user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642356052 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Konu: İnsanların En Kötüsü

Konu: İnsanların En Kötüsü

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İnsanların en kötüsü, Allah'ı vasıta kıldığı halde istediği şeyi alamayan dilencilerdir.”[275]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kıyamet günü derece bakımından insanların en kötüsü dilinden ve belâsından korkulan kimselerdir.”[276]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kişinin en kötü tarafları (kendisinden istenilen bir malı verirken) üzdüren cimrilik ve kalbini titreten korkaklıktır.”[277]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İnsanların en kötüsü, dünya malı ve mülkü için çalışan iki grubun arasında (taraf tutması nedeniyle) öldürülen kişidir”[278]

Dünya malı için karşı karşıya gelip çarpışan iki kabile arasına girerek belli kişilerin menfaati uğruna ölen bir kimse insanların en kötü­sü dür. Fakat İslâm uğruna, İslâm dinini müdafaa etmek, yaymak için canını bile vermekten kaçınmayan kimseler bu hükmün dışındadır. Din uğruna çarpışmak, ölmek ancak bir cihaddır.[279]

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki resimlerin bulunduğu eve rahmet melekleri girmez.”[280]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki, resim ve heykelin bulunduğu eve rahmet melek­leri girmez.”[281]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz, köpek resimlerinin bulunduğu eve melekler girmez.”[282]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Allah bir hadisi kutside şöyle buyuruyor: “Yarattığım ya­ratıklara benzeterek resim yapmaya çalışanlardan daha zalim kimse yok­tur. Böyle (yaratıcılık süsünü vererek yarattıklarımdan herhangi birinin benzerini resimle yapmaya çalışan kimsenin kuvveti varsa) bir buğday, bir arpa tanesini veya ufak bir toz zerresini yaratsın öyleyse.”[283]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Dinimizce haram sayılan) resim, bütünüyle olan resimdir. Ba­şın koparılıp atılması halinde haram sayılmaktan çıkar.”[284]

Resimlerin haram sayılması bir takım şartlar gerektirir:

a) Ev, dükkân veya bir daireye konulan resimlerin canlılara ait ol­ması,

b) Tapılmak veya lâyık olmadığı halde haddinden fazla sevmek, ta'zim etmek için bulundurması,

c) Şehveti tahrik niteliğini taşıması,

Vesikalık gibi günümüzde gerekli olan fotoğrafların çekilmesi bu hük­mün dışında kalır. Vesikalık resimler saydıklarımızdaki hiç bir niteliği ta­şımadığından çekilmesi de dinimizce yasak değildir.

Haram olmasının nedeni: Sevgili peygamberimiz 1400 küsur önce gü­nümüzdeki kötü resimlerin İslâm aleminde büyük bir rol oynayacağına re­zalet, dinsizlik ve ahlâksızlığın baş müsebbibi olduğunu bunun içinde ha­ram olduğunu kesinlikle söylemişlerdir.[285]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz, canlı varlıkların resimlerini yapanlara kıyamet günü “yaptığınız resimleri diriltin” denilecek, fakat (bu teklif karşısında aciz kalıp) çeşitli cezalara çarptırılacaklar.”[286]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar