user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642680926 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

KONU: TEMİZLENMEK VE NAMAZIN ŞARTLARI

KONU: TEMİZLENMEK VE NAMAZIN ŞARTLARI

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Abdest azalarınızı temizleyiniz, (abdest alınız ) ki, Yüce Allah da sizi günah kirlerinden temizlesin. Abdestli olarak yatan bir müminin yanında mutlaka bir melek de geceler. Kişi sağdan sola, solda sağa döndüğü zaman melek Allaha yalvararak şöyle der:

"Allah'ım, şu kulunan günahlarını af eyle. Zira o, temiz ve abdest ( ibadeti) ile yatağına uzanmıştır."[125]

2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Köpeklerin bulaştırdığı kabınızın temizlenmesi, temiz toprakla karıştırılmış bulanık bir su ile yıkadıktan sonra, yedi defa ayrı ayrı su ile yıkanmasıyladır.”[126]

3- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Evinizi ve salonunu temiz tutunuz! Zira Yahudiler evlerini temiz tutmazlar. (evleri pis pis kokar.)”[127]

4- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Temiz toprakla teyemmüm etmeniz gerekir. Çünkü suyun bu lunmadığı yerde toprak size yeterlidir.”[128]

Allahu Teâlâ Kur'ân-ı Kerîm'de:

“Ora (Küba)'da öyle rical var ki çok temizlenmeyi severler, Allahu (Teâlâ) da çok temizlenenleri sever.”

Buyurmuştur.[129]

5- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Ey Ömer ( bir abdeste beş vakit namaz kılmayı) mahsusen yap­tım.”[130]

6- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Şüphesiz Hz. Allah, kibir, gurur için elbisesini yere değecek kadar uzatarak namaz kılanın namazını kabul etmez.”[131]

7- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Ey mü'min, dizinden yukarı olan baldırını başkasına gösterme. Diri veya ölü olsun başkasının avret yerine de bakma.”[132]

8- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Cebrail (a.s.) sana gelerek şöyle dedi: Ey Muhammed (a.s.) abdest almak istediğin zaman su ile ıslanmış ellerini üzerine serp ki üzerine feyz ve bereket dökülsün.”[133]

9- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Şüphesiz melekler, kafirlerin cenaze törenlerine rahmet ile ka­tılmazlar. Zaferan ( kadınlara mahsus olan koku ) sürünen erkeklerin ve cünüp olanların yanına varmazlar.”[134]

10- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Şüphesiz Saad adındaki bir şahıs (azabın şiddetinden çok korkunç bağırdı. Ben, azabının hafifletilmesi için Yüce Allah'a yalvardım.”[135]

11- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Şüphesiz abdestin sevabını ibtal ettirmek için velhan adında bir şeytan vardır. Öyle ise abdest alırken her türlü vesveseden kaçınınız.”[136]

Yine Allahu Teâlâ:

“Allah'ın muradı sizi sıkıntıya koşmak değil ve lâkin sizi temizletmek ve üzerinize nimetini tamamlamak istiyor ki şükredesiniz”[137]

12- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Abdest almakta ve güsül yapmakta, topukları tamamiyle yıkamayan kimseler için azap vardır.”[138]

13- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Topuklarını ve ayaklarının ön kısımlarını tamamiyle yıkamayanlar için azap vardır.”[139]

14- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Yüce Allah, abdeste ve yemekten sonra parmaklarının arasını karıştırarak ellerini iyice yıkayanlardan razı olsun.”[140]

15- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Kediler (eti yenmeyen) yırtıcı bir hayvan grubudur.”[141]

16- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Kediler evden sayılır ve evin içinde dolaşanlardandır. Bu zaru­rete binaen artıkları temizdir.”[142]

17- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Misvak ağzı temizler ve Allah'ın rızasını kazandırır.”[143]

18- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Misvak kullanmak ve cumu günü yıkanmak her Müslüman için vaciptir.”[144]

19- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Misvak, peygamberimizin başkasının menfaati için, geride bı­raktığı sünnetlerinden birisidir.”[145]

Bu açık âyet ve Hadîslerden, işin mühim tarafının bâtın temizliği olduğunu basiret sâhibleri anlamışlardır. Çünkü Peygamber Efendi­mizin: “Temizlik îmânın yarısıdır” buyurmasından muradı, bâtını harab iken, su ile hâsıl olan yalnız zahir temizliği olmaktan çok uzak­tır.[146]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar