Münacat

Münacat

Abdi muhtacın kapına geldi kıldı iltica

Eyle ihran her nurdan lütfedip ya rabbena

Ömrü rızkın eyle müzdat ola memnun-u şad

Şerr-i a'da eyle hüssad devrola hem daima

Fethedip ebvabı hayır-u feyzini her ruzu şeb

Müstecab eyle duasın hem de hacatın reva

Hanesinden ammei afati ib'ad eyleyip

Kendüsünün can-u cismin eyle mahfuz ey huda

Kaffe-i esma-i hüsna hem de esmaünnebi

İsmi a'zam hem dahi yüz dört kitap pürbaha

Cümle maksudu muradını hazretüıden dilerim

Senden irak kimse yoktur ya gani pervendigar

Mustafanın ab-ı ruyi hakkıçün ya mustean

Tamu odundan halas et ya gani pervendigar

Ol kıyamet şiddetinden sen halas et cümlemiz

Mustafaya sen bağışla ya gani pervendigar

Okuyanı, hem yazanı rahmetinle yarlığa

Dinleyenleri dahi hem ya gani pervendıgar.

Sonra şu duayı okursun:

“Ey büyük - küçük tüm işlerin en sonunda baş vuraca­ğı son kapı; ey gamlıların son dayanağı; ey “Ol!” deyince olduran, “öl!” deyince de öldüren Ulu Allah!.. Her yanımızı, günahar sardı. Ey sıkıntıları gideren Allah'ım, bizi bu gü­nahların ağır sıkıntısından kurtar. Ben o günde yanlız sana güveniyorum. Tövbemi kabul et, ey gerçek tövbeleri kabul eden Allah'ım!..

Daha sonra da bol bol ağlayarak, feryad figan ederek şu sözleri haykır:

“Ey bir işi diğer işine sekte vurmayan; ey bir duyuşu, diğer duyuşuna engel olmayan; ey yığın yığın isteyicilerin

isteklerinden usanmayan; ey merhametlilerin en merhamet­lisi olan Allah'ım... Sen dilediğin her şeyi yapmağa kaadirsin. Ne olur, bizi affmla rızıklandır, bize rahmet ve mağfire­tinin nihayetsiz tadım taddır.

En sonunda da sevgili Peygamberimize salavat getir, O'nun pak soyundan gelenlere, yolundan gidenlere rahmet oku.

Ey mü'min!.. Ayrıca Allah'tan bütün mü'minleri affet­mesini dile, O'nun aydınlık yoluncia yürü. Artık sen hiç cay­mamak üzere gerçek bir tövbe ettin. Anadan yeni doğmuş bir çocuk gibi günahlardan arınmış bulunuyorsun. Allah'ın gözdesi ve sevgilisisin. Tarifsiz sevaplar, ölçüsüz rahmet ve hareketler sana! Sana emniyet ve kurtuluşun engin ufku açıldı. Allah'ın gazabına uğramaktan, günahların boğucu sı­kıntısından ve tasasından kurtuldun. Allah'ın izniyle böyle­ce de Tövbe geçidini geçtin.

Geniş lûtfu ve yaygın rahmetiyle doğru yolu gösteren yanlız Ulu Allah'tır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar