Konu: Zayıf Bünyeli Müslümanların Faziletleri

Konu: Zayıf Bünyeli Müslümanların Faziletleri

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Benim rızam için, zayıf (yaşlı olan) kimseleri araştırıp getiriniz (ki, onlarla birlikte dua edelim). Çünkü siz, zayıf olan yaşlılarınızın yüzü suyu hürmetine (Allah tarafından) rızıklanıyor ve yardım görüyorsunuz.”[545]

Hz. Muhammed zayıf bünyeli yaşlı müminleri, büyük bir önem vererek sevmiştir. Peygamberimiz bir hadislerinde: “İhtiyarlarınız, sibyanlarınız, hayvanlarınız olmasaydı yaptığınız kötülüklere karşı Hz. Allah, rızkını kesip, sizlere musibetler yağdırırdı.” buyurmuştur. Bu hadislerde alacağımız ders; kıtlık gibi umumi belâ ve musibetlerle karşılaştığımız zaman, ihtiyarlarınız ve çocuklarınızla birlikte bir araya gelip, o belânın defi için dua etmemizdir.[546]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Zenginlerin yanına (elinizden geldiği kadar) az gitmeye çalışı­nız. Çünkü bu, sizlerin Allah'ın size verdiği nimetleri, az görmenizi ve hiçe saymanıza engel olmaya daha elverişlidir.”[547]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Allah'ın nezdinde” ümmetimin en iyi olanları, kendilerini az­dıracak kadar çok mal ve dilenciliğe sevkettirecek kadar da az mal veril­meyen orta halli kimselerdir.”[548]

Hadîsde geçen kelimeler:

Feyebteru: Azmak.

Yukatter: Az verilmesi.

Hadisin özü:

Müslümanların yolunu sapıtmaması için, genellikle orta halli olma­ları faydalıdır. Çünkü çok mal, sahibini azdırır, çeşitli günahlar yaptırır ve Allah'a karşı düşman diktirir. Az mal ise, Allah'a karşı isyana sevkeder.[549]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz, Hz. Allah namuslu fakir aile reislerini sever.”[550]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki, Hz. Allah şefkatli, merhametli (ve Allah'ın aza­bından) korkan kalbleri sever.”[551]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz Hz. Allah, yetmiş yasında olan müminleri sever ve seksen yaşındaki müminleri de azablandırmaktoan haya eder.”[552]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Gerçekten, dünya ehlinin şerefi, mal ve servettir.”[553]

Dünya ehlinin şeref ve faziletleri, dünya malına bağlıdır. Fakat ahiret ehli olan kimselerin şerefi, din ve takvalığına bağlıdır. Bunun için­dir ki, Hz. Allah (c.c.) bir ayeti celilesinde şöyle buyurmuşlardır:

“Allah'ın nezdinde en şereflileriniz, Allah'ın emirlerine itaat ederek en takva olanlarınızdır.”[554]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Benim nezdimde en fazla gıpta edilen insan, kendisini azdı­racak kadar malı, doğru yoldan saptıracak olan çocuğu ve Allah'ın taatinden meşgul ettirecek hanımları olmayan, namazdan hissesi olup ibadetle­rini güzel yapan, gizli yerlerde Allah'a itaat eden, çok iyi kimsedir. Diye halk arasında parmakla gösterilmeyecek kadar basit, normal olan rızkına karşı sabırlı ve genç olarak olduğu halde ağlayanı ve geride bıraktığı mi­rası az olan müminlerdir.”[555]

Hadisde geçen kelimeler:

Ağbete: İmrenmek, Gıpta Etmek

Hafifülhaz: Yükü Az Olan.

Zu Hazzın: Hisse Sahibi

Ga'mit: Basit Kimse.

Kefafen: Normal, Orta.

Meniyye: Ölüm.

Türasühü: Miras.[556]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Küfür diyarından göç edenlerin fakirleri, zenginlerden 500 yıl evvel cennete girecektir."[557]

9. hadis ile 10. hadis arasında herhangi bir çelişki yoktur Çünkü 9. hadisde anlatılan fakirler dinîne bağlı ve Allah'ın emirlerine ita at etmek bakımından 10. hadisdeki fakirlerden daha üstündür.[558]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Küfür memleketinden kaçan muhacirlerin (bazı) fakirleri, zen­ginlerinden 40 yıl kadar önce cennete girecektir.”[559]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Az olan rızkına ve sıkıntı, belâ ile dolu olan hayatına karşı büyük (bir sabır gösteren kimseyi, Hz. Allah Firdevs adlı cennetinden dilediği yere yerleştirir.”[560]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ey müminler, siz Allah'dan, kâfirlere karşı ancak fakir kimselerin sayesinde yardım ve rızık görüyorsunuz.”[561]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar