user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1635282673 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Konu: Müslümanlara Yapılan Eziyetlerin Vebali

Konu: Müslümanlara Yapılan Eziyetlerin Vebali

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Haksız yere mücadele ederek mümine eziyet vermek, küfür kadar bir vebal (günah) dır. Ona küfür etmek fasıklık (büyük terbiyesizlik) tir.”[291]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir mümini öldürmek, Allah'ın nezdinde dünyayı yerinden oyna­tıp yok etmekten daha büyük günahıdır.”[292]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Vaiz olarak zamanın olayları, dostları birbirinden ayırmak, mazlumu zalimin zulmünden kurtarmak için ölüm yeterlidir.”[293]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Müminin yalan söyleyebilmesi için, bütün işittiklerini (sağa sola) söylemesi yeterli bir delildir. Kişinin borçluya “senden bütün hakkımı tek bir kuruş bile bırakmadan alacağım.” demesi, cimriliği için yeterli bir delildir.”[294]

Sağdan soldan duyulan söylentiler tamamıyla doğru değildir. Bunu işitip etrafa yayan bir kimse, yalan söylediği gibi, fitneliklere de yol açtığından, büyük bir vebalin altına girmiş olur.[295]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Devamlı olarak herkesle dava açman, senin için yeterli bir gü­nahtır”[296]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Başkalarına eziyet eden kimseler, cehenneme girmeyi hak etmiş olur.”[297]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Müminin din kardeşine, eziyet verecek bir bakışla bakması haramdır.”[298]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Mümine zarar veren bir kimse, lanet olunmayı hak etmiş olur.”[299]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Müslüman bir kimseye eziyet veren bir kimse bana eziyet etmiş, bana eziyet eden de Allah'a eziyet etmiş olur.”[300]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Müslümanları yolundan alıkoyarak eziyet eden kimseler, lânetlenmeyi hak etmiş olurlar.”[301]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim, bir mümini (silâh gibi şeylerle) korkutursa, Hz. Allah o kimseyi kıyamet gününün korkunç afetlerinden emin bırakmaması Onun hakkıdır.”[302]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim, helâl lokmayı yiyip, (peygamberimizin gösterdiği) yolda yürüyüp insanlara eziyet vermeden güvenliğini sağlarsa, o kimse cennete girmeyi hak etmiş olur.” [303]

Hadiste geçen kelimeler:

Tayyib: Helâl lokma

Sünnet: Peygamberin yolu

Bavaik: Tehlikeli yok edici şeyler.

Peygamberin yolunda yürüyerek helal lokmayı araştırıp yiyen ve müminlere eziyet vermeden güvenlik içinde yaşayan kimse cennete girecektir.[304]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Biz müslümanlara silâh çeken kimse bizden değildir.”[305]

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'a ve kıyamet gününe iman edenler, müslümanları kor­kutmasınlar.”[306]

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kölesine bir tokat atan veya döven bir kimsenin yaptığı kö­tülüklerine karşılık o köleyi azat etmesi gerekir.”[307]

16- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Fazla olan suyunu muhtaçlara ve gene fazla olduğu halde hayvan yemini, hayvanları aç olan kimselere veremeyenleri Hz. Allah, kı­yamet günü faziletinden mahrum bırakır.”[308]

17- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Müslümanları tehdit etmeyiniz. Çünkü müslümanları tehdit etmek, büyük bir zulümdür.”[309]

18- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Müminin sırtı (hatta bütün cesedi) Allah'ın himayesi altında­dır. Yalnız kısas ve irtidad (dinden dönmek gibi) haklar bu hükmün dışın­dadır.”[310]

19- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“ Zulüm üç kısma ayrılır:

a) Allah'ın affetmeyeceği zulüm,

b) Allah'ın affedeceği zulüm,

c) Allah'ın cezasız bırakmayacağı zulümlerdir.

Allah'ın affetmeyeceği zulüm; Ona şirk koşmak, ortak yapmaktır. Ni­tekim bu konuda Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor: “Şüphesiz şirk, Allah'a ortak yapmak, (affın dışında kalan) büyük bir zulümdür. Allah'ın affedece­ği zulüm; İnsanlarla Allah'ın arasında bulunan hak ve hukuklara karşı ya­pılan zulümlerdir.

Allah'ın cezasız bırakmayacağı zulüm; insanların aralarında birbirleri­ne karşı yaptıkları zulümdür.”[311]

Hadisde geçen kelimeler: Zulüm. Haksızlıklar.

Şirk: Allah'a ortak koşmak

Allah (c.c.) ile kulun arasındaki çiğnenilen hukuklar; namaz, oruç, hac gibi Allah'ın emrettiği şeylerdir.

Kulların aralarında birbirlerine karşı yaptıkları haksızlıklar; hırsızlık, dargınlık, dövmek, öldürmek, sülâlesine hakaret etmek, hile yapmak, gıy­bet, söz taşıyıcılık, iki yüzlülük gibi şeylerdir.[312]

20- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dine karşı silâh çeken bir kimse, çektiği silâhını kılıfına sokmadığı müddetçe, melekler ona lanet ederler.”[313]

Hadisde geçen kelimeler:

Eşhere: Silâh çekmek.

Yeşimehû: Silâhını kınına koymak.[314]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar