• user warning: Table './kund_hadis/termal_captcha_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT into termal_captcha_sessions (uid, sid, ip_address, timestamp, form_id, solution, status, attempts) VALUES (0, 'kcp9updioqs7t9n7f1ehskhbj6', '54.196.30.47', 1412230956, 'comment_form', 'f0e5cec6f33450ab14f7d64845aa14de', 0, 0) in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/captcha/captcha.inc on line 99.
  • user warning: Table './kund_hadis/termal_captcha_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE termal_captcha_sessions SET token='20d1dd05d026122e293626ceac1b930b' WHERE csid=3971823 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/captcha/captcha.module on line 216.
  • user warning: Table './kund_hadis/termal_captcha_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT status FROM termal_captcha_sessions WHERE csid = 3971823 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/captcha/captcha.inc on line 129.
  • user warning: Table './kund_hadis/termal_captcha_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT status FROM termal_captcha_sessions WHERE csid = 3971823 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/captcha/captcha.inc on line 129.
  • user warning: Table './kund_hadis/termal_captcha_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE termal_captcha_sessions SET timestamp=1412230956, solution='Z49hr' WHERE csid=3971823 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/captcha/captcha.inc on line 111.
  • user warning: Table './kund_hadis/termal_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT COUNT(sid) AS count FROM termal_sessions WHERE timestamp >= 1412227356 AND uid = 0 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/includes/session.inc on line 157.
  • user warning: Table './kund_hadis/termal_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT COUNT(DISTINCT s.uid) FROM termal_sessions s WHERE s.timestamp >= 1412227356 AND s.uid > 0 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 806.

2. Taharetsiz Namaz Kabul Olmaz

2. Taharetsiz Namaz Kabul Olmaz

135- Ebû Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resûlullah şöy­le buyurmuştur:

"Abdestsiz olan kişi abdest almadıkça namazı kabul edilmez".

Bir adam Ebû Hureyre'ye: "Hades (abdestsizlik) nedir ey Ebû Hureyre?" di­ye sordu. Ebû Hureyre: "Sessiz veya sesli yel" diye cevap verdi.

Açıklama

Konu başlığında "taharet" ile kasdedilen abdest ve gusülden daha gene! bir anlamdır.

Bu hadisteki "kabul"den kasıt, sahihlik ve yeterliliktir. Kabulün gerçek an­lamı, ibadetin kişinin borcunu kaldıracak yeterlilikte yerine gelmiş olmasının sonucudur. Namazın şartlarını yerine getirmek, kabul sonucunu doğuran yeterli­liği barındırdığı için buna mecazen kabul denilmiştir. "Kahine giden kişinin namazı kabul edilmez" hadisinde İse kabul sözcüğü gerçek anlamı ile kulla­nılmıştır. Çünkü bazen amel sahih olduğu halde, bir engel sebebiyle amel kabul edümemiş olabilir. Bu sebeple bazı selef âlimleri şöyle demiştir: "Benim bir na­mazımın kabul edilmesi benim için bütün dünyadan daha sevimlidir". Bunu İbn Ömer söylemiştir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Allah yalnız muttakilerden kabul eder.[3]

Hadisten Çıkan Bazı Sonuçlar

Bu hadis, abdestsizlik kişinin kendi isteği i!e olsa da zorunluluktan kaynak­lansa da bu şekilde namazın batıl olduğunu gösterir.

Her namaz için abdest almak gerekli değildir. Çünkü namazın kabul edil­memesi, abdest alıncaya kadardır. Abdest aldıktan sonrası ise, öncesinden fark­lıdır. Bu da abdest aldıktan sonra namazın mutlak olarak kabul edilmesini ge­rektirir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

HGS