user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1634456720 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Konu: Kabirde Sorgu Melekleri

Konu: Kabirde Sorgu Melekleri

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki, kabre konulan kişi, (kendisine akıl ve ruh verildiğinde) akraba ve yakınlarının yanından donup giderken çıkardıkları ayak seslerinin şakırtısını dahi duyar. Bu arada başucuna gelen iki melek onu oturtup sorguya çekerler: “Sen dünyada iken Hz. Muhammed hakkında ne düşünüyordun.” bu sorunun cevabını verecek olan kimseler iki gruba ayrılır:

a) Mümin olan kul, iki meleğin Hz. Muhammed'in hakkındaki ken­disine sordukları soruyu şöyle cevaplandırır: "Ben Hz. Muhammed’in Al­lah'ın kulu ve resulü olduğuna şehadet ve ikrar ederim.” Bunun üzerine kendisine şöyle denilir:

“Cehennemdeki yerine bak ki, Hz. Allah imanın sayesinde onu senin için, cennete ki bir makamla değiştirdi.”

Bundan sonra kul, cennetteki makamını görüp, kabri otuz beş metre kadar genişletilir, içi yeşil bir bahçe gibi olur. Bu durum ise, kıyamete kadar devam eder.

b) Kâfir veya münafık olan kul, iki meleğin “dünyada iken Hz. Mu­hammed'in hakkındaki inancın ne idi?” sorusuna şöyle cevap verirler:

“Ben, bu konuda hiç bir şey bilmiyorum. Ancak başkalarının düşündükleri gibi düşünüyorum.” Melekler:

“Bu konuda ne bir bilgin ne de okumuşlu­ğun var” diyerek demirden yapılmış bir balyozu iki kulakları arasına öy­lesine indirirler ki, bu şiddetli darbeden dolayı kâfirin çıkaracağı sesi, in­san ve cinlerin dışında tüm canlı varlıklar işitirler.

Bundan sonra kabri, kaburgaları birbirine geçecek kadar dalaştırılır.”[127]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphe yok ki, kabir, ahiret alemine uzayıp giden yolun ilk merhalesidir. Kabir merhalesinden kolaylıkla kurtulacak olan kişiler, diğer merhaleleri daha da kolay geçeceklerdir. Bundan kolaylıkla geçemeyenler ise, gelecek olan diğer merhaleleri çok daha zor geçeceklerdir.”[128]

“Her yolculuğun birçok durakları vardır. Yolcu bu durakları te­ker teker varıp geçmek zorundadır. Bunlardan bazıları bu durakları kolay­lıkla geçerken, bazıları ise zorlukla geçerler. Ahiret yolculuğu da her ne kadar buna benzerse de ilk durağı olan kabir çok zor bir durak olduğun­dan, herkesin kolaylıkla geçmesi imkânsızdır. Bu duraktan geçmeyi başa­ran mümin kişi için, diğer duraklar kolaylaşır, zorlukla geçen kimseler için ise, diğer duraklar daha da zorlaşır.”[129]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz kabrin sıkıştırması vardır. Müminlerden birisinin kur­tulması mümkünse, bundan kurtulacak olan (sahabiyelerden) Muaz oğlu Sait olacaktır.”[130]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ölülerinizi defin etmeyi terk etmenizden korkmasaydım, muhakkak ki, kabir azabının balyoz seslerini size işittirmesi için Allah'a dua ederdim.”[131]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Gördüğüm en korkunç manzara kabir manzarasıdır.”[132]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kabrin sıkıştırması, müminin işlediği günahlarından af edilmeyen kısmın kefareti olacakdır.”[133]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar