Kör Yılanla Ona Hurma Taşıyan Kuş

Kör Yılanla Ona Hurma Taşıyan Kuş

Sonradan iyi amel ve temiz ahlâkı ile kendisini tanıyan müslümanların kanaatına göre veliler mertebesine yükselmiş olan bir zat doğru yo­la girmeden önceki halini bize şu ibret dolu sözlerle anlatıyor:

“Ben eskiden bir eşkıya idim. Dağ başında gelip geçenlerin yolunu ke­ser; silâh ucu ile zorla aldığım yolcu malları ile geçimimi temin ederdim. Bir çete arkadaşımla Dicle nehri'nin kenarından geçerken iki hurma ağa­cı gördüm. Ağaçlardan biri meyveli öbürü de kupkuru idi. Ağaçlara ya­kından dikkatle bakarken iki ağaç arasında gidip gelen bir kuş gözüme ilişti.

Kuş, önce meyveleri salkım salkım sarkan yaş hurma ağacına varı­yor; gagasına bir iki hurma takarak kuru hurma ağacına varıyor. Kuru dal­lar arasında bir müddet kaldıktan sonra, tekrar dönüp meyveli hurma ağa­cına geliyor ve arkasından yaş ve olgun hurmaları gagasına aldıktan son­ra yine kuru ağacın dalları arasında bir yere uçuyordu.

Kuşun ağaçtan ağaca durmadan uçması ve meyveli ağaçtan aldığı hurmaları kuru ağacın dalları arasına taşıması merakımı çekti. Acaba bu işin sebebi ne olabilir diye düşünerek kuru hurma ağacına tırmandım. Ağa­ca çıkınca gördüm ki kuru ağacın dalları arasında kör bir yılan yatmakta­dır. Ağaçtan ağaca uçan kuş da, ona meyveli hurma ağacından hurma ta­şımakta ve kuru ağacın çıplak dalları arasında kör ve çaresiz yılanın gı­dasını temin etmektedir.

Bunun üzerine içimden şöyle düşündüm. Bu kuru dallar arasında ya­tan canlı varlık kör bir yılandır. İnsanlara zararlı olduğu için Peygamberimizin görüldüğü yerde öldürülmesine müsaade etmiş, izin vermiştir. Böy­le iken Ulu Allah onun bile rızkını vermiş. Ağaçtan ağaca durmadan uçan kuşun yardımı ile meyveli ağacın hurmalarını yanı başına getirmiştir. Ben ise şükürler olsun, Allah'ın ortaksız varlığına samimi yürekle inanan bir kimseyim. Buna rağmen varlığı zararlı kör bir yılana bile kuru dallar ara­sında rızık veren esirgeyici bir Allah'ın kulu olduğumu unutmuş gibi ken­dimi kötü yollara kaptırarak geçimimi haram ve haksız yerlerden temin ediyorum. Ne kadar yanlış yola kapılmışım. Şu andan itibaren bütün yaptığım günahlara kırk bin kere tevbeler olsun, artık ben eşkiyalığı bıraka­rak geçimimi helâl yollardan kazanacağım.

“Ey Rahmeti bol esirgeyici Allah'ım! Yığın yığın geçmiş günahları­mı bana lütfederek sen bağışla! Senin dosdoğru yolunu gönlüme sindirip sana lâyık bir kul olmamı nasip eyle” diyerek yalvararak, eşkıyalığı bırakmaya kesinlikle karar verdim. Çete arkadaşlarım hafif sesle bir şeyler söylediğimi işitmiş; yanıma sokulmuşlar. Neler söylediğimi soruyorlardı.

Kuru ağacın dallan arasında gördüğüm çaresiz kör yılanı ve ona hurma taşıyan kuşu onlara bir bir anlattım ve gördüklerim karşısında eşkiya­lığı tamamen bırakıp helâl yollardan rızkımı kazanmaya karar verdiğimi arkadaşlara bildirdim. Anlattıklarımın tesiri ile onlar da gözyaşlarını tu­tamamışlardı. Hepsi de bana uyarak eşkiyalıktan ayrılmaya karar verdiler. Böylece çete arkadaşlarımla birlikte yol kesiciliği bırakmış; Allah'ın serbest kıldığı yollardan geçimimizi tayin etmek üzere vedalaşarak yıllardan beri uğramadığımız evlerimize döndük.

Allah hepimizi yaptığı günahlara karşı tevbe ederek doğru yola giren kullarından eylesin. Amin...[65]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar