, (Fakat mecbur kaldığın zaman ihtiyacın olan bir şeyi başkasından isteye­bilirsin.)”[410]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Üç çeşit el vardır. Sırasıyla:”

a) Allah'ın eli. (Kuvvet ve kudreti her yerde ve her zaman) her el­den üstündür.)

b) Başkasının yardımına uzanan el,

c) Aşağıda kalan el. (Başkasından dileyen el)

(Fakat fakır olan muhtaç kimselere ancak gücünün yettiği kadar yar­dım elini uzat. Yoksa kendi nefsinin nafakasını dahi temin etmekten aciz kalırsın. Nitekim peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:) “Kendi nafakanızı temin etmekten aciz bir duruma düşmeyin.”[411]

Tebrik ve teşekkür

Öncelikle bu gayret ve çalışmanızdan dolayı tebrik eder, şükranlarımı sunarım.

Küçük bir ricam olacak, burada araştırmayı beceremediğimden...

“Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol.” hadisinin bulunduğu kısmın linkini adresime gönderebilir misin? Belki biraz fazla ama, mümkünse metnini de.

Selam ve saygılarımla...

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar