user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642354115 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Cuma Namazı

Cuma Namazı

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Cuma namazı, diğer bir cuma gününe kadar, büyük günahların dışında küçük günahların kefaretidir.”[687]

2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Ezan sesini işiten her mü'mine, cuma namazının kılınması farz olmuştur.”[688]

3- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Cuma namazı, gece olmadan evvel evine yetişebilecek her mümine farzdır.”[689]

4- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Müslümanlara karşı, Allah'ın hukuklarından birisi de, haftada bir kere güsül etmesidir.”[690]

5- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Her Müslümanın yapması gerekli olan şeyleri, misvak kullanmak. Cuma günü güsül yapmak ve güzel kokular sürünmektir.”[691]

6- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Cuma günü imamın minbere çıkması, namaza durmak isteyen cemaatın namaza başlamasını haram kılar, hutbeye başlaması ise her sözü kestirir.”[692]

7- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Cuma namazına gitmek buluğa ermiş olan herkese farzdır.”[693]

8- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Bütün günlerin efendisi cuma günüdür. Cuma günü her iki bayram günlerinden daha büyüktür. Çünkü cuma gününde öylesine beş meziyet vardır ki, diğer hiç bir gün nasip olmamıştır:

a) Adem peygamberin cuma günü yaratılması

b) Cennetten çıkarılıp yere indirilmesi

c) Cuma günü Allah'ın rahmetine kavuşması

d) O günde öylesine bir saat vardır ki, haram olan şeyler ve akrabalarla ilginin kesilmesi dışında, mü'minin her isteğinin kabul olunması

e) Cuma günü kıyamatin kopmasıdır.

Yüce Allah'a yakın olan her melek, sema, yer, rüzgar, dağlar, tatlar gibi canlı ve cansız her yaratık ) cuma gününe saygısızlık ve de hürmetsizlikten korkarlar.”[694]

9- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Erginlik çağma girmiş olanların cuma namazını kılması farzdır. Kılması farz olan kimselerin güsül yapması gerekir.”[695]

10- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Her müslümanın haftada bir kere - cuma gününe mahsus olmak üzere - güsül yapması gereklidir.”[696]

11- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Cuma günü güsül etmek, saçların köklerinde bulunan günah kirlerini bile çıkarır.”[697]

12- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Cuma günü imam minbere çıktığında, cemaatın omuzlarına basarak mü'min kardeşlerinin aralarını yarıp, ön saflara geçmek isteyen bir kimse, cehennemde barsaklarını çekip parçalayan bir kim­se gibidir.”[698]

13- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Şüphesiz cuma günü öylesine değerli bir saat vardır ki, o saatte ayakta namaz kılarken Allaha dua eden bir mü'minin dileği mutlaka kabul edilir.”[699]

Allahu Teâlâ buyurdu ki:

“Ya eyyuhel-lezine âmenu iza midiye lissalâti inin yevmil-cum'ati fes'av ilâ zikrillahi vezeru beye zaliküm lıayrün leküm in kuntum ta'lemune -Ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığınızı işitir işitmez hemen alış verişi bırakıp Allah'ın zikrine koşun. Eğer bilirse­niz, bu sizin için daha hayırlıdır.”[700]

14- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“And olsun ki, cemaate namazın kıldırılmasını başkasına emre­derek, cuma günü namaza gelmeyen kimselerin evlerini yıkmayı isterdim.”[701]

15- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Cuma namazına gelmeyen kimseler, ya bu huylarından vazgeç­sinler, yahutta Hz. Allah onların kalblerini mühürler. Böylece onlar da gaflet ve cehalet çamuruna düşerek gömülmüş olan kimselerin arasına girmiş olurlar.”[702]

16- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Sefere çıkmayacağını kesinlikle bilen kimseler (namaz vaktinde) cuma namazına gelsinler.”[703]

17- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Sevgili peygamberimiz, imam hutbe okurken dizlerini dikerek oturmayı yasaklamıştır.”[704]

18- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Hz. Allah, cuma gününe saygı gösteren hekesin günâhaını affeder.”[705]

19- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“(Mutlaka olacağına dair ) Vade olunan gün, kıyamet günü, me­leklerin hazır bulunduğu gün arafe günü, kendisine saygı gösteren mü'minlere şahitlik edecek gün cuma günüdür. Güneşin doğup batmakla ortaya koyduğu cuma gününden daha üstün bir gün yoktur. Zira cuma gününde öylesine bir saat vardır ki, o zamana rastlayan her müslümanın hayırlı duası kabul edilir. Allah'a sığındığı her kötülüğün acı akıbetinden kurtulur.”[706]

20- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Melekler cuma günü camilere gidip kapılarına oturur, ilk, son­ara, daha sonra gelenleri kayıt defterine yazarlar. İmam minbere çıktığı andan ibitaren defter kapanır. Böylece en arkadan gelenler kay­da geçirilmezler.”[707]

Bir kişi cuma günü öldüğü zaman melekler gelir, cami kapı­sında otururlar. Ellerinde gümüşten sahifeler ve altından kalemler vardır. İlk geleni ve son geleni yazarlar. Âlimler dediler ki:[708]

21- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Çünkü pederimiz Adem Paygamber (s. a. s.) cuma günü yaratılmış, cennetten yeryüzüne inmiş, tevbesi kabul edilmiş ve yine cuma günü kopacak, yeryüzünde insanların dışında bulunan her canlı varlık cuma gü­nü güneş çıkıncaya kadar kıyametin kopmasından korktukları için haykırırlar.

Cuma gününde öylesine bir saatlik zaman var ki, namazın içindeyken her kulun yapacağı dua o saatte tesadüf ederse şüphesiz Hz.Allah o kimsenin dileğini yerine getirir. "[709]

22- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Cuma günü güsül boy abdesti ) almak, cunublükten gusületmek kadar vacibtir."[710]

23- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Cuma günü gusül etmek, misvak kullanmak, varsa güzel koku­lar sürünmek, erginlik çağına girmiş olan herkese vacibtir.”[711]

24- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Şahedet cümlesi getirilmeden okunan bir hutbe, sakat bir ele benzer.”[712]

25- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Sevgili peygamberimiz öğle namazından evvel ve sonra, akşam ve yatsı namazından sonra ikişer rekat olarak sünnet kılarlardı. Sevgili peygamber efendimiz cuma namazlarından sonra namaz kılmaz­lardı.”[713]

“Her kim cuma günü yedi kişiye selâm verse bütün halka se­lâm vermişçe ona sevap vardır. Her kim cuma günü yedi kişiyi ko­nuklama bütün halka yemek yedirmişçe sevap vardır. Her kim cuma günü bir müslümana:

“Nasılsın?” deyip hatırını sorsa bütün halka gü­zel söz söylemiş gibi sevap bulur. Her kim cuma gecesi yata namazını cemaatle kılsa bütün halk uyurken o namaz kılmışça ecir kazanır. Her kim cuma günü:

“Allahümmeğfirli ve livalideyye ve lilmü'minine vel-mü minati Allah’ım, beni, annemi, babamı ve bütün mü'minleri alfeyle,” dese[714]

26- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Sevgili peygamberimiz cuma günü ramazan, kurban bayramları ve arefe günleri gusül ederdi.”[715]

27- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Sevgili peygamberimiz minbere çıktığı zaman, müezzin ezanı­nı bitirinceye kadar otururlardı. Sonra kalkıp birinci hutbeyi bitirdikten sonra oturur ve hiç konuşmazdı. Sonra kalkıp ikinci hutbeyi okurdu.”[716]

28- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Sevgili peygamberimiz her cuma günü kaf süresini hutbe olarak okurdu. (çünkü kaf süresinde faydalı marihat, yasak ve kafirle­rin gideceği yeri tayın etmek, herkesin dirilip Allah'ın huzurunda he­sap vereceğine dair mutlaka dikilip sorulacağına dair haber vermek hususunda faydalı şeyler vardır.)”[717]

29- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Sevgili peygamberimiz (s.a.s.) minbere çıktıkları vakit sahabiler de yüzlerini oraya çevirirlerdi.”[718]

30- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Namazların arasında cemaatle kılman namazdan dahaüstünbir namaz yoktur. Çünkü cuma günü sabah namazını cemaatle kılacak olan kişi Allah'ın affına mahzar kılınacağına inanıyorum.”[719]

31- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Kim cuma günü geç kalıp imam hutbe okumaya başladıktan son râ gelirse kılacağı namaz cuma namazı olarak değil, öğle namazı olarak kabul edilir.”[720]

32- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Kim cuma günü, oruçlu olarak sabahlar, ziyaret eder ve bir fakiri doyurur, bir cenaze merasimine katılırsa kırk sene boyunca işlediği küçük günahları affedilir.”[721]

dört yüz şehid namazını kılmışça ona sevap vardır. Her kim cuma gü­nü çocuklarına bir şey verse benim bütün ümmetimi konuklamış gi­bi sevap bulur. Her kim cuma günü Fatiha, Kul Euzi birrabbinnasi ve Kul Hüvallahu Ahadün sûrelerini okusa Tevratı, Zeburu, İncil'i ve Kur'an'ı okumuşça sevap kazanır.

Müfessirlerden İmam-ı Sa'lebî- (Rahmetullahi Aleyhi) der ki; Resûl-i Ekrem Hazretleri şöyle buyurdu: Resûl-i Ekrem Aleyhisselâm dedi ki:

“Her kim cuma gecesi iki rek'at namaz kusa, birinci rek'atte bir Fatiha ve Kul ya eyyuhel kâfirune'yi okusa, ikinci rek'atte bir Fatiha ile İza cae nasrullahi'yi okusa Hak Teâlâ Hazretleri o kişiye beş şey verir:

1- Gökten inen bütün kitapları okumuşça sevap verir.

2- Seksen yıl ibadet etmişçe sevap verir.

3- Gövdesindeki kıllar sayısınca ona cennette şehristan: (Bü­yük ve mamur memleket) verir.

4- Ölürse şehid olur.

5- Hak Teâlâ Hazretleri onu, hesabına bakmaksızın cennete ko­yar.”

Bilmiş ol ki, Cum'a günü, büyük bir gündür. Allahu Teâlâ İslâmiyeti onunla süsledi ve bu günü yalnız Müslümanlara verdi. Kur'ân-ı Kerim'de:

“Cum'a günü namaz için ezan okunduğu vakit, alış verişi terk ederek Cum'a namazına gidin.” [722]buyurulup o gün dünya işiyle ve Cum'aya gitmeye mâni olacak her şey ile uğraşma haram kılınmıştı.[723]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar