user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1635267789 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Konu: Afsun-Nazar Boncuğu Takmak- Büyü Yapmak- Nazar Değmek Ve Gaibten Haber Vermek

Konu: Afsun-Nazar Boncuğu Takmak- Büyü Yapmak- Nazar Değmek Ve Gaibten Haber Vermek

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphe yok ki, afsun yapmak, nazar boncuğu takmak, büyü yap­mak (Bu saydıklarımızın etkisinin var olduğuna inanmak) Allah'a şerik koşmaktır.”[232]

1. Bir sürü deve arasında dayanıklı, yararlı bir deve bulmak ne kadar zorsa, insanlar arasında sıkıntı zamanında sana faydalı olacak hali­sane ahbablarının bulunması da o denli zordur.

2. Nazar değmesi konusunda birçok görüşler ileriye atılmıştır. Bu görüşlerden bazıları:

a) Göz değmesi, silâh gibi tesirli manevi bir afettir. Gözle görülme­yen kanser, romatizma gibi hastalıklar musallat oldukları yerlerde vücu­du nasıl tahrip ediyorsa, nazar değmesi de isabet ettiği canlı ve cansız her varlık üzerinde tesirini göstererek büyük tahrîbler meydana getirir. Bundan ötürü hadisi şerif de “malınızı, çocuklarınızı nazar değmekten ko­ruyunuz” buyrulmuştur.

b) Nazar değmesi, isabet ettiği yere bir zarar getirmez. Fakat de­ğerli bîr mal gördüğünde ona sahip olamamanın kıskançlığı içinde olan bir kimse, o malın sahibine adeta düşman olur. Dolayısıyla cana ya da ma­la bir zarar getirir, ortadan kaldırır.

c) Nazarın sahibi olan kimse gördüğü maddi şeyleri ortadan kaldır­maya çalışırken, maddi olmayan şeylere de engel olur- Bunun içindir ki, peygamberimiz (s.a.s.) bir hadisi şerifde “Her şeyin bir sırrı vardır. Ma­lınızı, gizli tutulması gereken işlerinizi ivşa etmekten kaçınınız,” buyurmuştur.[233]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphe yok ki, nazar, değdiği kişiyi Allah'ın izniyle yüksek dağ­lara çıkarıp oradan aşağı atmasına vesile olur.”[234]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sizden kim, din kardeşine faydalı olmaya gücü yetiyorsa, fay­dalı olmaya çalışsın.”[235]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Arrafe (kaybolmuş maldan haber veren) ve kahin (gelecekten haber veren)lere gidip verdikleri haberleri tasdik eden kimseler, Hz. Muhammed'e indirilen Kur'an-ı Kerimi inkâr etmiş olurlar”[236]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Benim ümmetimin kabrini kazdırıp gömülmesine sebeb olan belâların yarısı nazar değmesidir.”[237]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Nazar değmesi doğrudur. Eğer kader yazısının önüne geçecek bir neden varsa, o da nazar değmesidir. (Nazarın değdiği yerdeki zararı kal­dırmak için) sizden yüzünüzün- su ile yıkanması (ve o suyun nazarın değ­diği yere serpilmesi) istenildiği zaman yıkayınız.”[238]

Nazar değmesi bir gerçektir. Açacağı yaralar doğrudur, değmesinden kurtulmak için şu iki ilaçdan yararlanılır:

a) Kişi gördüğü güzel bir mala nazar değdirmemek için şu duayı okur: “Maaşallah la kuvvete illa billah” (Kuvvet ve kudretin tek sahibi olan ancak Allah'ın dilediği olur.)

b) Bu duayı okumayan kişi nazar değdirdiği bir şeyin zarardan kur­tulması için, abdest niyetiyle yüzünü yıkar. Yıkadığı yüzünden akan sula­rı nazar değdirdiği o şeyin üzerine serper. Böylelikle onun zarara uğrama­sının önüne geçilir.[239]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Nazar değmesi doğrudur. Çünkü şeytan nimetin bulunduğu ye­re uğrayarak insanoğlunu onu kıskanmaya tahrik eder.”[240]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Cebrail'in bana yaptığı Afsun- duasını sana öğreteyim mi?

“Bismillahi ergike mln külli dain ye'tike min şerrin neffasati fil ukedi ve min şerri hasidin iza hased.”[241]

Anlamı:

“Büyü yaparak düğümlediği ipliğe, üfürücülerin ve kıskananların şerrinden sana gelen her türlü hastalık ve belâdan Allah'ın ismiyle seni kurtarmak istiyorum.” Bu duayı üç defa okuyup elini ağrıyan yerine sü­rersin.”[242]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sevgili peygamberimiz (ayet ve hadislerle gelen duaların dı­şında) başka şeylerle afsun yapmak, nazar boncuğu takmak ve büyücülük yapmayı yasak kılmıştır.”[243]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar