Evlenmeye Dair Bazı Meseleler

Evlenmeye Dair Bazı Meseleler

İyi bir zevcenin vasıfları: Evlenmek ve bir yuva kurmak hem tabiî ve medenî bir ihtiyaçtır, hem de dinî bir vazifedir. Kurulan sıcak aile yuvasının temel taşların­dan birini kadın, diğerini de erkek teşkil ettiğine göre bunlarda bir ta­kım iyi vasıflar aramak gerekir. Her alanda şaşmaz prensipleriyle or­taya çıkan dinimiz bu konuda da bize ışık tutmakta ve yol göstermek­tedir. Biz bu konuda daha Önceki satarlarda epey bilgi vermiştik. Şimdi bazı Peygamber sözleri ve eksik kalan noktalan ifadeyle bu konuyu ka­patacağız.

Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) tavsiyeleri şunlardır:

“Kadınlarla yalnız güzellikleri için evlenmeyin. Çünkü güzellikleri onları ahlâkî bakımdan düşürebilir. Onlarla mal ve servetleri yüzünden de evlenmeyin. Çünkü malları onları azgınlığa sürükleyebilir. Şüphe yok ki yırtık elbiseli, siyah, fakat dindar bir kadın ( hepsinden) daha değer­lidir.”

“Kendisine dört şey verilen kimseye dünya ve âhiretin iyiliği bahşedilmiş olur: Şükreden kalb, Allah'ı ana dil, belâ ve felâketlere sab­reden beden namusuna ve kocasının mahna ihanet etmeyen kadın.”

“Kadınla (şu) dört şey (meziyet) için evlenilir. Malı (serveti), soyluluğu, gü­zelliği ve dindarlığı için kadınların dindar olanını seç, yoksa sefil ve pe­rişan olursun.”

Bu konuda bir de evlenmek için seçilecek zevcenin bekâr olması du­rumu söz konusu edilmelidir. Her bakımdan bekâr bir kadınla evlenmek bir dula tercih edilmelidir. Çünkü her erkek eli değmemiş bir genç kızı hayat arkadaşı seçerek onunla bir yuva kurmak, sevgi, saygı ve onu kendine bağlamak bakımından daha avantajlıdır. Her şeyi erkeğinde gö­receği için kanaatkar olacaktır. Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) tavsi­yeleri de bu yöndedir. Ama bu demek değildir ki dul bir kadınla evlenilemez. Tersine, ev, işleri çok olan, çocukları kalabalık bulunan bir erkek pek âla dul bir kadınla evlenerek mesud bir yuva kurabilir. Böyle yapan­lara Peygamberimiz (s.a.s.) hayır duada bulunmuşlardır.

İyi bir kocanın vasıfları: Sarsılmaz bir aile yuvası kurabilmek için aile reisi olan erkekte kadına nisbetle daha da ağır bir takım vasıflar aramak gerekir. Tabii ki bu hususta dinimiz şaşmaz prensiplerini orta­ya koymakta ve bize ışık tutmaktadır. Evlenme konusuna giriş yapar­ken evlenmenin lüzumu bahsinde naklettiğimiz bir hadisi burada da tek­rar edelim:

“Size dininden ve huyundan memnun olduğunuz biri gelince ona kızınızı veriniz. Eğer böyle yapmazsanız yeryüzünde büyük bir boz­gun ve kargaşalık çıkar.”

“Ey Allah elçisi dediler, eğer o fakir ve asil de­ğilse?”

“Size dindarlığını ve huyunu beğendiğiniz biri (kız istemeye) ge­lince onu evlendirin” buyurdu ve bunu üç kere tekrar etti.[186]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar