user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1643173027 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Konu: Bazı Haramlar

Konu: Bazı Haramlar

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Gelecek olan şeyler müminin ahlâkı değildir:

a) Fazla sevgi. (Çünkü fazla sevmek ve başkasını şımartmak kişiyi doğru yoldan çıkarır.)

b) (Başkasının malına servetine göz dikmek) kıskanmak. Bu, İlim uğrunda mubah olmanın dışında her konuda haramdır.”[207]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bildiği halde babasını bırakarak “ben, filânca kimsenin oğluyum diye iddia eden” kişi, büyük bir günah işlemiş olur.

Kendisinin malı olmadığı halde benimdir diyen bir kimse cehennem­deki yerine hazırlansın.

Kim başkasını “Ey kâfir, Ey Allah'ın düşmanı veya ey Yahudi diye çağırırsa, o kimse o söze lâyık değilse, söylediği kötü sözler kendisine döner.

Kim, kötü bir isnatta bulunduğu kişi, iddia ettiği gibi değilse, isnat ettiği kötü sözler kendisine döner.”[208]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Alacaklı, borçlunun yanından memnuniyetle dönerse, denizde yaşayan tüm canlı varlıklar o borçluya dua ederler.

Borcunu ödemeye gücü yettiği halde, alacaklıya taciz eden borçluya, borcunu vermediği her gün ve her gece için Hz. Allah günah yazar.”[209]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Başkasının malını zorla almaya teşebbüs eden, soyan veya soydurtan kötü ahlâklı kimseler biz müslümanlardan değildir.”[210]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Başka milletlere kendisini benzeten kimse, biz müslümanlar­dan değildir. Öyleyse, ey müslümanlar, kendilerinizi Yahudi ve hıristiyanlara benzetmeyiniz.

Yahudilerin selâmları parmak işaretiyle, Hıristiyanların el işaretiyledir. (Müslümanların selâmları ise “esselâmualeyküm” sözüyle birlikte el­le olur.”

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'dan başka herhangi bir varlığa yemin eden, başkasının ailesini aldatarak yoldan çıkartan veya kölesine (İşçisine, hizmetçisine) hakaret eden kimseler bizden değildir.”[211]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kendi öz nefsinin veya başkasının yumurtalarını çıkaran bizden değildir. (Nefsine hakim olamıyorsan) oruç tut ve eteklerini tıraş etme.”[212]

Hadisin sebebi: Mahzun oğlu Osman adlı bir kimse bir gün peygamberimizin yanına gelerek şöyle dedi:

“Ey Allah'ın resulü, ben şehevi arzularıma çok düşkünüm. Yumurtalarımı çıkarma konusunda bana izin verirmisiniz.” Bunun üzerine peygamberimiz (s.a.s.) bu hadisi buyurmuştur.[213]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Başkalarını kavimcilik ve katarcılığa çağıran bizden değildir, Yine kavimcilikten dolayı insan öldüren veya bu yolda ölenler de bizdin değildir.”[214]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Yakınlarından biricinin ölmesi gibi,) herhangi bir musibetten dolayı yüksek sesle bağırıp çağıran, başını tıraş; eden veya elbisesini yır­tan bizden değildir.”[215]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Herhangi bir musibetten dolayı cahiliyyet devrine ait sözlerle bağırıp çağıran, yüzüne vuran, yakasını, yırtan bizden değildir.”[216]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Küçükleri sevmeyen, büyükleri saymayan ve bizi aldatanlar bizden değildir. Çünkü mümin bir kimse, kendi öz nefsi için istediğini başkası için istemedikçe gerçek bir mümin olmaz.”[217]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Başkasının mal ve servetine göz dikerek) kıskanan, söz taşıyıcılık yaparak iki kişinin arasını bozmak, gelecekten haber veren kahinler bizden, ben onlardan değilim.”[218]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Öylesine kötü bir zaman gelecek ki,) benim ümmetimden ba­zı -kimseler, çalgıyla birlikte oynayarak şarkı söyleyen kadınların karşısın­da çeşitli isimler taktıkları içkiler içeceklerdir. Hz. Allah (yaptıkları kötü­lüklerine karşılık) onları yerle bir edecek veya maymun, domuz gibi hay­vanların şekline sokarak cezalandıracaktır.”[219]

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Öylesine kötü üç kimse vardır ki, onlar için Allah'dan af dile­me ve durumlarını sorma.

a) İslâm topluluğundan ayrılarak iman ve adaletten ayrılmayan dev­let adamına karış geldiği halde ölen kimseler.

b) Efendisinden haksız yere kaçarak ölen köleler,

c) Kocasından gizli olarak zina yapmak için süslenip evinden ay­rılan kadınlar.”[220]

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Kötü insanlardan öylesine) gururlu üç kimse vardır ki, onla­rın hakkında hiç bir şey sorma:

a) Allah'ın cübbesini alıp giymek yani Allah'a mahsus olan azamet ve büyüklüğünü kendisine yakıştırmak konusunda Allah ile münakaşa edenler,

b) Allah'ın gömleğine yani izzet ve şerefine sahip çıkma konusun­da Allah'la münakaşa edenlerdir.

c) Allah'ın emirlerinde şüpheye düşen ve rahmetinden ümidini ke­sendir.”[221]

16- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Manevi kirli öylesine) üç kimse vardır ki, rahmet melekleri kendilerine yaklaşmazlar.

a) Kafirlerin ölüsü,

b) Kadınlara mahsus olan kokuları sürünen kadınlar,

c) Sebepsiz olarak gusül(boy) abdestini erteleyen cünuplu kimse­ler.”

17- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cehennem azabından kurtulamayacak (kötü ahlâklı) üç grup insan vardır:

a) İki kişinin arasında söz taşıyıcılığı yapan kimseler,

b) Anne, babasına (haksız yere) hakaret eden kimseler,

c) Devamlı olarak içki içen kimseler.”[222]

18- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allahu Tealâ yalvarıp yakarmalarına cevap vermeyeceği ve sıkıntılara maruz kalacak) kötü olan üç grup insan vardır:

a) Hırsızların barındıkları yerlere giren kimseler,

b) Yolun ortasını işgal eden kimseler,

c) Hayvanını bağlamadan serbest bırakıp salıverdikten sonradan korunmasını dileyen kimseler.”[223]

19- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki, yemek yemek ve su içmek için altın ve gümüş kaplar kullanan kimseler, midelerine cehennem ateşi sokmuş gibi olurlar.”[224]

20- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Benim ümmetime geçmiş milletlerin hastalıkları bulaşacaktır

a) Allah'dan gelen her türlü nimetlerini inkâr etmek,

b) Allah'ın verdiği mal ve servetiyle gururlanıp çeşitli günahlar iş­leyerek Allah'a karşı gelmek,

c) Ahiret işlerini bırakarak dünyalıklarını çoğaltmakla birbirleriyle yarış etmek,

ç) Dünya işleri konusunda birbirleriyle münakaşa etmekle meşgul etmek.

d) Birbirlerini severek aralarında birlik ve beraberlik kurmaları gerekirken, birbirlerine kızıp aralarında dargınlık yaratmak.

e) Birbirlerinin mallarına göz dikerek kıskanmak,

f) Birbirlerine zulüm ve hakaret etmek.”[225]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar