• strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/book/book.module on line 559.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1596875316 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

KONU: ŞEFAAT

KONU: ŞEFAAT

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Kıyamet günü ümmetimden ilk olarak şefaat edeceğim, Ehli beytimdir. Sonra Kureyş’den bana yakın olanlar, daha sonra Ensar ve bana iman edip peşimden gelen Yemen’liler, bundan sonra da Arap’ların ve sonradan Müslüman olan ka­vimlerin en faziletlileridir."[79]

2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Kıyamet günü şefaat edeceğim kimseler:

a. Medine’lilerden iman edenler.

b. Mekke’lilerden iman edenler.

c. Taif’lilerden iman edenlerdir."[80]

3- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Kıyamet günü şefaat edecek olanlar şunlardır:

a. Peygamberler.

b. Alimler

c. Şehitlerdir."[81]

4- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Ben şefaat etmekle ve şefaat etmeden ümmetimin yarısının cennete girmesi arasında muhayyer kı­lındım. Ben (umumi) şefaati tercih ettim. Çünkü şefaat daha şümul ludur. Böylesine şefaatin yalnız takva (Allah’tan Hakkıyla Korkan) müminler için olacağını sanıyorsanız, böyle sanma­yınız. Belki bu şefaatim, günahkar, kusurlu ve çok hata işleyen kimseler için olacaktır." [82]

Not: İmamı Nevevi, şefaati üç kısma ayırmıştır:

a. Haşır meydanında çok beklemekten ızdırap ve yorgunluk içerisinde bulunan insanlar için yapılacak şefaattir. Bu şefaat sayesinde, orada bulunan pek çok kişi selamete çıkacaktır.

b. Müslümanlardan sorgusuz sualsiz cennete girecek olanlara edi­lecek şefaat.

c. Dünyada yaptıkları günahları yüzünden cennete girecekleri hal -de, onları cehenneme girmekten kurtaran şefaattir.[83]

5- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Ümmetime şetaat etmek için Rabbime yalvardım. Rabbim şöyle buyurdu:

Ümmetinden sorgusuz ve sualsiz yetmiş bin kişi cennete girecektir. Bunun üzerine Rabbime biraz daha artırması için talepte bulundum. Rabbim de:

“Kudret elini iki kere öne, sağ ve sola çevirerek, bir kaç mislini artıracağına işaret etti."[84]

6- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir."[85]

7- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Kıyamet günü ümmetime ya­pacağım şefaatim hak ve doğrudur. Öyleyse inanmayanlar şefaatimden faydalanamayacaklardır."[86]

8- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Şüphesiz kıyamet günü yeryüzünde bulunan taş ve çakıllardan sayıca daha çok kimselere şefaat edeceğim.”[87]

9- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Bana öylesine değerli beş önemli şey verilmiştir ki, Ben'den önce gelmiş geçmiş hiç bir peygambere verilmemiştir.

a. Bir aylık yoldan uzakta bulunan düşmanların kalbine benim kor­kumun girmesi.

b. Yeryüzünün bana mescit kılınmasını, (Su bulunmadığı bir yerde) toprakların teyemmüm etmek için temizleyici olması.

c. Ganimet mallarının yalnız bana helal olması.

d. Günahkarlar için şefaat yetkisinin bena verilmiş olması.

e. Her peygamber yalnız kendi kavmine gönderilmişken, Benin bü­tün beşeriyete peygamber olarak gönderılnı emdir."[88]

Not: Gündüp, Ebu Zer'il Gaffaridir. Hz.Muaviye, onu Medine'de bulunan Hz. Osman'ın yanma sürgün etmiş, Hz. Osman ise, Medine'den üç günlük mesafede bulunan Rabbez adlı bir kasabaya sürmüştür. Orada hakkın rahmetine kavuşan Cünlüp' ün mezhebi şöyle idi: Bir mü’minin yevmiye nafakasından fazla olan parasının üzerinden bir gece geçmesi caiz değildir. Ancak onu muhtaç olan bir kimseye vermek mecburiyetindedir. Cundüp, son derece muttaki bir kimse idi.[89]

10- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Cehenneme girmeyi hak eden kafirler orada ne yaşarlar ve ne de ölürler. Fakat günahları sebebiy­le cehenneme giren mü'minler ( işkence müddetini doldurduktan son­ra ) orada ölür, kömür haline geldikten sonra kendileri için şefaatin yapılmasına müsaade edilir. Bu kimseler gruplar halinde cennet ırmakları kenarına getirildiklerinde, orada bulunan cennet ehline şöy­le emredilir:

"Bunların üzerine haya sularını dökünüz." (Üzerleri­ne haya suyu döküldükten sonra) Sellerin geçtiği yollarda biten buğday tanesi gibi onlarda biterek, ebedi bir hayata kavuşmuş olacaklardır." [90]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar