Konu: Hz. Muhammed'in Ehlinin Fazileti

Konu: Hz. Muhammed'in Ehlinin Fazileti

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Hasan ve Hüseyin cennet ehli olan gençlerin önderleridir.”[315]

Seyyid: Efendi, önder, lider.

Şebab: Delikanlı.[316]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Hasan ve Hüseyin cennet ehli olan gençlerin önderleri, babaları Hz. Ali ise, onlardan daha üstündür.”[317]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin cennet ehli olan gençlerin önderidir. Ancak Halem oğlu, Hz. İsa İbni Meryem ve Yahya İfani Zekeriya bundan müstesnadır. (Bu iki peygamber, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den daha üs­tündür.) Hz. Fatma, cennet ehli olan tüm kadınların, efendisidir. Ancak Hz. Meryem bu hükmün dışındadır.”[318]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Hasan, benden, Hz. Hüseyin ise Ali'dendir. (Hz. Hasan ba­na benzediğinden benden, Hz. Hüseyin ise, Hz. Aliye benzediğinden Ali’dendir.)”[319]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ümmetimden evlendiğim bir kadının ve ehlimden birisiyle ev­lenecek olan ümmetimden bir erkeğin benimle cennete girmesi için Al­lah'a yalvarıp yakardım. Allah (c.c.) da bu dileğimi kabul etti.”[320]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ailemizle birlikte bizlere zekât sadakası helâl değildir.”[321]

Hz, Muhammed'e ve aile efradına, zekât sadakası, malın kiri olduğundan verilmesi yasak edilmiştir.[322]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ey müminler, muhakkak ki, siz benden sonra ehli beytimle im­tihan olunacaksınız.”[323]

Hz. Muhammed bu hadisi şerifin ifadesiyle O'nun vefatından bir kaç yıl sonra müslümanların arasında vuku bulacak Cemel savaşına ve Kerbela vakasına işaret etmek suretiyle gaybden verdiği bir haber­dir.[324]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz oğlum Hasan, gerçek bir efendidir. Hz. Allah, Onun yapacağı arabuluculuk vasıtasıyla karşı karşıya gelecek iki İslâm ordusu­nun arasını İslah eder. (Fitneliğe son verdirerek binlerce müslümanın ka­nının dökülmesine engel olur.)”[325]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Hüseyin, ben ondan, o da benden bir parçadır. Hz. Allah onu seveni sever.

Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin iki torunumdur.”[326]

Sıbd: Torun[327]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Hamza İbni Abdulmüttalib benim sütkardeşimdir.”[328]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Hamza, kıyamet günü şehitlerin efendisidir.”[329]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İnsanların arasında bulunan her türlü münasebet ve akrabalık, kıyamet gününün gelmesiyle kesilecektir. Fakat İslâm münasebeti ve benim akrabalığım asla kesilmez.”[330]

Hadisi şerifden alacağımız hisse:

Kıyamet gününün gelmesiyle dünyada iken insanların arasında bulu­nan İslâm dini dışında, diğer tüm dini münasebetler ve akrabalık bağları tamamiyle kesilir. Fakat islâm kardeşliği ve peygamberimizin akrabala­rıyla olan münasebeti bağlı kalacaktır. Asla kopmaz. Çünkü din kardeşliği her türlü yakınlık ve münasebetten daha üstündür. Bu bütün müslümanlar için büyük bir şeref ve müjdedir. Hz. Allah cümlemizi İslâm kardeşli­ğinden mahrum bırakmasın. Amin...[331]

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Oğlum Hüseyin zekât sadakası olan hurmadan vazgeç. Biz ze­kât sadakasını yemediğimizi bilmez misin?”[332]

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her insanoğlu, babasına isnad edilir. Fakat Hz. Fatma'nın oğullan bunun dışındadır. Çünkü onların velisi ve en yakın akrabası be­nim.”[333]

16- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Benim ceddim olan Abdülmüttalibin çocuklarına (dünyada) iyilikte bulunan kimseler, kıyamet gününde bana kavuştuğu (öldüğü) za­man, onun mükâfatı bana aittir.”[334]

17- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Fatma benim bir parçamdır. Onu kızdıran beni kızdırmış olur.”[335]

18- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Fatma benim bir parçamdır. Onu kızdıran beni kızdırmış onu sevindiren beni sevindirmiş olur. Kıyamet gününde her türlü bağlan­tı kesilir. Yalnız İslâm ve benim akrabalık bağlarım kalır.”[336]

19- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Benim bir tüyüme (aile efradımdan herhangi birisine) eziyet veren, bana, bana eziyet veren de Allah'a eziyet vermiş olur.”[337]

20- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Semada yaşayanlar için, yıldızlar bir güven alâmetidir. (O yıl­dızlar, nizamlarını kaybedip birbirlerine düşmedikçe, orada yaşayan me­lekler vesaire güven içinde bulunurlar.)”

Ehli beytim, ümmetimin güvenleridir.”[338]

Hz, Muhammedin aile efradları yeryüzünde kesilmediği müd­detçe, ümmetine zarar gelmez. Bu kesilme iki türlüdür:

a) Ölmekle kökün,

b) İslâm dinînden ayrılarak küfür karanlığına düşmekle.[339]

21- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Ali'nin yüzüne bakmak bir ibadettir.”[340]

22- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz ben, sizler için yerime geçecek iki halife (vekil) bı­raktım.

a) Yerle semanın arasında uzatılmış sağlam bir ip olan Allah'ın ki­tabı (Kur'an-ı kerim).

b) Ehli beytimdir.

Bu iki vekil, (kıyamet günü) havuzun yanına gelinceye kadar, birbir­lerinden ayrılmayacaklar.”[341]

Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı kerim, semadan yere kadar uza­nan bir ipe benzer. O ipe sarılan kimseler, çeşitli ahlâksızlık, kötü düşün­ce ve fikir içine düşseler bile, yine sahip oldukları temiz imanları sayesin­de kurtulurlar, O ipe sarılmayan, bedbaht, şuursuz, midesine düşkün, fa­ni hayatına bağlanmış kimseler ise, bozuk fikir ve düşüncenin yılan ve akreplerine yem olmaktan kurtulamayacaklardır.

Hz. Muhammed (s.a.s.)'ın aile efradından (Hz. Ali, İbni Abbas gibi) alimler, Kur'an-ı kerime bağlı kalmak ve hizmet etmekten aldıkları iman nuru ile kendi zamanındaki ve gelecek zamandaki inşalar için, Allah'ın bi­rer halife ve vekilleridir.[342]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar